VakumTesti

Vakum Testi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Vakum Testi Muayenesi ve Kontrolleri

Vakum Testi

Vakum testi genel olarak kaynakla yapılan birleştirmelerde ortaya çıkan kaçakların tespit edilmesi için kullanılan bir testtir. Pratik bir uygulaması olan bu test sırasında, malzemenin test edilecek bölgesinin ön ve arka yüzeleri esas alınarak basınç farkı uygulanmakta ve kontrol edilmektedir. Genel olarak basınçlı tanklar, depolama tankları ve borulama sistemlerinde, kontrol amaçlı olarak vakum testi uygulanmaktadır.

Test ve muayenesi yapılacak malzeme veya parçanın özelliklerine göre değişik tiplerde vakum test modülleri kullanılmaktadır. Vakum testleri ile küçük kaynak bölgelerinin kontrol edilmesi ve daha kesin sonuçlar elde edilmesi mümkün olmaktadır. Kaynak çeşitleri olan alın kaynak, bindirme kaynak ve köşe kaynaklarını kontrol etmek için de vakum testleri daha uygun olmaktadır.

Vakum testlerine başlamadan önce, vakum hortumu ve manometre vakum kutusuna bağlanır. Daha sonra sabunlu bir karışım kaynak üzerine püskürtülür. Arkasından vakum kutusu kaynak üzerine yerleştirilir ve vakum oluşturulur. Kaynak bölgesi değerlendirilirken, vakumda kabarcıklar veya bir azalma oluşmaya başlarsa, bu durum o bölgede bir kaynak hatasının olduğunu gösterir.

Vakum kabarcık testi ismi de verilen vakum testleri, tahribatsız muayene yöntemleri içinde en güvenilir yöntemlerden biridir.

Depolama tanklarının kaynaklarında, dikiş kaçaklarının olup olmadığını ve yerlerini bulmak için de vakum testleri yapılmaktadır. Bu test yönteminde sabunlu karışım olarak genelde deterjan çözeltisi kullanılmaktadır. Depolama tankında bir hata veya kaçak varsa bu çözelti üzerinde hava kabarcıkları oluşmaya başlar.

Herhangi bir sızıntıyı çok çabuk test etme özelliğine sahip olan vakum testi, silindirik tankların taban saclarının ve plakalarının test ve muayenesinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Vakum haznesi muayene edilecek yüzeye yerleştirilip vakum uygulandıktan sonra, sonuçlar vakum haznesi içinde bulunan plaksiglas ekrana bakılarak izlenmektedir.

Vakum Testi İle İlgili Standartlar

Genellikle kontrol edilecek malzemenin arka yüzeyine ulaşılamıyorsa ve her iki yüzeye açık delikler, çatlaklar ve benzeri hatalar belirlenemiyorsa, bu durumda vakum testi yapmak en çok tercih edilen yöntemdir. Tank taban kaynaklarının muayene ve kontrol edilmesinde ise olmazsa olmaz bir kontrol yöntemi olarak standartlarda yerini almıştır. Boru sistemleri ve basınçlı kaynaklarda ve tank tabanlarında basınç farkı oluşturulabilecek malzememelrde bu yöntem kullanılarak inceleme yapılmaktadır.

Kullanımının kolay ve basit olması, hızlı sonuç alınması, küçük sızıntıların bile bulunmasına imkan vermesi ve hataların çabukve güvenli bir şekilde değerlendirilmesi kolaylığı bu yöntemin en büyük avantajlarıdır. Ancak buna rağmen, tesbit edilen hatanın veya kaçağın boyut ve yönlerini tespit edebilmek için başka bir tahribatsız muayene yöntemine ihtiyaç göstermesi ve muayene edilen malzemenin yüzey sıcaklığının 5 ile 50 derece arasında olması gibi bir takım dezavantajları da bulunmaktadır.

Bugün vakum testleri uygulayan ve değerlendiren birçok test ve muayene kuruluşu bulunmaktadır. Önemli olan bu çalışmaların TS EN ISO 9712 Tahribatsız muayene - NDT personelinin kalifikasyonu ve belgelendirme - Genel özellikler standardına uygun (önceki TS 7477 EN 473 standardı) seviye 2 belgesi olan makine mühendisleri tarafından gerçekleştirilmesidir.

Yapılacak vakum testleri uygulamalarının güvenilir ve sağlıklı sonuçlar vermesi için, işlemlerin standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu yöntemin uygulanmasında başvurulan standartlar şunlardır:

  • TS EN 13160-2 Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 2: Basınçlı ve vakumlu sistemler

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., tahribatsız muayene hizmetleri kapsamında vakum test ve muayene hizmetlerini yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte sunmaktadır.

 

 Vakum Testi Yaptırmak İstermisiniz