LiftMuayenesi

Lift Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Lift Muayenesi ve Kontrolleri

Lift Muayenesi

Liftler genel olarak kaldırma ve iletme ekipmanları anlamına gelmektedir. Bu tanıma vinçler, mobil vinçler, kule vinçler, caraskallar, araç kaldırma liftleri, platformlar, istif makinaları, forkliftler, transpaletler, asansörler, yük asansörleri, yürüyen bant ve merdivenler, telefrik sistemleri ve benzeri bütün kaldırma ve iletme makineleri girmektedir.

Genel olarak bakıldığında belli bir yükü bir yerden başka bir yere taşıyan, yukarı kaldıran veya istifleyen araçlar olan kaldırma ve iletme ekipmanlarında, ekipmanın cinsine ve kapasitesine göre değişmek üzere şu sayılan tehlikeler söz konusudur:

      Halat veya zincirin kopması yüzünden yükün düşmesi veya devrilmesi

      Mekanik bağlantıların kopması veya yerinden çıkması yüzünden yükün düşmesi veya devrilmesi

      Hidrolik sistemlerde ortaya çıkan kaçaklar yüzünden yükün düşmesi veya devrilmesi

      Frenleme sisteminin yetersizliği veya arızası yüzünden yükün düşmesi veya devrilmesi

      Taşıma kapasitelerinin üzerinde yükleme yapılması yüzünden yükün düşmesi veya devrilmesi

      Ekipmanlar üzerinde bulunan uyarı ve bilgilendirme sistemlerinin çalışmaması yüzünden meydana gelen kazalar

Bu sayılan durumlar ile karşılaşmamak için de liftlerin bu ekipmanların düzenli aralıklarla kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir.

Dünyanın her yerinde işyerlerinde meydana gelen ölümlü kazalar ve yaralanmalar, çalışma yaşamındaki en büyük problemlerdir. Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak, ancak kullanımları sırasında risk yaratan ekipmanların düzenli olarak kontrol edilmesi ile mümkün olabilir. Bu yüzden bu tür ekipmanların işlevselliği ve çalışırken tehlike yaratıp yaratmadığı, olması gereken kriterlere ve standartlara sahip olup olmadığı ve çalışıp çalışmadığı, belli aralıklarla kontrol edilmelidir. Bu şekilde tespit edilen uygunsuzluklar varsa en kısa zamanda bu uygunsuzluklar giderilmelidir. Bu yapıldığı takdirde çalışanların sağlık ve güvenliği sağlanabilir.

Liftlerin Kontrol ve Muayene Esasları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, standartlarda aksine bir ifade bulunmuyorsa, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 mislini, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve havada tutabilecek güçte olmak zorundadır. Ayrıca bu yükü havada tutabilmek için dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunmak zorundadır.

Birçok test ve muayene kuruluşları, tarafsız bir şekilde işletmenin sahip olduğu liftlerin düzenli kontrol ve muayenelerini yapmaktadır. Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. de her çeşit kaldırma ve iletme ekipmanlarının düzenli kontrol işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Bu işi yapacak olan kişilerin bağımsız, tarafsız ve güvenir üçüncü bir kuruluş olması, söz konusu liftlerin tasarımcısı, satıcısı, tedarikçisi, montajcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı olmaması gerekmektedir. Aksi halde bu kişilerin düzenleyecekleri raporların bir geçerliliği olamaz.

Düzenli kontrol ve muayene aralıkları ve esas alınacak kriterler, eğer standartlar ile belirlenmemişse, bu takdirde kontroller, imalatçı firmanın öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar eğer imalatçı tarafından da belirlenmemişse, o durumda işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ve kullanım süresi gibi faktörler dikkate alınarak bir risk değerlendirmesi yapılır ve sonuçlarına göre belirlenecek aralıklarda kontroller yapılır. Ancak her durumda düzenli kontrol aralığı bir yılı aşmamalıdır.

Yapılacak test ve muayene çalışmaları ekipmanın cinsine göre farklılıklar gösterse de esas olarak ekipmanın fonksiyonları ve donanımları kontrol edilir ve kaldırma testleri uygulanır. Bu çalışmaları yapacak kişilerin, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler olması gerekmektedir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., her kapasitede ve güçte liftlerin kontrol ve muayene hizmetlerini, yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile ve kaliteli, güvenilir ve hızlı bir şekilde vermektedir.

 

 Lift Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz