TahribatsızıMuayene

Tahribatsız Muayene

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Tahribatsız Muayene ve Kontrolleri

Tahribatsız Muayene

Tahribatsız muayene, inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçanın kullanım amacı için gerekli olan özelliklerini bozmadan, hasar vermeden, bütünlüğüne zarar vermeden ve gerektiğinde bütününün muayenesine imkan veren bir muayene şeklidir. Bu şekilde yapılan bir muayenenin geçerliliği, daha önce yapılmış olan tahribatlı test ve muayenelerin sonuçlarına dayanmaktadır.

Yapılan tahribatsız muayene çalışmaları ile malzeme veya parçada hataların nereden kaynaklandığı kolayca tespit edilir ve üretim başında hataları düzeltme imkanı sağlanır. Bu şekilde üretilen malzemenin güvenilirliği yükselmiş olmaktadır.

Birkaç farklı tahribatsız muayene yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerin iyi bilinmesi, malzemenin iç yapısının daha güvenilir şekilde incelenmesine imkan verecektir. Tahribatsız muayene yapıldığı zaman, malzeme üzerinde herhangi bir iz veya hasar meydana gelmemektedir. Böyle olduğu içinde tahribatsız muayene yöntemleri sadece üretimi tamamlanmış malzeme veya parçalara uygulanmaktadr. Test ve muayene sonucunda o malzemenin veya parçanın hatalı olup olmadığı tespit edilmiş olmaktadır.

Tahribatsız muayene yöntemleri, parçaların içinde görünmeyen hataların veya yüzeyinde bulunan görünür hataların araştırılması yanında başka amaçlarla da kullanılmaktadır. Örneğin, kapalı bir malzemenin içinde bulunan başka malzemelerin miktarını ölçmek için, veya metal yüzeylerde bulunan boyanın kalınlığını ölçmek için, veya monte edilmiş parçaların durumlarını tespit etmek için ya da radar sistemlerinde bir takım araştırmaları yapmak için tahribatsız muayene yöntemleri kullanılmaktadır.

Tahribatsız Muayene Yaptırmanın Önemi

Üretimi yapılan malzemeler veya parçaların, üretim şekillerine göre ya da yapısal özelliklerine göre bir takım hataları veya kusurları bulunabilir. Bazen bunların gözle muayene edilmesi mümkün değildir. Örneğin üretim sırasında, korozyon çatlakları, yorulma çatlakları veya ısıl işlem çatlakları meydana gelmiş olabilir. Bu çatlaklar bir yandan malzemenin dayanıklılığını düşürürken bir yandan da zaman içinde yüzeye ilerleyip kırılmalara neden olmaktadır. Özellikle binalarda, köprülerde ve otomotiv sektöründe kullanılan kaynaklı ya da kaynaksız çelik ve metal malzemelerde bu gibi durumlara daha sık rastlanmaktadır. Doğal olarak böyle bir durum üretimi tamamlanan malzemede kırılmalara ve bozulmalara neden olmakta, kaliteyi düşürmekte ve müşteri şikayetlerini arttırmaktadır.

Tahribatsız muayene çalışmalarında farklı yöntemler uygulanmaktadır. İlk yöntem sadece gözle yapılan muayenelerdir. Üretilen malzemenin yüzeylerinde ve içe doğru izlenen çatlaklar veya bozulmalar görülerek giderilmeye çalışılır. Ancak bu yöntem çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu durumlarda diğer tahribatsız muayene yöntemlerine başvurulmaktadır. İşte bu yöntemlerden birkaçı:

 • Sıvı penetrant yöntemi, bütün metaller, camlar, sırlı camlar ve bazı plastiklerin yüzeylerinde oluşan hataları tespit etmek için kullanılır.
 • Manyetik parçacık yöntemi, sadece manyetik özellikli malzemelerin yüzey altlarında oluşan hataları tespit etmek için kullanılır.
 • Eddy akımları yöntemi, bütün metallerin yüzeylerinde ve yüzey altlarında oluşan hataları tespit etmek için kullanılır.
 • Ultrasonic test ve muayene yöntemi, birçok malzemenin içsel hatalarını tespit etmek için kullanılır.
 • Radyografik yöntem, belli kalınlıktaki bazı malzemelerin yüzeysel veya içsel hatalarını tespit etmek için kullanılır.

Bu yöntemlerin içinde en fazla başvurulan yöntem sıvı penetrant yöntemidir.

Tahribatsız muayene yaptırmanın önemini anlamak için bu yöntemlerin neden kullanıldığına bakmak yeterlidir:

 • Yüzeysel veya içe işlemiş hataları belirlemek ve değerlendirmek
 • Sızıntı nedenlerini tespit etmek
 • Hatalı yeri nokta olarak tespit etmek
 • Hatalı bölgenin boyutlarını ölçümek
 • Malzemenin yapı ve mikroyapı özelliklerini anlamak
 • Malzemenin mekanik ve fiziksel özelliklerini tespit etmek
 • Malzemenin gerilme özelliklerini belirlemek
 • Malzemenin türünü ve kimyasal özelliklerini belirlemek

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., tahribatsız muayene hizmetlerini yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte sunmaktadır.Tahribatsız Muayene Hizmetimizden Faydalanmak İstermisiniz

Tahribatsız Muayene ve Kontroller

Vakum Testi Vakum testi genel olarak kaynakla yapılan birleştirmelerde ortaya çıkan kaçakların tespit edilmesi için kullanılan bir testtir....
Sertlik Ölçüm Testi Sertlik ölçüm testleri, bir malzemenin veya parçanın, çizilmeye ya da plastik deformasyona gösterdiği direnci ölçmek için...
Gözle Muayene Bir malzemenin yüzeyinde bulunan çatlaklar ve bozukluklar yani yapısal hatalar, o malzemenin kalitesini etkileyen unsurlardır....
Manyetik Parçacık Manyetik parçacık muayene yöntemi ya da manyetik parçacıkla muayene yöntemi, yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir başka...
Sıvı Penetrant Muayene Bir başka tahribatsız muayene yöntemi olan sıvı penetrant muayene yöntemi, malzemelerin yüzeyinde oluşan çatlaklara...
Radyografik Muayene Radyografik muayene yöntemi, bilinen röntgen tekniği kullanılarak yapılan tahribatsız bir muayene çeşidir. Radyografi muayene...
Ultrasonik Muayene Ultrasonik muayene, özel muayene başlıkları kullanılarak yüksek frekanslı ses dalgaları üreterek yapılan bir tahribatsız muayene...