OHSAS18001İşçiSağlığıveİşGüvenliğiEğitimi

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı Eğitimi

Uluslararası geçerli ve akredite;
OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

Yaşanan iş kazaları yüzünden çalışanlar yaralanmakta hatta yaşamlarını kaybetmektedir. Bunun yanında çeşitli sanayi dallarında işçiler, işlerini yaparken, kullandıkları, ellerine aldıkları veya ortamda bulunan tehlikeli ve sağlığa zararlı maddeler yüzünden mesleki hastalıklara yakalanmaktadır. İşçi sağlığı dendiği zaman öncelikli iki konu, iş kazalarının ve mesleki hastalıkların önlenmesidir.

Sanayi, bütün ülkelerin gelişmesinde temel faktördür. Sanayide yüksek verim sağlamak için de çalışan insanların sağlık ve güvenliğini sağlamak en önemli faktördür.

Sanayileşme ve teknolojik gelişmeler arttıkça, işyerlerinde çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile problemler de artmaya başlamıştır. Önceleri pek önemsenmeyen bu problemler, işletmenin geleceğini ve iş verimini tehlikeye atmaya başladıkça önem kazanmıştır. Yapılan bir takım çalışmalar ile işyerlerinde çalışma düzenini ve koşullarını düzenleyen esaslar ve kurallar yürürlüğe konmuştur. Ancak zamanla bunlar da yetersiz kalmış ve bu probleme farklı açılardan yaklaşılması gerekmiştir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramı bu şekilde doğmuştur.

Bugün işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu, tıbbın, tekniğin ve diğer ilgili bilim dallarının çalışma alanını oluşturmaktadır. Teknoloji geliştikçe, çalışma alanlarına hergün yeni işkolları, kimyasal maddeler, makine ve araçlar eklendikçe, yeni problemler çıkmakta ve bunların araştırılması ve çözümlenmesi gerekmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı olmayı sadece hastalık ve sakatlığın olmaması olarak değil, ruhsal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden de tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır. İş güvenliği, işyerlerinde çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını sağlayan ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını önlemeye çalışan bir bilimdir.

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi bu amaçlarla tasarlanmıştır. İşletmelerin bu standardı kurmaları ve sürdürülebilir şekilde uygulamaları çok önemlidir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi Eğitimlerinin Kapsamı

Bugün tüketiciler mal ve hizmet satın aldıkları kuruluşlardan sadece kaliteli mal ve hizmet üretmelerini değil, aynı zamanda bu kuruluşlardan, sosyal sorumluluklarının da bilincinde olmalarını beklemektedir. Bu açıdan firmaların çalışanlar için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı kurmaları ve bu ortamı iyileştirme konusunda çaba göstermeleri gerekmektedir. Çünkü işletmenin faaliyet alanına bağlı olarak işyerlerinde çok sayıda sağlık ve güvenlik riskleri bulunmaktadır.

OHSAS, İngilizce Occupational Health and Safety Assessment Specification ifadesinin baş harflerinden meydana gelmiştir. Britanya Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan bu standard, bir ISO standardı değildir. 2007 yılında yapılan güncelleme çalışmaları sırasında bu standart, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartları ile uyumlu hale getirilmiştir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., işletmelerinde bu standardı kurmak ve sürdürülebilir olmasını sağlamak isteyen firmalara belgelendirme çalışmaları yanında, eğitim hizmetleri de vermektedir. Bu amaçla düzenlenen eğitim programları şu şekildedir:

 • OHSAS 18001 Temel Eğitimi
 • OHSAS 18001 Dokümantasyon Eğitimi
 • OHSAS 18001 İç Tetkik Eğitimi
 • OHSAS 18001 Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi Temel Eğitimi’nin konuları ise şu şekildedir:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve uygulamalarının tarihçesi
 • TS 18001 standardının tanıtımı
 • İş sağlığı ve güvenliği politikası
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tanımlar
 • Planlama
 • Uygulama ve çalıştırma
 • Kontrol ve düzeltici faaliyetler
 • Yönetimin gözden geçirmesi
 • Örnek çalışmalar

Bu eğitimler genelde iki günde tamamlanmaktadır ve başarılı olan katılımcılara sertifika verilmektedir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., bütün yönetici ve çalışanları ve güçlü altyapısı ile firmalara, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi eğitimlerini vermektedir.

 

 OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimimizden Yararlanmak İstermisiniz