Profesyonel Hizmet

Profesyonel Hizmet

TÜRCERT Belgelendirme
Şirketimizin Profesyonel Hizmetleri

Profesyonel Hizmet

Bir kuruluşun profesyonel olup olmadığını gösteren bir takım kriterler bulunmaktadır. Örneğin o kuruluş hizmet verdiği alanda deneyimli bir kuruluş mudur? Ne zaman kurulmuştur. Bu sektörde ne kadar zamandır hizmet vermektedir? Yönetim merkezi nerededir? Yönetici ve çalışanları kimlerdir? Yönetici ve çalışanlarının eğitim durumları nedir? Hangi uzmanlık belgelerine sahiptirler? Hizmet verdikleri alanlar itibariyle yeterli araç, gereç ve ekipmana sahipler midir? Çalışanların sağlık ve güvenliklerine ve çevre koşullarına ne derece duyarlı davranmaktadır?

Hizmetlerinde kalite, güven ve doğruluk sağlayacak ve faaliyetlerine hız kazandıracak hangi yönetim sistemini ve standartları uygulamaktadır ve hangi belgelere sahiptir? Müşterilerine ne oranda kurumsal programlar sunabilmektedir? Hizmetlerinin sonuçları doğru ve güvenilir şekilde raporlanıyor mu? Geçmiş deneyimleri nelerdir? Hizmetleri ile ilgili olarak güçlü referanslar verebiliyor mu? Kullandıkları yöntemler yeterince açık ve anlaşılır durumda mıdır?

Ve tabii hizmetlerinin maliyet nedir? Müşterilerine ödeme kolaylıkları yapabiliyor mu? Talep ettiği ücretler tam olarak hizmetin karşılığı mıdır?

Bu liste daha da uzayabilir. Netice olarak doğru seçim yapılması ve profesyonel bir hizmet alınması dürüst, hızlı, kaliteli ve güvenilir bir hizmet alınması açısından son derece önemlidir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., bu soruların hepsine olumlu cevap alınabilecek seviyede kendisinden hizmet talep eden kişi ve kuruluşlara profesyonel bir hizmet sunmaktadır.

Ürün ve hizmet belgelendirme çalışmalarında ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetlerinde, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüst hizmet ilkelerinden taviz vermeden profesyonel bir yönetim sergileyen kuruluşumuz TÜRCERT, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynı anlayışla müşterilerine bağımsız, tarafsız, dürüst, hızlı, kaliteli ve güvenilir bir hizmet vermeye devam edecektir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., profesyonel hizmet anlayışını şu ilkelere dayandırmaktadır:

  • Standartlara uygun hizmet

Kuruluşumuz TÜRCERT, her türlü ürün ve hizmet belgelendirme çalışmalarını yaparken ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetleri verirken, çalışmalarını TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esasları çerçevesinde gerçekleştirmektedir ve bu standart esasları gereğince akreditasyon yetkisine sahiptir.

  • Tarafsız, bağımsız ve dürüst hizmet

Kuruluşumuz TÜRCERT verdiği her türlü hizmette tarafsız, bağımsız ve dürüst hizmet vermeyi ilke edinmiştir. Hizmet konusu taraflar veya başka hiçbir kuruluşun etkisi altında olmadan, hiçbir kuruluştan görüş, öneri veya talimat almadan ve hiçbir kuruluşa fayda sağlayacak bir davranış içine girmeden faaliyetlerini sürdürmektedir. Bağımsızlık ve tarafsızlığını riske atacak taraflardan (ürün ve hizmetlerin tasarım çalışmalarını yapan, üreten, montaj çalışmalarını yapan, tedarikçisi olan, satın alan veya bakım hizmetlerini veren firmalardan) bu konuda kararlarını ve doğruluklarını sorgulatacak bir risk gördüğü anda faaliyetlerini süratle durdurmaktadır.

  • Bilgi ve belgelerin korunması

Kuruluşumuz TÜRCERT, müşterilerine sunduğu tüm hizmetlerde, yapılan işin koşulları gereğince bir takım bilgi ve belgelere sahip olmak ve bir takım belge ve raporlar düzenlemektedir. Bu tür belgelerin ilgisiz üçüncü kişiler ile paylaşılması veya kamuoyuna açıklanması gizlilik taahhüdünün bir gereğidir. Kuruluşumuz TÜRCERT açısından müşterilerine ait telif haklarınının, patent haklarınının, arge çalışmalarının ya da bunlara benzer fikri mülkiyet oluşturan bilgi ve belgelerin titizlikle korunması ve gizli tutulması, profesyonelliğnin bir gereğidir. Ayrıca sahip olduğu ISO 17020 Belgesi gereğince de gizliliğe önem vermesi standartların bir gereğidir.

  • Güçlü bir kadro ve güçlü bir altyapı

Kuruluşumuz TÜRCERT, güçlü bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahiptir. Müşterilerine sunduğu hizmetleri doğru, hızlı, kaliteli, eksiksiz ve güvenilir bir şekilde verebilmek için, konusunda eğitimli, deneyimli ve sorumluluk duygusu olan çalışanlara sahip olmaya, diğer yandan en son teknoloji ürünü sağlam bir altyapıya sahiptir.