SanayiGazlarıDepolamaTankıKontrolMuayenesi

Sanayi Gazları Depolama Tankı Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Sanayi Gazları Depolama Tankı Kontrol Muayenesi ve Kontrolleri

Sanayi Gazları Depolama Tankı Kontrol Muayenesi

Teknoloji geliştikçe, yeni ürünler ve üretim yöntemleri ortaya çıktıkça, buna paralel şekilde, işletmeler tarafından sanayi gazlarının kullanılması da hızla artmaktadır. Ancak, teknolojide sanayi gazlarının kullanılması aslında iki yönlü gelişen bir süreçtir. Sanayi gazlarının çeşitli amaçlar için kullanılması sayesinde teknolojik gelişmeler de ivme kazanmaktadır. Günümüzde birçok endüstriyel sürecin gerçekleşmesinde sanayi gazları ana hammadde kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu gelişmeler karşısında sanayi gazlarının depolanması ve tanklarda korunması de belli deneyim, bilgi birikimi ve yatırım gerektirmektedir. Bugün sanayide kullanılan çok çeşitli gazlar bulunmaktadır. İşte bunlardan birkaçı: helyum, hidrojen, asetilen, argon, amonyak, oksijen, karbondioksit, nitrojen (azot), karışım gazları ve etilen oksit.

Gazların depolanmasında kullanılan gaz depoları yaş ve kuru esaslı olmak üzere iki yönteme dayanır. Yaş yöntemde, sacdan yapılmış, bir yanı açık silindirler, açık tarafı sıvıya gelecek şekilde su veya yağa batırılır. Alttan silindirin içine gaz verilmeye başlanınca silindir sıvı üzerinde yükselir. Gaz azaldığında silindir sıvıya batar. Kuru yöntemde gaz depoları olarak üstleri kapanmış büyük silindirler kullanılır. Silindir içindeki hareketli bir kapak basıncı düzenler.

Küçük boyuttaki gaz toplama kaplarına tüp denir. Tüpler genel olarak oksijen, karbon dioksit, hidrojen veya asetilen saklamak için kullanılmaktadır. Çeşitli büyüklükte ve taşınabilir özelliktedir. İçlerine gaz basınç kullanılarak doldurulmaktadır. Tüpler kullanılırken üzerine basınç düşüren musluklar ve basınç ölçen manometreler takılır.

Depolanan sanayi gazları, sanayide iki şekilde kullanılmaktadır. Ya bu gazların yanması ile meydana gelen sıcaklıktan yararlanılır, ya da yanma sırasında hacım genişlemesi ile bulundukları kapta yarattığı basınç yükselmesinden yararlanılır.

Sanayi gazlarının depolanması ve kullanımında bu özellikler göstermektedir ki depolama tanklarının güvenli kurulmaları ve çalışmaları için, kurallarına uygun üretilmiş ve kullanılıyor olması, ayrıca düzenli kontrol ve muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir.

Sanayi Gazları Depolama Tanklarının Kontrol ve Muayene Esasları

Uygulamada sanayi gazları depolama tanklarının test ve muayene işlemleri şu durumlarda yapılmaktadır:

  • Tankların üretiminin tamamlandığı anda
  • Tankların yerinde monte edilip kullanılmaya başlanmasından önce
  • Tanklar üzerinde bir değişiklik veya büyük bir onarım yapıldıktan sonra
  • Tankların en az üç ay kullanılmaması ve yeniden kullanılmak istenmesi durumunda
  • Normal olarak kullanılmakta olanlar için düzenli olarak yılda bir defa

Kısaca sanayi gazları depolama tanklarının, tehlike yaratmaması için mutlaka düzenli aralıklarla test edilmesi gerekmektedir. Basınç özelliği yüzünden bu tanklar basınçlı kap ve tesisatlar grubuna girmektedir ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına tabidir.

Sanayi gaz tanklarının düzenli kontrolleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı elektronik sisteminde kayıtlı olan, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmak zorundadır. Bu kişiler dışında yapılan test ve muayeneler ve düzenlenen raporlar bir değer ifade etmemektedir. Kuruluşumuzda görev yapan kişiler bu özelliklere uymaktadır. Ayrıca kuruluşumuz tarafından düzenlenen raporlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı denetçiler tarafından yapılan denetimlerde de geçerli kabul edilmektedir.

Periyodik kontrollerde uyulması gereken standartlar gereğince sanayi gazları depolama tanklarının genel kontrolleri yanında, basınç kaynağı ve ortam kontrolleri, basınçlı tank kontrolleri ve basınç testleri de yapılmaktadır.

Birçok test ve muayene kuruluşu tarafından sanayi gazları depolama tanklarının kontrolleri yapılmaktadır. Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. de her türden sanayi gazları depolama tanklarının düzenli kontrol ve muayene hizmetlerini vermektedir. Kuruluşumuz, bu alanda yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahiptir.

 

 Sanayi Gazları Depolama Tankı Kontrol Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz