TermalKonforÖlçümü

Termal Konfor Ölçümü

Uluslararası onaylı ve akredite;
Termal Konfor Ölçümü Hizmetleri

Termal Konfor Ölçümü

Termal konfor dendiği zaman ilk akla gelen sıcaklık olmaktadır. Termal konforun sağlanmasında sıcaklık en önemli etkendir ana tek etken değildir. Sıcaklık, mutlaka diğer çevre faktörleri ve kişisel faktörler ile birlikte ele alınmalıdır. Yani hem çevresel faktörler hem de kişisel faktörler termal konforu etkilemektedir. Bu faktörler birbirinden bağımsız olmakla birlikte, bir araya geldiğinde çalışanın termal konforunu belirleyen unsurlardır. Termal konforu etkileyen çevresel faktörler, hava sıcaklığı ile birlikte radyan ısı, hava hızı ve nemdir. Kişisel faktörler ise kişinin giyim şekli ve metabolik sıcaklığıdır. O zaman termal konfor şu şekilde tanımlanabilir: bir iş yerinde çalışan kişilerin büyük bir kısmının sıcaklık, hava akımı ve nem gibi iklim koşulları açısından bedensel ve zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde olmalarıdır.

Çalışma ortamlarında termal konforun sağlanmaması durumunda çalışanların verimi düşmekte ve iş kazalarında artış görülmektedir. Şimdi kısa açıklamalarla termal konforu etkiyelen faktörlere bakalım.

  • Hava sıcaklığı çalışanların vücudunu çevreleyen havanın sıcaklığıdır. Yani çalışma ortamının sıcak veya soğuk olması durumudur.
  • Radyan ısı, sıcak bir nesneden yayılan ısıdır. Çalışma ortamda bir ısı kaynağı varsa radyan ısı mevcuttur. Bu ısı çalışanların vücudunu havanın sıcaklığına göre daha fazla etkiler. Güneş, ateş, ocak, buharlı makineler, kurutucular, makineler, bilgisayarlar birer radyan ısı kaynağıdır.
  • Hava hızı, çalışma ortamında hareketli olan havayı belirtir. Hava hızı çalışma ortamının ısısından daha serin ise çalışan daha fazla serinler. Termal konfor açısından hava hızı önemli bir etkendir. Çalışma ortamlarında uygun bir hava hızı akımı sağlanmalıdır.
  • Nem, havada yüklü miktarda bulunan su buharıdır. Havada bulunan yüzde 40 ile 70 arası nem oranı termal konforu fazla etkilemez. Ancak nemin bu oranın üzerine çıkması çalışanlarda rahatsızlık hissi uyandırır.

Termal Konfor Ölçümünün Kapsamı Nedir?

Termal konforun belirlenmesinde bu dört temel faktör (hava sıcaklığı, radyan ısı, hava hızı ve nem) ele alınmaktadır ve çalışma ortamında termal konfor ölçümleri bu dört temel parametre ölçülerek gerçekleştirilmektedir.

Termal konfora etki yapan başka faktörler de bulunmaktadır. Yapılan işin niteliği (yani işin ağır veya hafif olması), çalışanın fiziki ve ruhi yapısı (yani şişman, zayıf, sakin, heyecanlı ya da tez canlı olması), çalışanın sağlık durumu (yani hasta veya sağlıklı olması), çalışanın giyim şekli (yani mevsimine göre kalın veya ince giyinmiş olması) ya da çalışanın beslenme durumu (yapılan işe uygun veya uygun olmayan şekilde beslenmiş olması), ayrı ayrı termal konforu etkilemektedir.

2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına göre, işverenler, çalışanların kullanacakları ekipmanların yapılan işe uygun olmasını ve çalışanların sağlık ve güvenliğine zarar vermemesini sağlamak zorundadır. Bu nedenle çalışanların kullandıkları ortamların ve ekipmanların, belli aralıklarda ve belli yöntemlere uygun şekilde test ve muayene edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yapılan ölçümler arasında termal konfor ölçümleri de bulunmaktadır. Çalışma ortamlarında termal konfor ölçümleri ve değerlendirmeleri TS EN 27243 standardına göre yapılmaktadır. bu standardın tam ismi şu şekildedir: TS EN 27243 Sıcak ortamlar - Wbgt (yaş - hazne küre sıcaklığı) indeksine göre ısının çalışan üzerindeki baskısının tahmini.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermektedir. Ayrıca bu faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. Termal konfor ölçümü konusunda daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyulursa kuruluşumuz çalışanlarına başvurabilirsiniz.

 

 Termal Konfor Ölçümü Testi Yaptırmak İstermisiniz