SektörelBelgelendirme

Sektörel Belgelendirme

Uluslararası onaylı ve akredite;
Sektörel Belgelendirme ve Sertifikasyon Hizmetleri

Sektörel Belgelendirme

Ulusal ve uluslararası standartlara göre bir mal ve hizmet üreten bütün kuruluşlar, faaliyet alanlarına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak, kurdukları standartların bir belgesini de almak isterler.

Gerek özelliklerine gerekse uygulanma esaslarına bağlı olarak bu standartlar çeşitli şekillerde gruplandırılmaktadır. Örneğin bir grup standartlar yönetim sistemleri standartlarıdır. Sistem belgelendirme çalışmaları, bir ürün veya hizmetin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak açısından belli koşulların yerine getirilmesini sağlayan planlı ve sistematik çalışmalardır. Yönetim sistemi standartları ile, ürün veya hizmetin üretim aşamalarındaki süreçler, iş akışları ve çalışanların görev ve sorumlulukları belirlenir. Bu gruba giren standartlardan birkaçı şu şekilde sayılabilir:

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı
 • ISO 45001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi standardı
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı
 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standardı
 • ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardı
 • ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standardı
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı
 • ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardı

Bir başka grup standartlar ürün belgelendirme standartlarıdır. Bir ürün ve hizmet üreten firmalar, ürünlerinin ilgili standart ve normlara uygunluğunu kanıtlamak ve müşterileri için güvence sağlamak amacı ile ürün belgelendirmesi talep etmektedir. Bu gruba giren standartlardan birkaçı şu şekilde sayılabilir:

 • CE İşaretleme Sistemi
 • G İşaretleme Sistemi
 • TSE Helal Uygunluk standardı
 • TSE Helal Kesim standardı (et ve et ürünlerinde bir partiye verilen helal kesime uygunluk)
 • TSE GYB Güvenli Yeşil Bina standardı
 • GAP İyi Tarım Uygulamaları standardı
 • GMP İyi Üretim Uygulamaları standardı
 • EMC Elektromanyetik Uyumluluk standardı
 • TSE Yıldız Kriterlerine Uygunluk standardı

Bir grup standartlar da gıda ürün belgelendirme standartlarıdır. Gıda güvenliği standartları, gıdadan kaynaklanan tehlikelerin ortadan kaldırılması veya en düşük seviyeye çekilmesi için tasarlanmıştır ve ortak yaklaşımları çiftliklerden tüketicinin sofrasına kadar gıda güvenliğini sağlamaktır. Bu gruba giren standartlardan birkaçı şu şekilde sayılabilir:

 • BRC FOOD Gıda standardı
 • 160970 HACCP Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi standardı
 • HELAL İslami Uygunluk standardı
 • ISO TS 13027 Hijyen Sanitasyon standardı
 • FSSC 22000 Gıda Güvenliği standardı
 • GAP İyi Tarım Uygulamaları standardı
 • GMP İyi Üretim Uygulamaları standardı
 • IFS Uluslararası Gıda Standardı

Nihayet bir grup standartlar ise sektörel belgelendirme standartlarıdır.

Sektörel Belgelendirme Ne Demektir?

Yukarıda açıklanan standartlar genel olarak her sektörden firmalara uygulanabilecek türdendir. Ancak bazı sektörlerde, her ne kadar sayılan standartlar uygulanabilir olsa da, faaliyet alanlarına bağlı olarak tümüyle özel bazı gerekliliklere ihtiyaç duyulmuştur. Bu tür sektörel standartların temelinde yukarıda sayılan temel standartlardan biri bulunmaktadır. Bu temel standartlar yanında bir de faaliyet gösterdikleri sektörlere uygun şekilde geliştirilen sektörel standartlara şu örnekler verilebilir:

 • Azotex Güvenli Tekstil Sistemi standardı
 • ECOMark Ekolojik Ürün standardı
 • ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı
 • ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yönetim Sistemi standardı
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı
 • ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi (SPICE) standardı
 • SA 8000 Sosyal Sorumluluk Sisemi standardı
 • ISO 20252 Pazar Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi standardı
 • ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardı
 • FSC-COC Orman Yönetim Sistemi standardı
 • Yedi Yıldız Otel Belgelendirme Sistemi standardı

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., sektörel belgelendirme çalışmalarını, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak gerçekleştirmektedir.

 

 Sektörel Belgelendirme Faaliyetimizden Faydalanmak İstermisiniz

Sektörel Sertifikasyon

ECOMark Ekolojik Ürün Belgelendirmesi Ekolojik üretim demek, üretim aşamasında kimyasal girdilerin kullanılmadığı ve bütün üretim aşamalarının, ürünün...
ISO 20252 Pazar Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi Kamuoyu kavramının öne çıkması ve önemsenmeye başlaması, özellikle yirminci yüzyılda dünyada demokratik yönetimlerin...
ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yönetim Sistemi İnsan yaşamında kaynak, farkında olunmasa bile çok fazla yer tutmaktadır. Kaynak, tencerelerde, köprülerde, raylı...
AZOTEX Güvenilir Tekstil Belgelendirmesi Ekoloji demek, daha yaşanabilir, güvenli ve temiz bir çevre demektir. Teknolojinin gelişmesi ve yeni tekniklerin ortaya...
ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Uluslararası ticaret içinde hizmet sektörünün önemi her geçen gün yükselmektedir. Öyle ki bugün gelişmiş ekonomileri...
ISO 22301 İş Süreklililiği Yönetim Sistemi İş sürekliliğini sağlamak demek, bir işletmenin tehlikeli durumlara karşılık verme konusunda stratejik ve taktiksel...
ISO IEC 15504 Spice Belgelendirmesi Bir yazılım projesi, süreçlerin doğru şekilde tanımlanması ve yönetilmesi ile hayata geçer. Başarılı bir yazılım geliştirme sürecinden...
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgelendirmesi Bir zamanlar malın değerini, fiyatı ve kalitesi belirlerken, artık günümüzde bunların yanında malın değerini belirlemede...