RadyografikMuayene

Radyografik Muayene

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Radyografik Muayene ve Kontrolleri

Radyografik Muayene

Radyografik muayene yöntemi, bilinen röntgen tekniği kullanılarak yapılan tahribatsız bir muayene çeşidir. Radyografi muayene sırasında kullanılan radyasyon, düşük dalga boylu ve yüksek enerjili elektromanyetik dalgalardır. Gerekli radyasyon X-ray tüpü kullanılarak sağlanmaktadır. Muayene edilecek malzeme, radyasyon kaynağı ile film parçası arasına yerleştirilmektedir. Malzemenin içinde bulunan daha kalın ve daha yoğun olan bölgeler, daha fazla radyasyon engelleyecektir.

Yüksek enerjili elektromanyetik dalgalar birçok malzemenin içinden geçebilir ve arkasında bulunan ışınıma duyarlı filmleri etkileyebilir. Bu filmler yıkandıktan sonra içinden radyasyon geçen malzemenin iç kısımlarının görüntüsü ortaya çıkar. Bu yöntem ile malzeme içindeki boşluklar veya yoğunluk değişimleri film üzerinde izlenmektedir. Bu görüntülenme olayına radyografi, bu yöntem kullanılarak yapılan değerlendirme işlemine ise radyografik muayene adı verilmektedir. Bu yönteme benzeyen bir de radyoskopi yöntemi bulunmaktadır. Malzemenin arka tarafına film değil de bir detektör konarak, malzemeden geçen ışınımlar toplanır ve bir monitöre gönderilirse, bu yönteme radyoskopi denmektedir. Her iki yöntem de birbirine benzer ancak çıktıları farklıdır.

Radyografik muayene yönteminde ışınım şiddetini etkileyen üç temel faktör bulunmaktadır. Bunlar, içinden radyasyon geçen malzemenin cinsi, kalınlığı ve kullanılan ışının dalga boyudur. Şiddetli bir ışın demeti belli bir kalınlıkta demir levha üzerine gönderilirse, bu ışın demeti levhanın diğer tarafına şiddeti biraz zayıflayarak geçer. Bu yüzden radyografik muayene için farklı ışınım kaynakları kullanılmaktadır. Bu kaynaklar X-ışını tüpleri ya da gama ışını üreten izotoplardır. Sanayide daha çok X-ışını tüpleri kullanılmaktadır. Işınlama enerjisi muayene edilecek malzemenin cinsine ve kalınlığına göre değişir.

Radyografik Muayene İle İlgili Standartlar

Radyografik yöntem, belli kalınlıktaki bazı parçaların ve malzemelerin yüzeysel veya içsel hatalarını tespit etmek için kullanılmaktadır. Malzemenin tahrip edilmeden kontrol ve muayene edilmesine imkan tanıyan radyografik muayene yöntemi, fazla kalın olmayan metalik veya metalik olmayan her türlü malzemede, hacimsel hataların tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Genel olarak fazla kalın olan parçalar için uygun bulunmayan radyografik muayene yönteminin en büyük dezavantajı, insanların sağlığı için zararlı olmasıdır.

Bugün radyografik muayene yöntemlerini uygulayan ve değerlendiren birçok test ve muayene kuruluşu bulunmaktadır. Önemli olan bu çalışmaların TS EN ISO 9712 Tahribatsız muayene - NDT personelinin kalifikasyonu ve belgelendirme - Genel özellikler standardına uygun (önceki TS 7477 EN 473 standardı) RT1 ve RT2 belgesi sahibi makine mühendisleri tarafından gerçekleştirilmesidir.

Yapılan radyografik muayenelerin güvenilir ve sağlıklı sonuçlar vermesi için işlemlerin standartlara uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Bu standartlar, malzeme cinsine göre hazırlanmıştır. Radyografik muayene tekniğini uygulanmasında başvurulan standartlar şunlardır:

  • TS EN ISO 5579 Tahribatsız muayene - Metalik malzemelerin film ve X - veya gamma ışınlarıyla radyografik muayenesi - Genel kurallar (önceki EN 444 standardı)
  • TS EN ISO 19232-1 Tahribatsız muayene - Radyografların görüntü kalitesi - Bölüm 1: Görüntü kalite göstergeleri (tel tipi) - Görüntü kalite değerinin tespiti (önceki EN 461-1 standardı)
  • TS EN ISO 19232-2 Tahribatsız muayene - Bölüm 2: Görüntü kalite göstergeleri (kademeli / delik tipi) - Görüntü kalite değerinin tespiti (önceki EN 461-2 standardı)
  • TS EN ISO 19232-3 Tahribatsız muayene - Bölüm 3: Görüntü kalite sınıfları (önceki EN 461-3 standardı)
  • TS EN ISO 19232-4 Tahribatsız muayene - Radyografların görüntü kalitesi-Kısım 4: Görüntü kalite değerleri ve görüntü kalite çizelgelerinin deneyle değerlendirilmesi (önceki EN 461-4 standardı)
  • TS EN ISO 19232-5 Tahribatsız muayene - Bölüm 5: Görüntü kalite göstergeleri (çift telli tip) - Toplam görüntü yarı gölge değerinin tespiti (önceki EN 461-5 standardı)
  • TS EN 12681 Dökümler - Radyografik muayene

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., tahribatsız muayene hizmetleri kapsamında radyografik muayene hizmetlerini yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte sunmaktadır.

 

 Radyografik Muayene Yaptırmak İstermisiniz