PersonelHijyenMuayenesi

Personel Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Personel Hijyen Muayenesi Ve Kontrolleri

Personel Hijyen Muayenesi

Gıda sektöründe hijyen dendiği zaman, gıda üretiminde sağlıklı ve hijyenik olmak ve bu durumu devam ettirebilmek anlaşılmaktadır. Yani yaşamın temelini oluşturan beslenme gereksinimleri karşılanırken üretici firmalar, kimyasal, fiziksel ve biyolojik yönden güvenilir gıda maddeleri üretmek zorundadırlar. Sağlıklı ve güvenilir ürünlerin elde edilmesi için hijyenik koşulların sağlanması önemlidir. Hijyenin sağlanmasında çalışanlar açısından karşılaşılan en büyük tehlike taşıyıcılık ve hasta olma durumudur.

Taşıyıcı insanlar, hastalık yapma özellikleri taşıyan mikroorganizmaları vücutlarında kendileri etkilenmeden taşıyabilmekte, ancak temas ettikleri her yere yaymaktadır. Taşıyıcı insanlar bu durumun farkında olmadıkları için tehlikenin boyutu daha büyüktür. Hastalık durumunda ise çalışan, kendisi için olduğu kadar çevre ve gıda hijyeni açısından ve diğer çalışanlar açısından büyük bir tehlike kaynağı olmaktadır.

Çalışanların, işletme içinde ham madde girişinden hazırlık, işleme, ambalajlama ve taşıma gibi bütün üretim aşamalarında gıdaya doğrudan mikroorganizma bulaştırmasını önlemek gerekmektedir. Personel hijyeni bu bakımdan gıda işletmelerinin en büyük sorumluluğudur.

Gıda üretimi yapan işletmelerde çalışanların genel olarak sağlıklı olmaları, bulaşıcı bir hastalığı olmamaları ya da bir hastalığın taşıyıcısı bulunmamaları gerekmektedir. Bu yüzden çalışanların altı ayda bir sağlık kontrollerinden geçmesi gerekmektedir. Çalışanlar işe başlamadan önce ve iş bitiminde vücut temizliği yapmaları gerekmektedir. İşe uygun kıyafetler giyilmeli, üretim alanında maske, bone ve eldiven kullanılmalıdır. Personel hijyeni açısından ayrıca el ve ayak bakımı, ağız ve diş bakımı, saç ve cilt bakımı, vücuttaki yaraların bakımı, kıyafet bakımı ve periyodik sağlık kontrollerinin yapılması çok önemli noktalardır. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi için çalışanların personel hijyeni konusunda eğitilmiş olmaları gerekmektedir.

Personel Hijyen Muayenesi Nasıl Yapılır?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2011 yılında, Gıda Hijyen Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkarılma amacı, gıda güveniliği açısından tüketicilerin korunmasını sağlamak ve işletmelerin gıdanın üretiminden tüketicilere ulaşmasına kadar gıda temizlik ve hijyenine yönelik uyması gereken genel kuralları açıklamaktır.

Bu çerçevede yönetmelik personel hijyeni ile ilgili esasları da belirlemiştir. Buna göre gıdaların üretildiği alanlarda çalışan bütün çalışanların, kişisel temizliğini yapmaya ve sürdürmeye özen göstermesi ve temiz ve işin gereklerine uygun koruyucu kıyafetler giymesi gerekmektedir. Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan çalışanların, veya bu hastalığın taşıyıcısı olan çalışanların, ya da bulaşıcı yara, deri enfeksiyonları, ağrı veya ishal gibi sıkıntıları olan çalışanların, gıda ile temas etmesine, gıdaların üretimine katılmasına veya gıdaların üretildiği alanlara girmesine izin verilmemesi gerekmektedir.

Gıda üretiminde çalışan ve gıda ile teması olan ve yukarıda belirtilen rahatsızlıkları olan çalışanlar, bu rahatsızlıklarını, nedenlerini ve belirtilerini işletme yönetimine bildirmek zorundadır.

Test ve muayene kuruluşlarının birçoğu, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir şekilde hijyen ve sanitasyon muayenelerini gerçekleştirmektedir. Bu kuruluşlar, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esasları gereğince akredite olan kuruluşlardır ve faaliyetlerini akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

İşletmelerden alınan gıda örnekleri, gerekli analizlerden geçirilir ve ilgili yasal düzenlemelere uygunluk bakımından kontrol edilir. Bu çalışmalarda Gıda Hijyen Yönetmeliği esaslarına ve 2003 yılında yayınlanan TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon - Genel Kuralları standardı esas alınmaktadır.

 

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., de aynı şekilde ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak faaliyet sürdürmektedir. Yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte, işletmelere personel hijyeni muayene hizmetlerini vermektedir.Personel Hijyen Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz