HavaMikrobiyolojisiTesti

Hava Mikrobiyolojisi Testi

Uluslararası onaylı ve akredite;
Hava Mikrobiyolojisi Testi Hizmetleri

Hava Mikrobiyolojisi Testi

Mikrobiyoloji, mikro boyutundaki organizmaları ve mikropları inceleyen bir bilim dalıdır. Mikrobiyoloji, çeşitli ortamlarda bulunan bakteriler, virüsler, mantarlar, algler ve bunun gibi mikro boyutlardaki canlıları incelemektedir. Bu bilim dalı en fazla tarım, tıp ve sanayide yararlı çözümler üretmektedir.

Bütün canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için havaya ve suya muhtaçtır. Hava nefes almak ve hayatta kalabilmek içindir ancak içinde, yararlı olması yanında insan sağlığı açısından zararlı olabilecek çok sayıda yabancı madde ve mikroorganizma da bulunmaktadır. Havanın olduğu her yerde havanın neden olacağı mikrobiyolojik bulaşmalar da olmaktadır. Asıl önemlisi bu bulaşmalar gıda sektöründe çalışanlar kadar tüketeciler açısından risk oluşturmaktadır. Bu mikroorganizmaların türlerine ve miktarlarına bağlı olarak gıdalar bozulmakta, çalışanlarda ve tüketicilerde gıda zehirlenmeleri ve çeşitli enfeksiyonlar olabilmektedir. İşte bu yüzden gıda üretim tesislerinin ve saklama alanlarının ortam havası sürekli kontrol altında tutulmalıdır.

Havada olabilecek mikrobiyal kaynaklı tehlikeler, bakteriler, mantarlar, virüsler, mite’lar ve bunlar gibi canlılardır. Ancak bunların içinde en büyük riski bakteriler ve mantarlar oluşturmaktadır. Özellikle mantarlar, hava kaynaklı riskler açısından çok önemlidir. Bunlar nemli ortamlarda çok kolay hayat bulurlar ve hızlıca çoğalırlar. Gıda üretimi ve depolaması yapılan yerler, sıcaklık ve nem açısından oldukça elverişlidir. Bu ortamlar, bakteriler ve mantarlar son dere ideal ortamlardır. İnsan sağlığı ve bağışıklık sistemi açısından bu mikroorganizamalar yaşamsal tehlike oluşturmaktadır.

Havadaki mikrobiyal yoğunluğunu ölçmek için çeşitli sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemlerden birkaçı şunlardır: test cihazları ile mikrobiyal yükü ölçmek, açık petri yöntemi ile mikrobiyal yükü ölçmek, mikroorganizma hücrelerinin kimyasal bileşenlerini ölçmek ya da mikroskop altında sayım yapmak. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, sonuçta havanın mikrobiyal yükü ölçülmüş olur, sayımlar yapılır ve yoğunluk hesaplanır. Daha sonra bu yoğunluğu azaltmak ve havanın kalitesini yükseltmek için bir takım gerekli uygulamalara karar verilir. Her uygulama tamamlandıktan sonar havanın yeniden mikrobiyal yükünü ölçmek gerekmektedir.

Hava Mikrobiyolojisi Testinin Kapsamı Nedir?

İç ortamlarda havanın mikrobiyal yükü için belirlenmiş bir standart yoktur. Bununla birlikte, gıda üretim tesislerinde ve depolama alanlarında toplam canlı bakteri ve küf maya yoğunluğu standart olarak, en fazla 1000 kob/m3 olarak kabul edilmiştir. Ancak bu değer ortalama bir değerdir ve özel hava koşulları gerektiren üretim tesislerinde daha farklı bri değer uygulanabilir.

2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çıkarılmıştır. Yapılacak hava mikrobiyolojisi testlerinde bu yönetmelik esasları dikkate alınmaktadır. Buna göre yapılabilecek testler şunlar olmaktadır:

  • Gaz ve toz emisyonları
  • Hız ve hacimsel gaz debisi
  • Özel toz emisyonları
  • VOC ve diğer organik emisyonların ölçümü
  • Dış hava ve işyeri ortamlarında toz testleri (PM10, PM2,5 ve özel tozlar)
  • Anorganik ve VOC, PAH, PCB ve organik kirleticilerin ölçümü
  • Gaz ve toz kontrol sistemlerinin verimlilik testleri
  • Kirletici kaynaklarda ve dış havada koku ölçümü

Bu ölçümler sırasında test ve muayene kuruluşları, her türlü bakteri, küf ve mantarın gelişmesine uygun test kitleri kullanmaktadır. Ortam havası temizlendikten sonra ölçülen mikroorganizmaların sayısı, yaşam ortamındaki mikroorganizmaların sayısından düşük çıkmalıdır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile test hizmetleri vermekte ve faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. Bu standart gereğince akreditasyon yetkisine sahiptir. Hava mikrobiyolojisi testleri veya diğer testler konusunda daha ayrıntılı bilgileri kuruluşumuzdan talep edebilirsiniz.

 

 Hava Mikrobiyolojisi Testi Yaptırmak İstermisiniz