DoğruRaporlama

Doğru Raporlama

TURCERT Belgelendirme
Sirketimizin Doğru Raporlama Anlayışı Hakkında

Doğru Raporlama

Test ve muayene hizmetleri sunan bütün kuruluşlar açısından raporlama, yapılan çalışmanın en önemli kısmıdır. Ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetlerini veren kuruluşlar, elde edilen bilgileri ve çalışmanın sonuçlarını rapor eşliğinde bu hizmetleri talep eden işletmelere sunmaktadır. Eğer bu kuruluşlar ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş, yani yetki verilmiş bir kuruluş ise, o zaman düzenledikleri raporlar ulusal ve uluslararası bütün resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul görmektedir.

Ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme çalışmaları, çoğu zaman mevcut yasal düzenlemeler tarafından ve yayınlanan standartlar çerçevesinde talep edildiği için yapılmaktadır. Aynı zamanda kaliteli ve güvenilir bir ürün veya hizmet vermek isteyen kuruluşlar belli aralıklarda işletmelerini ve ürünlerini test ve muayene ettirmek istemektedir.

Bu noktada çalışma sonunda düzenlenecek raporların içerikleri ve doğrulukları büyük önem taşımaktadır. Bu durum her çeşit ürün ve hizmet belgelendirme çalışmalarını yapan ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetlerini veren kuruluşlar açısından son derece önemlidir. Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., bu bakımdan gerekli önlemleri almış ve faaliyetlerini sorumluluk duygusu ile gerçekleştirmekte ve güvenilir bir şekilde tüm müşterilerine hizmet vermektedir.

Doğru raporlama yapılması açısından kuruluşumuz TÜRCERT, ağırlıklı olarak şu noktalarda önlemlerini almıştır:

  • Güçlü bir yönetici ve çalışan kadrosu
  • Güçlü bir teknolojik altyapı
  • Bağımsızlık ve tarafsızlık taahhüdü
  • ISO 17020 standardı ve ISO 17020 Belgesi

Kuruluşumuz TÜRCERT, yukarıda sayılan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kadrosunda ilgili uzmanlık alanlarında ve yeterli sayıda, sürekli çalışanlar istihdam etmektedir. Test, analiz ve değerlendirmelerden sorumlu çalışanlar, uygun eğitime, niteliklere, tecrübeye ve yaptıkları işin gerektirdiği alanlarda tatmin edici düzeyde bilgiye sahiptir. Yönetici poziyonunda çalışanlar, sonuçları değerlendirecek, gerekli koşullara uygunluk konusunda profesyonel olarak karar verecek ve bunlara dayanarak rapor hazırlayabilecek yeteneklere sahiptir.

Bütün çalışanlar, test ve muayeneleri yapılan ürünleri üreten teknolojiler ve bu ürünlerin kullanılmaları sırasında ortaya çıkabilecek kusurlar konusunda bilgilidirler. Ayrıca bu ürünlerin normal kullanım koşullarına göre sapmaları konusunda bilgilidirler.

Kuruluşumuz TÜRCERT, çalışanların eğitimleri ve kendilerini geliştirmeleri konusunda da gerekli önlemleri almaktadır. Bu eğitimler çalışanların yeteneklerine, niteliklerine ve deneyimlerine bağlı oalrak düzenlenmektedir. Çalışanlar gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorundadırlar. Ancak bu koşullarda yetişmiş çalışan ve yöneticiler doğru raporlama yapabilirler.

Doğru raporlama için ikinci koşul güçlü bir teknolojik altyapıdır. Çünkü altyapının yetersiz kalacağı noktalarda, yapılacak ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme çalışmaları da gerekli hassasiyetten uzaklaşacak ve müşterilere doğru bir raporlama yapılmamış olacaktır.

Elbette doğru bir raporlamanın olmazsa olmaz kriteri, test ve muayene kuruluşunun bağımsızlık ve tarafsızlık taahhüdüdür. Rapor sonuçlarının tarafsız ve bağımsız bir kuruluş tarafından sunulması, hizmet talep eden kişi veya kuruluşlar kadar bu raporların sunulacağı resmi veya özel kuruluşlar açısından da en önemli noktadır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.,çalışmalarını TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esasları çerçevesinde sürdürmektedir ve ISO 17020 Belgesi’ne sahiptir.

Bu standart gereğince, erişilebilir test ve muayene raporları veya muayene belgeleri, gerçekleştirilen bütün faaliyetleri içermek zorundadır. Bu raporlar, ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme çalışmalarının bütün sonuçlarını, uygunluk durumunu ve bunların anlaşılması ve yorumlanması için gerekli bilgileri içermek zorundadır. Ayrıca bütün bilgiler doğru, eksiksiz ve açık olarak raporlanmalıdır. Bu raporlar kuruluşun yetkili çalışanları tarafından imzalanmalı veya onaylanmalıdır. Kuruluşumuz TÜRCERT, doğru raporlama yaklaşımı içinde bütün bu esaslara uygun davranmaktadır.