SistemBelgelendirme

Sistem Belgelendirme Hizmetleri

Uluslararası onaylı ve akredite;
Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Sertifikasyon Hizmetleri

Sistem Belgelendirme

Hemen her sektörden kuruluşlar, faaliyetlerinin belli standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine ve bu şekilde üretimin çeşitli aşamalarında zaman, emek ve kaynak israfının önlenmesine önem vermektedir. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan bu standartlar, aynı zamanda tüketiciye sunulan ürün ve hizmet kalitesine, işletmelerin faaliyetlerini düzenleyen yönetim sistemlerine, doğrudan ürün özelliklerine ya da sektörel bazda farklı şekillerde gruplandırılabilir.

Sistem belgelendirme çalışmaları, bir ürün veya hizmetin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak açısından belli gereklerin yerine getirilmesini sağlayan planlı ve sistematik çalışmalardır. Bu çalışmaların temelinde ürün veya hizmetin üretim aşamalarındaki süreçlerin, iş akışlarının ve çalışanların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi ve çalışanların kalite konusunda bilinçlenmesi yatmaktadır. Yönetim sistemi standartları kısaca, kuruluşların belli standartlara ve teknik düzenlemelere uygun şekilde üretim yapmalarını sağlamaktadır. Sistem belgelendirme çalışmaları, işte bu uygunluğun bağımsız kuruluşlar tarafından tespit edilmesi ve onaylanmasına yöneliktir.

Sistem Belgelendirme Alanları

Sistem belgelendirme çalışmaları kapsamında uygulanan temel standartlar şu şekilde sayılabilir:

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 45001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 • ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi
 • ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi
 • ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi
 • ISO 15838 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi
 • EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi
 • FSC-COC Orman Yönetim Sistemi
 • ISO 3834 Kaynak Mühendisliği Yönetim Sistemi
 • ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi

Bu sayılan yönetim sistemlerinin dışında başka standartlar da bulunmaktadır ve zaman içinde bunlara yenileri eklenmektedir.

Sistem Belgelendirme Çalışmalarının Hedefleri

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü gelişimi karşısında toplumsal yaşam da gittikçe daha karmaşık bir hal almaktadır. Standartlaşma çalışmaları ile bir takım ilkeler, kriterler ve prensipler konularak bu karmaşıklığın önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Sistem belgelendirme çalışmaları ile şunlar hedeflenmektedir:

 • Kurulan sistemin, belirlenen standartlara uygun olduğunu denetlemek
 • Kurulan sistemin etkin kullanıp kullanılmadığını denetlemek
 • Kuruluşun, mevcut yasal düzenlemelere uygun faaliyet gösterip göstermediğini tespit etmek
 • Kurulan sistemin belirlenen hedefleri sürekli karşılayacak olup olmadığını tespit etmek
 • Kurulan sistem sayesinde kuruluşun potansiyel gelişim alanlarını görmesine fırsat yaratmak

Standartlaşma çalışmaları ile faaliyetlere bir sadeleştirme gelmiş olmaktadır. Bu açından ekonomik olduğu kadar sosyal bir çalışma olarak da görülmektedir. Başarılı olmak için bir işletmede en alt seviyeden en üst seviyeye kadar bütün çalışanların katkısı ve işbirliği gerekmektedir.

Sistem Belgelendirme Çalışmalarının Yararları

Kuruluşun faaliyetlerine uygun şekilde yukarıda sayılan yönetim sistemlerinden herhangi birini işletmelerinde kuran ve uygulayan, ayrıca bu sistemlerin belgesini alan kuruluşlar bir çok açıdan rakiplerine göre bir adım önde olacaklardır. İş süreçleri ve iş akışları belli standartlara uygun yürütüleceği için öncelikle üretim maliyetleri düşecektir. Verimlilik artacak ve üretim etkinliği sağlanacaktır. Kilit konumda bulunan bir çalışanın eksikliği durumunda faaliyetler aksamadan yürütülebilecektir. Üretim hataları ve fireler en düşük seviyeye inecektir. Finansal, sosyal ve çevresel riskler mimimuma inecektir. Belirsizlikler kalkacak ve yeni pazar fırsatları daha kolay yakalanabilecektir. Çalışan motivasyonu yükselecek, buna bağlı olarak müşteri memnuniyeti ve bağlılığı artacaktır. Doğal olarak müşteri şikayetleri düşecek ve kuruluşun piyasa imajı ve itibarı artacaktır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., her türden yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi çalışmalarını, ilgili akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak, hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirmektedir.

 

 Sistem Belgelendirme Hizmetlerimizden Yararlanmak İstermisiniz

Yönetim Sistemleri Sertifikasyon

ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemleri, firmaların yüksek seviyede müşteri memnuniyeti yaratmak, geliştirilebilir ve sürdürülebilier...
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bugünün dünyası artık bilgi dünyasıdır. Şirketler, kuruluşlar, devletler, insanlar ve toplumun ortak noktası bilgi çağında...
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Müşteri memnuniyeti kavramı bugün firmalar için daha fazla önem taşımaktadır. Çünkü müşterileri bir firmaya kazandırmak ve...
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bir Kızılderili atasözü vardır. Der ki, son ağaç kesildiği zaman, son nehir zehirlendiği zaman ve son balık öldüğü zaman,...
OHSAS TS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Meslek hastalıkları ve iş kazaları bir yandan insani ve toplumsal açıdan bir yandan da ekonomik açıdan oldukça önemli...
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Çevre sorunları ve bunlara çözüm arayışları bugün sadece ülkemizin değil bütün dünyanın gündeminde olan önemli bir konudur. Dünyanın...
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sİstemi Bugün birçok yeni hastalık ortaya çıkıyorsa, bunun nedeni gıda güvenliğinin sağlanamamış olmasındandır. İyi beslenme ve...
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kalite konusundaki yaklaşımlar sanıldığı gibi yirminci yüzyılda ortaya çıkmış değildir. Kalite konusu çok eski zamanlardan...
ISO 45001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi İşyerlerinde işin yapılması ve yürütülmesi ile ilgili olarak ortaya çıkacak tehlikelerden ve sağlığa zarar verecek...
ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Bir firmanın üretim yaptığı veya faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri sosyal...
ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Bilgisayar, kullanıcıların girdiği verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemler yapan, yaptığı işlemlerin sonucunu...
ISO 28001 Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi Üretim faaliyetleri için gereksinim duyulan girdileri elde etmek, bunları işleyerek müşterilere sunulabilecek hale getirmek ve daha...
ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Yerküreyi çevreleyen atmosfer çeşitli gazlardan oluşmaktadır. Güneşten gelen kısa dalgalı ışınlar atmosferi geçerek...
ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Nüfusun artması ve buna bağlı olarak karayollarındaki trafik yoğunluğu, doğal olarak yol ve trafik güvenliği problemlerini...