ElektrikPanosuÖlçümü

Elektrik Panosu Ölçümü

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Elektrik Panosu Muayenesi ve Kontrolleri

Elektrik Panosu Ölçümü

Elektriğin kontrollü ve güvenli kullanılması esastır. Özellikle işletmelerde elektrik kullanan bütün ekipmanların ve elektrik tesisatının güvenli çalışmasını sağlayan cihazların bir arada bulunduğu donanıma elektrik panosu denmektedir. Yani elektrik panosu, elektriğin binada veya tesiste bulunan sistemlere dağıtılmasında kullanılan malzemelerin ve kabloların birarada bulunduğu bir kabindir. Böyle olunca bir elektrik panosunda, aktif elektrik sayacı, reaktif elektrik sayacı, kondansatörler, kontaktörler, ölçü aletleri, güç rölesi, kontrol rölesi, voltmetre, ampermetre, kesici şalterler, elektrik sigortası, elektrikle çalışan araçların kontrol düğmeleri ve sinyal lambaları gibi parçalar bulunmaktadır.

Elektrik panoları konutlar için daha küçük boyutludur ve bu panonun içinde sigortalar, merkezi otomatik kesici, elektrik sayaçları, merdiven otomatiği ve zil trafosu gibi parçalar bulunmaktadır. Ancak bir işletmenin elektrik panosu, işletmenin büyüklüğüne ve faaliyet alanına bağlı olarak çeşitli boy ve kapasitede olabilir.

Elektrik panosu yerleştirilirken, kritik parçaların birbirleri ile temas etmemesi gerekmektedir. Bu şekilde kısa devre akımlarının neden olduğu hasarlar önlenmiş olur. Elektrik panoları, kolay müdahale edilebilecek şekilde düzenlenmelidir. İhtiyaç durumunda panoya ne kadar kolay ve hızlı müdahele edilebilirse, kontrol ve güvenlik de o kadar sağlanmış olur.

Elektrik pano montajı tamamlandıktan sonra ilk yapılacak iş topraklama olmalıdır. Yapılacak topraklamanın amacı, insanların ve işletmenin can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Elektrik panosu sac malzemeden yapılır ve hem pano hem de üzerinde bulunan vida, menteşe, kapak, ray ve bener parçalar birer iletkendir. Bu arada panoya bağlanan güç kablolarından yüksek akım geçmekte ve manyetik akım oluşturmaktadır. Elektrik panosunun güvenli çalışması için elektrik panosu üzerindeki bütün parçaların topraklanması gerekir.

Elektrik Panosu Ölçümü Yaptırmanın Önemi

Elektrik panosuna yapılacak bakım, herşeyden önce insanların sağlığı ve iş güvenliği açısından önemlidir. Ayrıca elektrik kullanan ekipmanların güvenli bir şekilde çalışması sağlanır. Bu şekilde kullanılan ekipmanların ömrü uzar ve meydana gelecek arızaların önüne geçildiği için işletme maliyetleri düşer. Bu paralelde üretim ve zaman kayıpları engellenmiş olur. Kısaca elektrik panolarının, çalışanların sağlığı, iş güvenliği ve iş süreçlerinin kesintisiz sürdürülmesi açısından düzenli ölçümleri ve bakımları yapılmak zorundadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin, bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili hususlar başlıklı ekinde (Ek-III), elektrik panoları tesisatlar altında ele alınmıştır. Bu maddede yer alan esaslara göre, ilgili standartlarda aksi belirtilmemişse, elektrik panolarının düzenli kontrolleri her yıl bir kere yapılmak zorundadır. Ayrıca bu kontrollerin mutlaka elektrik mühendisleri, elektrik teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekmektedir.

Yapılacak kontroller sırasında şu yasal düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir:

  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği (2001)
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (2000)
  • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği (1984)
  • TS EN 60079-14 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi
  • TS EN 60079-17 Patlayıcı gaz ortamları - Bölüm 17: Elektrik tesislerinin muayenesi ve bakımı

Elektrik panosunda veya kablolarda görülen aşırı ısınmalar, genel olarak aşırı yüklenme veya pano üzerinde arıza yapmış bir parçanın var olduğunu göstermektedir. Düzenli yapılacak ölçümleme çalışmaları ile bu durum bir tehlike yaratmadan farkedilebilir. Bu yüzden ölçümlerin düzenli yapılması, çalışanların ve işletmenin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak açısından önemlidir. 2001 yılında yürürlülüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, elektrik panosunun problemsiz çalışması için, yapılacak ölçümleri zorunlu tutmaktadır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. elektrik panosu ölçüm ve değerlendirme hizmetlerini yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte sunmaktadır.

 

 Elektrik Panosu Ölçümü Yaptırmak İstermisiniz