YükAsansörMuayenesi

Yük Asansör Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Yük Asansörü Muayenesi ve Kontrolleri

Yük Asansörü Muayenesi

Asansörler, ilk olarak, konutlarda ve işyerlerinde kullanılmadan önce, ondokuzuncu yüzyılda, özellikle maden ocaklarında çıkartılan kömür ve madenlerin taşınmasında ve fabrikalarda gerekli malzemelerin taşınmasında kullanılmıştır. Asansörlerin bu ilk örnekleri buhar gücü ile çalıştırılmıştır. Bu asansörlerde bir tambur buhar makinesi ile döndürülüyor, halatlar bu tambura sarılırken asansör kabini yukarı çekiliyordu. Amerikalı bir mucit olan Otis’in, asansörler için geliştirdiği emniyetli fren sistemi sayesinde, bugün kullanılan anlamda ilk asansörler üretilmeye başlanmıştır.

Yük asansörleri de, fabrikaların ve büyük işletmelerin ihtiyaçları paralelinde farklı yönde gelişmeye başlamıştır. Bugün çok farklı boyutlarda, farklı kapasitelerde ve farklı çalışma sistemlerine sahip yük asansörleri kullanılmaktadır.

Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri gibi, yük taşıma işlerinin çok yoğun yapıldığı yerlerde kullanılmak üzere, bir tondan 12 tona kadar kaldırma kapasiteli yük asansörleri imal edilmektedir.

Yük asansörleri uzun bir kullanım ömrüne sahip olacak şekilde tasarlanmakta ve imal edilmektedir. Genelde asansör kabinlerinin kapıları ve duvarlarında çelik levhalar kullanılmaktadır.

Ancak yük asansörlerinin tehlike yaratmadan çalışabilmeleri, düzenli yapılacak kontrol ve muayenelere bağlıdır.

Yük Asansörlerinin Kontrol ve Muayene Esasları

Gerek 2008 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği, gerekse 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, insan ve yük taşıyan bütün asansörlerin işletilmesi, bakımı, düzenli muayeneleri, garanti koşulları ve satış sonrası hizmetleri için gerekli koşulları, uyulması gereken kriter ve standartları ve sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari koşulları düzenlemektedir.

Söz konusu kontrol ve muayeneleri yapmak üzere birçok test ve muayene kuruluşu bulunmaktadır. Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. de yük asansörlerinin düzenli kontrol işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Yük ve insan taşıyan asansörlerin düzenli muayenesi, şu temel standartlara uygun olarak yapılmaktadır:

  • TS EN 81-3+A1 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
  • TS EN 13015+A1 Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı - Bakım talimatları için kurallar
  • TS ISO 9386-1 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 1: Düşey kaldırma platformları
  • TS ISO 9386-2 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 2: Oturan kullanıcılar, ayakta duran kullanıcılar ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için eğik bir düzlemde hareket eden güç tahrikli merdiven tipi asansör

Yönetmeliğe göre, elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanlarının (yük ve insan taşıyan asansörler bu gruba girmektedir), düzenli kontrol ve muayene işlemleri, makine ve elektrik ile ilgili dallarda düzenli kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılmak zorundadır. Standartlarda başkaca bir süre belirtilmemişse, yük asansörlerinin her yıl bir defa kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğe göre kaldırma ve iletme ekipmanlarının (bu arada yük asansörlerinin) düzenli muayeneleri, makine mühendisleri ve makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmak zorundadır. Eğer periyodik kontroller tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılacaksa, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., her kapasitede ve güçte yük asansörlerinin kontrol ve muayene hizmetlerini, yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile ve kaliteli, güvenilir ve hızlı bir şekilde vermektedir.

 

 Yük Asansörü Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz