HataAkımıKorumaDüzenleriÖlçümü

Hata Akımı Koruma Ölçümü

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Hata Akımı Koruma Düzenleri Ölçümü Muayenesi ve Kontrolleri

Hata Akımı Koruma Düzenleri Ölçümü

Bir elektrik devresinde normal olarak elektrik akımı fazdan girer ve nötrden çıkar. Düzgün çalışan bir elektrik devresinde herhangi bir kaçak yoksa, giren akımla çıkan akım miktarları birbirlerine eşit olur. Ancak devrede kaçak varsa bu durumda fazdan giren elektrik akımının bir kısmı nötr üzerinden bir kısmı ise kaçak üzerinden gerçekleşir. Böyle olunca kaçak akım yüzünden faz ile nötr arasındaki denge bozulmuş olur. İşte kaçak akım koruma rölesi, bu dengesizliği farkeden ve devreyi açan bir cihazdır. Bu şekilde kaçak sonucu ortaya çıkacak istenmeyen durumlar engellenmiş olur.

Elektrik kaçaklarının meydana gelmesinde bir çok neden olabilir. Elektrik akımının üzerinden geçtiği kablolar ezilmiş veya yıpranmış olabilir, elektrikli cihazlardaki yalıtkan parçalar yıpranmış ve eskimiş olabilir, elektrikli cihazlarda hatalı yalıtım yapılmış olabilir. Bu durumlarda iletkenler açıkta kalır ve bu iletkenlere insanların doğrudan veya başka bir iletken cisim ile temas etmesi halinde kaçak akım oluşur. Oluşan bu kaçak akım toprağa akmaktadır.

İzolasyonu zarar gören kablolar veya cihaz bağlantısı üzerinde oluşan kaçak akımlar, bazen bir ark oluşturur ve yangın çıkmasına neden olabilir. 300 mA’lik bir kaçak akımın oluşturduğu ark, cisimlerin tutuşması için oldukça sıcaklık yaratır. Üzerinde kaçak akım bulunan bir cihaza elle temas edilmesi halinde elektrik akımı insan vücudu üzerinden geçer ve ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden olabilir. İnsan vücudu bir iletkendir ve vücut üzerinden geçen kaçak akım toprağa akarak devreyi tamamlar.

Hata Akımı Koruma Düzenleri Ölçümü Yaptırmanın Önemi

2001 yılında çıkarılan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, hata akımını, bir yalıtkanlık arızası yüzünden geçen akım olarak tanımlamıştır. Hata akımı bir kısa devre akımı olabileceği gibi bir toprak teması akımı da olabilir. Toprak hata akımı, hattın sadece bir toprak temas noktası bulunması halinde, elektrik akımının toprağa geçen akım olmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe göre bir toprak hata akımının yarım saniyeden daha kısa bir sürede kesilmesi gerekmektedir.

Topraklama sistemleri, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden hata akımlarının en yüksek düzeyde olması durumunda, ortaya çıkabilecek gerilimlere karşı kurulmaktadır. Böyle bir sistemde önemli olan üç nokta vardır: hata akımının değeri, hatalı durumun süresi ve toprağın özellikleri.

Hata akımları koruma düzenleri ölçümünde, uygun ölçü düzenleri kullanılarak, öngörülen değerlerin sağlanıp sağlanmadığı tespit edilmektedir. Ölçme için esas olarak şu büyüklükler söz konusudur: yalıtım direnci, topraklama direnci, çevrim direnci, kısmi boşalma gerilimi, dokunma gerilimi ve kaçak akım.

Söz konusu yönetmelikte kaçak akım, hatasız bir akım devresinden toprağa veya yabancı bir iletken cisme geçen akım olarak tanımlanmıştır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin, bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili hususlar başlıklı ekinde (Ek-III), hata akımı koruma düzenleri ölçümü (kaçak akım rölesi test işlemleri), tesisatlar konusuna girmektedir.

Dikkate alınması gerekli yasal düzenlemeler şunlardır:

  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
  • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
  • TS EN 60079-14 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi
  • TS EN 60079-17 Patlayıcı gaz ortamları - Bölüm 17: Elektrik tesislerinin muayenesi ve bakımı
  • TS EN 61008-1 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün halinde aşırı akım koruması bulunmayan - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCCB) - Bölüm 1: Genel kurallar

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. katodik koruma ölçüm ve değerlendirme hizmetlerini yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte sunmaktadır.

 

 Hata Akımı Koruma Düzenleri Ölçümü Yaptırmak İstermisiniz