İşyeriOrtamÖlçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri

Uluslararası onaylı ve akredite;
İşyeri Ortam Ölçümleri Hizmetleri

İşyeri Ortam Ölçümleri

İş güvenliği ve çalışan sağlığı konusu, birçok yasal düzenlemeye rağmen ülkemizin hala en önemli sorunudur. Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlulaştırma çalışmaları kapsamında 2002 yılından bugüne çok sayıda yasa ve yönetmelik çıkarılmış ve mevcut yasal düzenlemelerde değişiklikler yapılmış olmasına rağmen, iş kazalarının oranı hala çok yüksektir. Çalışanların güvenlikli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları, sosyal gelişmenin temel unsurlarından biridir. Çalışma ortamlarının sağlık ve güvenlikli olmasını sağlamak işverenlerin öncelikli sorumluluğudur. Ancak bu yönde alınan önlemlere ve süreçlere uymaları da çalışanların öncelikli sorumluluğudur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanılarak çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, çalışma ortamlarına kullanılan iş ekipmanlarının kullanımına yönelik sağlık ve güvenlik koşullarını tespit etmektedir. Bu yönetmelik, bir işin yapılması sırasında kullanılan makinelerin, aletlerin, tesislerin ve tesisatın, öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun şekilde, yetkili kişiler tarafından test ve muayene edilmesini ve kontrol sonuçlarının kaydedilmesini istemektedir. Yönetmeliğin eklerinde iş ekipmanlarında bulunması gereken asgari koşullar, bunların kullanımı ile ilgili hususlar, hangi tür iş ekipmalarının kontrole tabi tutulacağı ve bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı bilgileri yer almaktadır.

İşyeri ortam ölçümlerinin amacı şu şekilde sıralanabilir:

 • Çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal durumlarını iyi bir seviyede tutumak ve bu seviyeyi sürdürmek
 • Çalışma ortamının ve çalışma koşullarının neden olduğu sağlık problemlerini belirlemek ve bu problemlere karşı bütün çalışanları korumak
 • Çalışma ortamlarında sağlık risklerine karşı teknik korunma önlemlerini almak ve kişisel etkinliği ve konforu sağlamak

İşyeri Ortam Ölçümlerinin Kapsamı Nedir?

Söz konusu yönetmelik esasları gereğince işverenler çalışanları, işyeri ortamlarında bulunan ve kullanılan maddelerin ve malzemelerin tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için de çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlere veya çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere yönelik olarak bir takım testler, analizler, ölçümler ve değerlendirmeler yaptırmak zorundadır.

Esas olarak gerçekleştirilen ölçümler şunlar olmaktadır:

 • Frekans ölçümleri
 • Zehirli gaz ve buhar ölçümü
 • Solunabilir toz ölçümü
 • Titreşim ölçümü
 • Termal konfor (sıcaklık, nem, hava akım hızı) ölçümü
 • Işık şiddeti ölçümü
 • Ortam hava kalitesi ölçümü
 • Uçucu organik bileşenler (VOC) ölçümü
 • Gürültü maruziyet ölçümü
 • Rüzgar hızı ölçümü
 • Kimyasal madde maruziyet ölçümü
 • El kol titreşimi kişisel maruziyet ölçümü
 • Tüm vücut titreşimi kişisel maruziyet ölçümü

Çalışanların günün önemli bir bölümünü geçirdikleri işyeri ortamında, çalışma koşullarının tanımlanmasına yönelik ayrıntılı ölçümleri ve analizleri yapan birçok test ve muayene kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş standartlara ve yasal düzenlemelere bağlı kalarak yukarıda sayılan ve benzeri çok sayıda ortam ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu yapılmadığı ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde çalışanlar, işyeri ortam koşullarında, farkında olmadan insan sağlığını doğrudan veya dolaylı yollardan tehdit eden riskler ve tehlikeler ile karşı katşıya kalmaktadır. Bu risklere sürekli olarak maruz kalındığı takdirde, çalışanların sağlıkları bozulmakta ve kalıcı bir takım hasarlar veya ölümle sonuçlanan beklenmedik olaylar ortaya çıkmaktadır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermekte ve faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. Bu standart gereğince akreditasyon yetkisine sahiptir. İşyeri ortam ölçümleri veya başka ölçümler konusunda daha ayrıntılı bilgileri kuruluşumuzdan talep edebilirsiniz.

 

 İşyeri Ortam Ölçümleri Testi Yaptırmak İstermisiniz