İşHijyeniÖlçümleri

İş Hijyeni Ölçümleri

Uluslararası onaylı ve akredite;
İş Hijyeni Ölçümleri Hizmetleri

İş Hijyeni Ölçümleri

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, gelişmekte olan ülkelerde karşı karşıya kalınan bulaşıcı hastalıkların yüzde 80’inden fazlası, hijyen ve temizlik konularındaki yetersizlik yüzünden meydana gelmektedir. Sağlık riski yaratan davranış ve alışkanlıkların önüne geçilmesi ve hijyen ve temizlik konularında toplumların daha eğitimli ve bilinçli olmaları yanında yasal düzenlemelerin de yapılmış ve uygulanıyor olması, hatta kontrol ediliyor olması oldukça önemlidir.

Hijyen dendiği zaman yaygın olarak, sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılan uygulamalar ve alınan temizlik önlemleri anlaşılmaktadır. Genel anlamı ile hijyen ifadesi, temizliği çağrıştırmaktadır.

Çalışma ortamında karşılaşılan sağlığa zararlı hijyen riskleri konUsunda bilgi sahibi olmak ve çalışma ortamında risk yaratan hijyen problemlerini ve bunlardan korunma yöntemlerini bilmek önemlidir. Aynı derecede, çıkarılan yasal düzenlemelerin farkında olmak ve bu yöndeki esas ve uygulamaları bilmek de önemlidir. Ağırlıklı olarak fiziksel ya da biyolojik faktörlere bağlı meslek hastalıklarını tanımak, etkilerini ve korunma yöntemlerini bilmek de gerekmektedir.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından çevre, sağlık, güvenlik ve hijyen gibi konularda çıkarılan ve bütün düyada kabul gören kalite yönetim ilkelerine göre geliştirilmiş standartlar bulunmaktadır. Buna göre iş hijyeni, iş yerlerinde karşılaşılan ve çalışanların hastalanmasına, sağlıklarının bozulmasına ve çeşitli rahatsızlıklara yol açan çevre faktörlerini tespit eden, değerlendiren ve bunları kontrol eden bilim dalıdır. Çalışma ortamlarındaki temizlik, işin niteliklerine bağlı olarak çalışma ortamını ve çevresini sağlığa zararlı hale getiren faktörlerin temizliği demektir.

İş Hijyeni Ölçümlerinin Kapsamı Nedir?

İş hijyeninin konuları çok çeşitlidir. Örneğin, iş sağlığı standartları, havadan bulaşan hastalıklar, iç ortam hava kalitesi, gürültü, radyasyon, biyolojik faktörler, kimyasal faktörler, aydınlatma, kişisel koruyucu donanım, havalandırma ve titreşim. Dolayısıyla iş hijeyni ölçümlerinin kapsamı da bu oranda geniştir. Aynı şekilde ölçüler için uygulanan standartlar da birbirinden farklıdır. Aşağıda örnek olması açısından bir takım ölçüm türleri ve bunlar için geçerli olan standartlar verilmektedir:

 • Kişisel maruziyet gürültü için,
  • TS EN ISO 11201 Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - İhmal edilebilir düzeydeki çevresel düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini
  • TS EN ISO 11204 Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş istasyonundaki ve doğru çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini
 • Kişisel maruziyet tireşim için,
  • TS EN ISO 5349-1 Mekanik titreşim - Kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS ISO 2631-1 Mekanik titreşim ve şok - Tüm vücut titreşime maruz kalma değerlendirilmesi - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS ISO 2631-2 Mekanik titreşim ve şok - Tüm vücut titreşime maruz kalma değerlendirilmesi - Bölüm 2: Binalarda sürekli ve darbe ile meydana gelen titreşim (1 ila 80 Hz)
 • Ortam ölçümü ve kişisel maruziyet aydınlatma için,
  • TS EN 12464-1 Işık ve aydınlatma - İş yerlerinin aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı çalışma alanları
  • TS EN 12464-2 Işık ve aydınlatma - İş yerlerinin aydınlatılması - Bölüm 2: Bina dışı iş yerleri

 

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermekte ve faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. İş hijyeni ölçümleri veya başka ölçümler konusunda daha ayrıntılı bilgileri kuruluşumuzdan talep edebilirsiniz.İş Hijyeni Ölçümleri Testi Yaptırmak İstermisiniz