HızlıHizmet

Hızlı Hizmet

TÜRCERT Belgelendirme
Şirketimizin Hızlı Hizmet Anlayışı Hakkında

Hızlı Hizmet

Çağımız hız çağıdır. Zaman, gittikçe insanlara yetmemektedir. Herkes biryerlere, birşeylere yetişmenin telaşı içindedir. Ama çoğu zaman insanların sadece kendilerinin hızlı olması da yetmemektedir. Başkalarının da hızlı olmalarını, kendi hızlarını kesmemelerini ve başkalarının da kendi hızlarına yetişmelerini beklemektedir. Böyle olunca hizmet sektöründe hız, müşteri memnuniyetinin en önemli faktörü olarak ortaya çıkmaktadır.

Ancak hızlı olmak ve acele etmek aynı şeyler midir? Aslına bakılırsa, acele etmek ile hızlı olmak arasında ciddi bir fark bulunmaktadır. Acele etmek bir kişinin bir işi yaparken daha çabuk davranmaya çalışmasıdır. Ancak acele etmenin arkasında, hızlı karar verip hemen uygulamaya geçmek vardır. Yani bir telaş vardır. O zaman acele etmenin yanlış birşeyler yapma riski yüksektir. Hızlı yapmak ise karar verilmiş bir işin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması demektir. Bir işletme için hızlı olmak, süreçleri belirlenmiş bir faaliyetin belirlenmiş kurallar ve kriterler içinde en çabuk sürede tamamlanması demektir.

Bu nedenle işletmeler açısından hızlı hareket etmek, müşteri memnuniyetinin en önemli faktörüdür. Çünkü müşteriler açısından beklenen bir iş ne kadar kısa sürede tamamlanırsa o derece memnuniyet yaratacaktır.

Hizmet sektörüne gelince, hızlı hizmet kendini çok daha fazla hissettirecektir. Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., bu nedenle müşterilerine kaliteli, güvenilir, dürüst, bağımsız ve tarafsız hizmet verirken bir yandan da en hızlısı olmaya çalışmaktadır. Bir hizmetin kuralları ve kriterleri belirlenmiş uygulama esasları çerçevesinde, acele etmeden ama hızlı bir şekilde müşterilere sunulması, kuruluşumuz TÜRCERT’in önem verdiği ilkelerden biridir.

Hızlı hizmet, hizmet sektöründe faaliyet gösteren bütün bir kuruluşlar için önemlidir. Hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti açısından önemli bir seçim kriteridir ama, müşteriler hizmet kalitesi yanında hizmetin hızlı verilmesini de önemsemektedir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., müşteri memnuniyeti yaratmak ve hızlı ama kaliteli ve güvenilir bir hizmet vermek amacı ile, her türlü ürün ve hizmet belgelendirme çalışmalarını yaparken ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetleri verirken, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardına uygun hareket etmektedir. TÜRCERT, bünyesinde ISO 17020 standardını kurmuştur ve bütün faaliyetlerini bu standarda uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Ayrıca ISO 17020 Belgesi alarak bu durumunu kanıtlamıştır.

Kuruluşumuz TÜRCERT, kendisinden hizmet talep eden müşterilere hızlı hizmet verebilmek için, güçlü bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahip olmaya da önem vermiştir. Sadece bu sektörde değil bir mal veya hizmet üreten bütün işletmelerin hızlı davranabilmesi ve bu anlamda rekabet avantajı elde edebilmesi, büyük ölçüde uzman, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna sahip olmasına bağlıdır. Bu özelliklerde yönetici ve çalışanlara sahip olmayan kuruluşların hızlı olmaya çalışırken hata yapma ihtimalleri çok yüksektir.

Ancak çalışan kadrosu ne kadar güçlü olursa olsun, çalışanların elinde yeterli makina, alet, araç ve gereç yoksa ya da bu donanımlar teknolojinin gerisinde kalmışsa, yine hızlı olmak mümkün olmayacaktır.

Kuruluşumuz TÜRCERT bu açıdan müşterilerine sunduğu hizmetleri doğru, hızlı, kaliteli, eksiksiz ve güvenilir bir şekilde verebilmek için, bir yandan konusunda eğitimli, deneyimli ve sorumluluk duygusu olan çalışanlara sahip olmaya, diğer yandan en son teknoloji ürünü sağlam bir altyapıya sahip olmaya ağırlık vermiştir.

 

Bunun yanında kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., çalışanların eğitim ve beceri düzeylerini geliştirmek ve onların en son teknolojik gelişmeleri takip etmelerini sağlamak amacı ile bütün imkanlarını kullanmaktadır.