SuHijyenMuayenesi

Su Hijyen Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Su Hijyen Muayenesi ve Kontrolleri

Su Hijyen Muayenesi

Canlıların yaşaması için gerekli olan temel unsurlar, besin maddeleri yanında hava ve sudur. Canlı organizmaların yaşam faaliyetlerini sürdürebilmeleri için su en zorunlu maddelerden biridir. İnsanlar gıda almadan sadece su içerek beş hafta yaşayabilirler, ama su içmeden en fazla 10 gün yaşayabilirler. İnsan organizmasının yüzde 70’e yakın bir kısmı sudan oluşmaktadır.

Su hijyeni derken suyun temiz olması kastedilmektedir. Ancak su hijyeni, sadece içme suyunun nitelikleri ile ilgilenmez. Aynı zamanda kullanılan suyun nitelikleri ile de ilgilenmektedir. Su hijyeni, suyun kirlenmesinin önüne geçilmesi ve suyun dezenfeksiyonu ile de ilgilidir. İnsanların içme ve kullanma gereksinimleri için kullandıkları su miktarı günde kişi başına en az 150 litre civarındadır. İnsanlar, su gereksinimlerinin yüzde 50’sini içeceklerden, yüzde 35’ini yiyeceklerden ve kalanını da vücuttaki gıdaların yakılmasından sağlamaktadır. Kabaca günde 2-3 litre su içilmesi gerekmektedir.

Suyun yetersizliği ve kirlenmesi bir takım problemleri de birlikte getirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde yapılan istatistiklere bakılırsa, hastalıkların neredeyse yüzde 80’i su ile ilişkilidir. Yeryüzünden buharlaşarak havaya karışan su, havada buhar olarak en temiz halindedir. Ancak bu su yağış olarak yeryüzüne inerken, havada bulunan tozlar, gazlar, duman, radyoaktif serpintiler ve mikroorganizmalar yüzünden kirlenir. Yeryüzüne indikten sonra da mikroplar, hayvan ve bitki organik artıkları, tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar, kanalizasyon ve nükleer atıklar yüzünden de kirlenmeye devam eder.

Bir yandan sanayideki hızlı ilerlemeler bir yandan aşırı nüfus artışı, temiz su kullanım ihtiyacını arttırmakta ve su kirliliği en büyük problem haline gelmektedir. Plansız ve bilinçsiz kentleşme sonucu arıtılmadan doğal sulara karışan atık sular, bu problemi daha da büyütmektedir.

Su Hijyen Muayenesi Nasıl Yapılır?

Su hijyeni konusu, suyun niteliklerini esas almakta ve suyun bulanıklığı, rengi, kokusu, lezzeti, geçirgenliği, pH derecesi, sertlik derecesi, kimyasal özellikleri gibi birçok faktörü ele almaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2011 yılında çıkarılan Gıda Hijyen Yönetmeliği’nin çıkarılma amacı, gıda güveniliği açısından tüketicilerin korunmasını sağlamak ve işletmelerin gıdanın üretiminden tüketicilere ulaşmasına kadar gıda temizlik ve hijyenine yönelik uyması gereken genel kuralları açıklamaktır.

Bu çerçevede yönetmelik su tedariki ile ilgili esasları da belirlemiştir. Buna göre gıda işletmelerinde kullanılacak su, gıdaya bulaşmayı önlemek üzere, her an kullanıma hazır ve yeterli miktarda, içilebilir su olmalıdır. Yangın kontrolü, buhar üretimi, soğutma ve benzer amaçlar için içilemeyen su kullanılmalı, bu su işletmede ayrı tutulmalı ve içilebilir su sistemi ile bağlantısı olmamalıdır. Geri kazanılmış su kullanılıyorsa, bu suyun bulaşma riski oluşturmaması gerekmektedir. Bu tür su gıdalarda kullanılacaksa içilebilir su ile aynı kalitede olduğu tespit edilmelidir. Bu esaslar gıdalarda kullanılan içilebilir suyun hijyenik olmasına yöneliktir.

Test ve muayene kuruluşlarının birçoğu, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir şekilde hijyen ve sanitasyon muayenelerini gerçekleştirmektedir. Bu kuruluşlar, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esasları gereğince akredite olan kuruluşlardır ve faaliyetlerini akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

İşletmelerden alınan içme ve kullanma su örnekleri, gerekli analizlerden geçirilir ve ilgili yasal düzenlemelere uygunluğu kontrol edilir. Bu çalışmalarda Gıda Hijyen Yönetmeliği esaslarına ve 2003 yılında yayınlanan TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon - Genel Kuralları standardı esas alınmaktadır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., de aynı şekilde ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak faaliyet sürdürmektedir. Yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte, işletmelere su hijyeni muayene hizmetlerini vermektedir.

 

 Su Hijyen Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz