LVDTesti

LVD Testi

Uluslararası onaylı ve akredite;
LVD Alçak Gerilim Test Hizmetleri

LVD Testi

LVD ifadesi, İngilizce’de Low Voltage Directive ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır ve düşük voltaj direktifi anlamına gelmektedir. Ancak genelde ülkemizde alçak gerilim testlerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Söz konusu direktif, 2006/95/AT sayılı Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik’tir. Bu yönetmeliğin koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilen testler sonunda ürünler uygun bulunursa, testleri gerçekleştiren kuruluş tarafından bir uygunluk belgesi düzenlenmektedir.

Düşük voltaj direktifi veya alçak gerilim yönetmeliğinin kapsamına 50 Volt AC (75 Volt DC) ile 1000 Volt AC (1500 Volt DC) arasında gerilim kullanan veya gerilim üreten elektrikli araçlar girmektedir. Bu yönetmelik kısaca elektrikli araçların güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Bu tür elektrikli araçlar üreten firmalar, ilgili güvenlik koşullarını ve uygunluk değerlendirme süreçlerini sağladıkları takdirde ürünleri üzerine CE işaretini koymaktadır.

Bilindiği gibi ürünler üzerine CE işaretinin konulması, tamamen üretici firmaların sorumluluğu altındadır. Üretici firmalar, gerekli tesleri yaptırmadan ve uygunluk raporunu almadan ürün üzerine CE işaretini koyamazlar. Aksi halde bunun yaptırımlarına katlanmak zorundadırlar.

Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında, ülkemizde standartlaşma çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda elektrikli ve elektronik cihazlar üreten, bilhassa makine ve beyaz eşya üretimi yapan firmalar açısından, ürünlerin güvenli olduklarını kanıtlayacak LVD testleri büyük önem taşımaktadır.

LVD Testinin Kapsamı Nedir

LVD testleri dendiği zaman aslında birçok test ifade edilmektedir. İlk anda sadece izolasyon testi, yüksek gerilim testi, kaçak akım testi ya da toprak hattı süreklilik testi akla gelse de daha birçok konuda LVD testleri yapılmaktadır. Örneğin, ilgili standart ve ürüne göre farklı testler uygulansa da genel olarak LVD testleri arasında şunlar da sayılabilir: güç ölçümü, sıcaklık artışı ve ısınma testi, yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolları testi, sıvı ve katı cisimlerin girişine karşı koruma testleri, kızaran tel testi, iklimlendirme testi, nemlendirme testi, mekanik testler, olağan dışı çalışma testi.

Elektrikli ve elektronik cihazların LVD testleri sırasında dikkate alınan standartlar şunlardır:

  • TS EN 50561-1 Alçak gerilim tesislerinde kullanılan güç hattı iletişim cihazları - Radyo bozulma karakteristikleri - Sınırlar ve ölçme yöntemleri - Bölüm 1: Evde kullanılan cihazlar
  • TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 55011 Sanayi, bilimsel ve tıbbi cihazı - Radyofrekans bozulma özellikleri - Sınır değerleri ve ölçme metotları
  • TS EN 60601-1 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar
  • TS EN 55014-1 Elektromanyetik uyumluluk - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler - Bölüm 1: Yayılım
  • TS EN 60335-1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 61326-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - EMU şartları - Bölüm 1: Genel şartlar
  • TS EN 61010-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektriksel donanım için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile test hizmetleri vermekte ve faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. LVD testleri veya diğer testler konusunda daha ayrıntılı bilgileri kuruluşumuzdan talep edebilirsiniz.LVD Testi Yaptırmak İstermisiniz

Şirketimiz uluslararası geçerli, akredite ve onaylı olarak uzman mühendis ve ekipmanlarımızla tüm teknolojik imkanlar kullanılarak LVD Testinizi yaptırmanız için en iyi seçim olacaktır, başvuru için online test başvuru formumuzu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Sizi en kısa sürede LVD Testi belgelendirmesi hakkında bilgilendireceğiz.