TemizOdaTesti

Temiz Oda Testi

Uluslararası onaylı ve akredite;
Temiz Oda Testi Hizmetleri

Temiz Oda Testi

Havada bulunan her türlü partiküllerin oda içinde oluşmasını ya da odaya girmesini önlemek amacı ile inşa edilen ve kullanılan, ayrıca nem, sıcaklık ve basınç gibi değerlerin sürekli kontrol altında tutulduğu odalara temiz oda denmektedir. O zaman bir temiz odanın özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Mikroorganizmaların ve partiküllerin temiz odaya girişi engellenmiş olmalıdır.
 • Bir şekilde temiz odada ortaya çıkan partiküller ve mikroorganizmalar sürekli olarak temizlenmelidir.
 • Temiz oda içindeki bulaşma ve kirlenme kaynakları sınırlandırılmalıdır.
 • Temiz odada koridior veya kolon benzeri bir teknik alan bulunmalıdır.
 • Temiz odada malzeme, ürün ya da çalışanların dolaşımı kontrol altında olmalıdır.

Bu şekilde hazırlanan bir temiz odanın kullanım alanları ise şunlardır:

 • Gıda üretimi yapan işletmeler
 • Kozmetik ürünler üreten işletmeler
 • Tıbbi malzemeler üreten işletmeler
 • Hastanelerin ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri
 • Elektronik malzemeler üreten işetmeler
 • Laboratuvarlar

Temiz odalara duyulan ihtiyaç, çapraz bulaşma riskinin düşürülmesi, sürekli aynı kalitede ürün üretilmesi ve çalışanların, ürünlerin ve çevrenin korunması nedeni iledir.

Bir temiz oda hazırlanırken veya dizayn edilirken şugereklilikler üzerinde durulmalıdır:

 • Uygun havalandırma sistemi
 • Uygun boyutlar ve tasarım
 • Uygun yapı malzemeleri
 • Uygun ekipman
 • Uygun hijyen uygulamaları
 • Çalışanların eğitimi
 • Uygun sirkülasyon koşulları

Temiz Oda Testinin Kapsamı Nedir?

Temiz odaların standartlarda belirtilen koşullara sahip olup olmadığının ve bu durumun sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığının, uygun cihaz ve yöntemler kullanılarak ölçülmesi ve raporlanması gerekmektedir.

Temiz oda testleri, işletmenin kendi kaynakları ile yapılabileceği gibi, akredite olmuş bağımsız test ve muayene kuruluşları tarafından da gerçekleştirilebilir. Ancak işletmenin kendi imkanları ile bu testleri yapması, ekipmanların ve bakımlarının yüksek maliyetli olması, ekipmanların kalibrasyonlarının ayrı bir maliyet unsuru olması, yetişmiş eleman bulma güçlüğü, test yöntemlerinin sürekli gelişiyor olması ve en önemlisi tarafsızlık ilkesinin tam olarak sağlanamaması yüzünden pek tercih edilmemektedir.

Yapılacak testlerde dikkate alınması gereken standartlar şunlardır:

 • TS EN ISO 14644-1 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 1: Parçacık derişimi ile hava temizliğinin sınıflandırılması
 • TS EN ISO 14644-2 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 2: Parçacık derişimi ile hava temizliği ile ilgili temiz oda
 • TS EN ISO 14644-3 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 3: Deney metotları
 • TS EN ISO 14644-4 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 4: Tasarım, inşaat ve ilk çalıştırma
 • TS EN ISO 14644-5 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 5: İşletme
 • TS EN ISO 14644-6 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 6: Terimler ve tarifler
 • TS EN ISO 14644-7 Temiz odalar ve bunlarla ilişkili kontrollü ortamlar - Bölüm 7: Ayırıcı cihazlar (temiz hava davlumbazları, eldivenli kutular, yalıtıcılar ve mini ortamlar)
 • TS EN ISO 14644-8 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 8: Hava kaynaklı moleküler kirlenmenin sınıflandırılması
 • TS EN ISO 14644-9 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 9: Partikül derişimi ile yüzey temizliğinin sınıflandırılması
 • TS EN ISO 14644-10 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 10: Kimyasal derişimle yüzey temizliğinin sınıflandırılması

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile test hizmetleri vermekte ve faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. Temiz oda testleri veya diğer testler konusunda daha ayrıntılı bilgileri kuruluşumuzdan talep edebilirsiniz.

 

 Temiz Oda Testi Yaptırmak İstermisiniz