KızgınSuKazanıKontrolMuayenesi

Kızgın Su Kazanı Kontrol Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Kızgın Su Kazanı Kontrol Muayenesi ve Kontrolleri

Kızgın Su Kazanı Kontrol Muayenesi

2007 yılında çıkarılan Enerji Verimliliği Kanunu’na göre büyüklükleri 2000 metrekareden büyük alanların ısıtılmasında merkezi sistem kullanılacaktır. Bu yüzden kızgın su ile beslenen merkezi ısıtma sistemleri daha önemli bir hal almıştır. Merkezi ısıtma, bir noktadan elde edilen enerjinin yayılarak kullanılması demektir. Merkezi ısıtma yapılarak, bağımsız yapıların ve tesislerin kendi başlarına ısı üretmesi engellenmiş olmaktadır. Bu sistemde merkezde üretilen ısı, 110 derecenin üzerinde kızgın su veya buhar ile taşınmaktadır. Merkezde bu ısıyı üretmek için kızgın su kazanı ve genleşme tankı kullanılmaktadır. Kızgın suyu istenilen ısıda tutmak için sistemin tamamını, sürekli olarak belli bir basınç altında tutmak gerekmektedir. Bu basıncın buhar ile sağlandığı sistemlerde emniyet olarak alınan basınç çok yüksek değildir. Bu nedenle sistemde genleşme kabı kullanılımaktadır. Genleşme kabı bir yandan genleşmeleri alırken bir yandan da basınç merkezi işlevi üstlenir.

Buhar ile basınç sağlanan sistemler gittikçe gelişmektedir. Bu sistemlerin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bir kısım sistemlerde kızgın su kazanı içinde bir buhar hacmi ayrılmıştır. Bir kısım sistemlerde su doğrudan buhar ile ısıtılır. Bir kısım sistemlerde de ayrı bir buhar haznesi ile doğal basınç sağlanır.

Kızgın su kazanlarının güvenli çalışmaları için, kuruluş ve işletim çalışmalarının kurallarına uygun yapılması ve düzenli kontrol ve muayenelerinin atlanmadan zamanında yaptırılması gerekmektedir.

Kızgın Su Kazanlarının Kontrol ve Muayene Esasları

2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde kızgın su kazanları ve genleşme kapları, basınçlı kap ve tesisatlar başlıklı maddesinde ele alınmıştır. Bu çerçevede kızgın su kazanlarının kontrol ve muayene işlemlerinde dikkate alınması gereken yasal düzenlemeler şunlardır:

  • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2007)
  • Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2012)
  • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2006)

Yönetmeliğe göre dikkate alınması gereken standartlar da şu şekilde açıklanmıştır:

  • TS 2025 Buhar kazanları işletme - Muayene ve bakım genel kuralları
  • TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney
  • TS EN 12952-6 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 6: İmalat sırasında muayene. Basınca maruz kalan parçaların dokümantasyonu ve işaretlenmesi.
  • TS 497 Kazanlar - Çelik malzemeden (kaynaklı)
  • TS 377-12 EN 12953-12 Silindirik kazanlar - Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma sistemleri için özellikler standardı kapsamındadır.

Kızgın su kazanlarının düzenli kontrol ve muayene işlemlerinde yönetmelik uyarınca hidrostatik testlerin yapılması ilkesi uygulanmaktadır. Yılda en az bir kere yaptırılması gereken bu testler sırasında, eğer yukarıda adı geçen standartlarda aksine bir koşul yoksa, işletme basıncının 1,5 katı fazlası uygulanır. Buna rağmen kızgın su kazanlarının kullanıldığı yerin koşulları dikkate alınarak, hidrostatik test yapma imkanı yoksa, bu durumda hidrostatik testler yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de kullanılabilir. Ancak testler bu şekilde gerçekleştirilmişse, muayene ve kontroller sonrasında düzenlenecek rapolarda bu durum açıkça yazılmak zorundadır.

Ayrıca yapılacak kontollerin mutlaka, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı elektronik sisteminde kayıtlı olan, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi halde ne yapılan işlemlerin ne de düzenlenen raporların bir geçerliliği olur.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. her çeşit kızgın su kazanlarının düzenli kontrol ve muayene hizmetlerini vermektedir. Kuruluşumuz, bu alanda yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahiptir.

 

 Kızgın Su Kazanı Kontrol Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz