Test

Testler

Uluslararası onaylı ve akredite;
Elektriksel ve İş Güvenliği, CE Test Hizmetleri

Test

Solunan havada, toz zerrecikleri halinde toz parçaları, bitki tozları ve benzeri uçuşan yabancı maddeler ve bir takım mikroorganizmalar bulunmaktadır. Bunların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bilhassa gıda üreten işletmelerde açıkta bulunan gıdalara havadaki bu maddelerin bulaşma riski çok fazladır. Gıdaların bozulmasında bu tür maddelerin etkisi çok yüksektir. İnsan sağlığı açısından tehlikeli olan bu durumun önlenmesinde hava kalitesinin önemi tartışılamaz. Sadece gıda güvenliği değil ilaç veya kozmetik ürünlerin güvenliği açısından da hava kalitesi önemli bir konudur. Ortamın nemi, sıcaklığı ve hava akımı gibi koşullar, havanın mikrobiyolojik özelliklerini etkileyen faktörlerdir. O nedenle havanın mikrobiyolojik açıdan kirli olup olmadığının ölçümlenmesi ve test edilmesi gerekmektedir.

Belli gerilim sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli araçlarda bulunan alçak gerilim değerlerinin belli aralıklar içinde bulunması, bu ürünlerin kalitesi açısından önemlidir. Bu bakımdan işletmede kullanılan her türlü elektrik aracınıın alçak gerilim testlerinin yapılması çok önemlidir. Bu testler sırasında aynı zamanda izolasyon testi, yüksek gerilim testi, kaçak akım testi ve toprak hattı süreklilik testi gibi başka testler de yapılmaktadır.

Bazı elektrikli cihazlar, kullanımları sırasında başka elektrikli cihazların çalışmalarını etkileyebilirler. Böyle bir durum ancak elektromanyetik uyumluluk testi yapılarak anlaşılabilir. Bu testler, çalışırken diğer elektrikli cihazları bozabilecek veya diğer cihazlardan etkilenebilecek elektrikli ve elektronik bütün cihazlara yapılmaktadır.

Bir başka örnek, üretilen ürün ve cihazların steril olması yani üzerlerinde mikroorganizmaların bulunmaması için, kullanılan çalışma ortamlarının yeterince steril olup olmadığını tespit etmek amacı ile yapılan temiz oda testleridir. Bu tür odalar özel olarak iklimlendirilen ve sürekli basınç altında tutulan odalardır.

Bu örnekler çoğaltılabilir. Ancak genel olarak söz konusu testler, ürünlerin üretiledikleri ortamların standartlarda uygun ve yeterli olup olmadığını anlamak için ya da üretilen ürünlerin belli standartları taşıyıp taşımadıklarını tespit etmek için yapılmaktadır.

Test Hizmetlerinin Kapsamı Nedir?

Test ve muayene hizmetleri veren çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile bir takım ölçüm, test, muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir. Bu kuruluşlar, faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır ve bu standart gereğince akreditasyon yetkisi almış olan kuruluşlardır. Bütün faaliyetlerini bu yetki çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Verilecek test hizmetleri firmaların ihtiyaçlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak genel olarak şu temel testler yapılmaktadır:

  • LVD alçak gerilim testi
  • EMC elektromanyetik uyumluluk testi
  • Hava mikrobiyolojisi testi
  • Temiz oda testi

Bihassa ülke dışına mal gönderen üretici firmalar, ürünlerin talep edilen ve beklenen özelliklerde olmasını sağlamak zorundadırlar. Diğer taraftan çıkarılan yeni yasal düzenlemelerle ülke içinde de müşterilere sunulacak ürünlerin belli standartlarda olması ve belli kriterlere uyması gerekmektedir. Sonradan gereksiz emek, zaman ve maliyet kayıpları yaşamamak açısından zamanında belli testlerin yapılması gerekmektedir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., de aynı şekilde ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Talep edilecek herhangi bir test ve değerlendirme çalışmasını, yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte müşterilerine sunmaktadır. Çalışmalar tamamladığında, yapılan testlerin özellik ve gereklerine uygun şekilde rapor düzenlenmektedir. Bu raporlar, ulusal ve uluslararası alanda kabul görmekte ve ürünün ilgili standartlar ve yasal düzenlemeler açısından uygun ve kaliteli olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda tüketiciler için de bir güvence unsuru olmaktadır.

 

 Test ve Analiz Hizmetlerimizden Faydalanmak İstermisiniz

Test ve Analizler

LVD Testi LVD ifadesi, İngilizce’de Low Voltage Directive ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır ve düşük voltaj direktifi anlamına...
EMC Testi EMC ifadesi, İngilizce’de Electromagnetic Compatibility ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır ve elektromanyetik...
Ortam Hava Kalitesi Ölçümü Ortam hava kalitesi, çalışma ortamları havasının temizliği ile ilgili bir konudur. Bu konunun karmaşıklığı, insanların...
VOC Ölçümü VOC ifadesi, İngilizce Volatile Organic Compound ifadesinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır ve uçucu organik...
Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü Titreşim hareketleri ile ses, birbirleri ile oldukça yakın içindedir. Ses, basınç dalgaları oluşturur ve bunlar kulak...
Zehirli Gaz ve Buhar Analizi Özellikle demir ve çelik, plastik, boya, petro kimya ya da kaynak işlerinin yapıldığı işletmelerde, işin yapılması...
Toz Maruziyet Analizi 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Tozla Mücadele Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin...
Solunabilir Toz Ölçümü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında yürürlüğe konulan Tozla Mücadele Yönetmeliği, çalışanların toz...
Titreşim Ölçümü İşletmelerde üretim sırasında kullanılan birçok makine, araç ve gereç titreşim yapmaktadır. Bu titreşimlerin bir kısmı...
Termal Konfor Ölçümü Termal konfor dendiği zaman ilk akla gelen sıcaklık olmaktadır. Termal konforun sağlanmasında sıcaklık en önemli etkendir...
Kimyasal Ölçümler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri...
Işık Şİddeti Ölçümü İşletmelerde çalışma ortamının iyi aydınlatılmış olması ve aydınlatmanın yapılan işe uygun ve güvenli olması, rahat bir...
Frekans Ölçümleri Titreşim sayısı ya da frekans, bir olayın belli bir zaman dilimi içinde ölçülen sıklık veya tekrarlanma sayısıdır. Herhangi bir...
İSG Ölçümleri İSG ifadesi, iş sağlığı ve güvenliği ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır ve çıkarılan yasa, yönetmelik ve tebliğler...
Dozimetrik Gürültü Ölçümü Hem yaşanılan çevre koşulları hem de çalışma ortamları bakımından insan sağlığını olumsuz olarak etkileyen faktörlerden...
İşyeri Ortam Ölçümleri İş güvenliği ve çalışan sağlığı konusu, birçok yasal düzenlemeye rağmen ülkemizin hala en önemli sorunudur. Avrupa Birliği...
Uçucu Organik Bileşik VOC Ölçümü Uçucu organik bileşenler (kısaca VOC), çoğu renksiz ve kokusuz olan, çeşitli sıvı ve gazlardan meydana gelmiş bir gruptur....
Çevre Analizleri Çevre kirliliği, artan sanayi ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızla artmaktadır. Bunun yanında nüfusun da hızla...
İş Hijyeni Ölçümleri Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, gelişmekte olan ülkelerde karşı karşıya kalınan bulaşıcı hastalıkların yüzde 80’inden...
Temiz Oda Testi Havada bulunan her türlü partiküllerin oda içinde oluşmasını ya da odaya girmesini önlemek amacı ile inşa edilen ve...
Hava Mikrobiyolojisi Testi Mikrobiyoloji, mikro boyutundaki organizmaları ve mikropları inceleyen bir bilim dalıdır. Mikrobiyoloji, çeşitli ortamlarda bulunan...
El Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü Teknik olarak yapılan tanımına bakılırsa titreşim, bir denge noktası etrafında oluşan mekanik salınıma denmektedir. Bu...
Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümü Gürültü, insanların algılamasını ve işitme sağlığını olumsuz yönde etkileyen, psikolojik ve fiziksel dengelerini bozabilen, çalışma...
Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Gürültü Yönetmeliği esaslarına göre, gürültü mazuriyet düzeyleri...
Ortam Gaz Ölçümleri Özellikle kimyasal maddelere maruziyet ile ortaya çıkan meslek hastalıklarının önüne geçmek ve kimyasal maddelerden...
Aydınlatma Ölçümleri İşletmelerde çalışma ortamlarında çalışanların verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır. Güvenli...
Gürültü Maruziyet Ölçümü Çeşitli sektörlerde çalışanların birçoğu, içinde bulundukları çalışma koşulları yüzünden fazla gürültüye maruz kalmakta ve...
Toz Ölçümü Tozla Mücadele Yönetmeliği’ne göre çalışma ortamı havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan parçacıklara toz...
Rüzgar Hızı Ölçümü Son zamanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla önem verilmeye başlandı. Bu çerçevede özellikle rüzgar enerjisi çok...
Kimyasal Madde Maruziyet Ölçümü Kozmetik ürünlerinden ilaçlara, temizlik ürünlerinden boyalara kadar çok çeşitli maddelerin üretimi sırasında, değişik...