ISO9001KaliteYönetimSistemiEğitimi

ISO 9001 Kalite Yönetim Eğitimi

Uluslararası geçerli ve akredite;
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı bir sistemdir. Bu sistem müşteri tatminini hedef almakta ve müşteri beklentilerini ve isteklerini herşeyin üstünde tutmaktadır. Günümüzdeki acımasız rekabet ortamında firmaların ayakta kalabilmeleri, mal veya hizmet üretiminde ancak kalite anlayışının benimsenmesi ve uygulanması ile sağlanabilir.

Mal ve hizmet üretim süreçlerinde ortaya çıkacak hataların önüne geçmek, bu hataları gidermek, ya da en azından etkilerini hafifletmek için, kısaca üretimde kaliteyi elde edebilmek için, sürekli kontrollerin yapılması gerekmektedir. Kalite kontrol çalışmalarının amacı, ürün kalitesini güvence altına almak içindir.

Kalite Yönetim Sistemi anlayışında esas olan, üst yönetimin sorumluluğunun belirlenmesi, kalitenin geliştirilmesinde sürekliliğin sağlanması ve iş gücünün kalite geliştirme faaliyetlerine katılmasının sağlanmasıdır.

Kalite Yönetim Sistemi’nin bu önemini kavrayan firmalar, işletmelerinde kalite yönetim anlayışını oluşturmak, ISO 9001 standardını uygulamak ve bu uygulamanın sürekliliğini sağlamak için, Kalite Yönetim Sistemi’ne yönelik eğitim faaliyetlerini her alan ve seviyede sürdürmek zorundadır.

Kalite Yönetim Sistemi Eğitimlerinin Kapsamı

Toplam Kalite Yönetimi’nin temel ilkeleri, ürün veya hizmet kalitesini arttırmak, maliyetleri indirmek, verimliliği artırmak ve iş süreçlerinde sürekli iyileştirme ve geliştirme sağlamak olarak açıklanabilir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı da, temelde bu ilkelerden yola çıkarak tasarlanmıştır. Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri planlanırken öncelikle bu ilkeler açıklanır. Sonrasında ise Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından yayınlanmış olan standartlar dizisi ele alınır. Bu standartlar şunlardır:

 • ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri, Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, Şartlar
 • ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri, Performans İyileştirmeleri İçin Kılavuz

Bu standartların her biri, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların, müşteri memnuniyetini arttırmak amacı ile, işletmelerinde Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve uygulanması için gerekli koşulları kapsamaktadır. Bu standartlara uyulduğu takdirde, üretilen ve müşterilere sunulan mal ve hizmetlerin, uluslararası alanda kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiği kanıtlanmış olmaktadır.

Esas olarak Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerinde konu başlıkları şu şekilde olmaktadır:

 • Türk Standartları Enstitüsü belgelendirme prosedürü
 • Kalite ile ilgili temel kavramlar
 • Kalite gereksinimleri
 • Kalite Yönetim Sistemleri’nin ve belgelendirme çalışmalarının yararları
 • Kalite Yönetim Sistemleri’nde organizasyon yapısı
 • ISO 9000 serisi standartlarının tanımı
 • ISO 9001 standardı maddelerinin yorumlanması
 • Örnek çalışmalar

Bunun yanında kuruluşumuz tarafından, farklı içerikleri olan eğitim programları düzenlenmektedir. Örneğin,

 • Kalite Yönetim Sistemi temel eğitimi: Bu eğitimin amacı, standardın temel kavramlarını açıklamak ve işletmede sistemin kurulması ve uygulanması çalışmalarına katkı vermektir. Bu çerçevede, TSE belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kavramlar, kalite gereksinimleri, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirme çalışmalarının yararları, kalite yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı açıklanmaktadır.
 • Kalite Yönetim Sistemi iç denetçi eğitimi: Bu eğitimin amacı, işletmede iç kalite denetimlerini yapacak görevlilerin eğitilmesidir. Bu denetimler, işletmede standartların koşullarına uyulup uyulmadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sistemin sürdürülebilir olup olmadığını anlamak için yapılmaktadır.
 • Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyon eğitimi: Bu eğitimin amacı, sistem kuruluşu sırasında hazırlanması gereken Kalite Politikası, Kalite Hedefleri, Kalite El Kitabı, standardın öngördüğü prosedürler, süreçler ile ilgili uygulama talimatları ve benzer dokümanların hazırlanma yöntemlerini açıklamaktır.

Bu eğitimler, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun, Başdenetçi ünvanına sahip eğitmenleri tarafından verilmektedir. Bu eğitimlerde katılımcılar, çok sayıda uygulama yapma imkanı bulmaktadır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., bütün yönetici ve çalışanları ve güçlü altyapısı ile firmalara, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili eğitimleri vermektedir.

 

 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimimizden Yararlanmak İstermisiniz