UçucuOrganikBileşikVOCÖlçümü

Uçucu Organik Bileşik VOC Ölçümü

Uluslararası onaylı ve akredite;
Uçucu Organik Bileşik VOC Ölçümü Hizmetleri

Uçucu Organik Bileşik VOC Ölçümü

Uçucu organik bileşenler (kısaca VOC), çoğu renksiz ve kokusuz olan, çeşitli sıvı ve gazlardan meydana gelmiş bir gruptur. Uçucu organik bileşenler atmosferin alt tabakalarında ozon tabakasını oluştururken, diğer çevre kirleticileri ile birlikte tepkimeye girerler. Bu ise kritik bir durum oluşturmaktadır. Eğer bu uçucu organik bileşenlerin miktarı ozon tabakası içinde yüksek bir orana ulaşırsa, bu durum insan sağlığı için zararlı olmaya başlar. Bu uçucu organik bileşenlerin bazıları insan sağlığına doğrudan zarar vermektedir. Örneğin karsor riski taşımaktadır. Bunun yanında yerkürenin bugün en ciddi problemi olan küresel ısınmaya da neden olabililirler. Keza yeryüzünü kızılötesi ışınlardan ve radyasyondan koruyan ozon tabakasına da zarar verirler.

Bilimsel olarak yaklaşılırsa, uçucu organik bileşikler, aromatik yapıda olan, kaynama sıcaklığı 250 dereceye kadar çıkan ve atmosferde fotokimyasal reaksiyon yaparak hava kirliliğine neden olan hidrokarbonlardır.

Uçucu maddelerin solunması yüzünden ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmek amacı ile, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne uygun şekilde, VOC ölçümlerinin düzenli aralıklarda yapılması gerekmektedir. Özellikle eğitim kurumlarında kullanılan yapıştırıcı, silgi, yazı düzeltici sıvı, defter ve oyun hamurları gibi ürünlerin üretiminde, bu yönde yapılacak kontrollerin önemi çok daha fazladır.

Uçucu Organik Bileşik VOC Ölçümünün Kapsamı Nedir?

Günümüzde uçucu organik bileşiklere neden olan çok sayıda sektör bulunmaktadır. Bu sektörlerin başında şunlar gelmektedir: organik kimya, kauçuk, lastik, plastik, asfalt üretimi, fiberglass, atıksu arıtma, elektronik, boya sprey, ilaç ve tekstil gibi sektörler ya da organik solvent kullanan bütün işletmeler.

Uçucu organik bileşikler içeren emisyonların kontrolünde ve bu bileşiklerin geri kazanımında birçok etkili yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan adsorpsiyon yönteminde uçucu organik bileşikler, katı bir yüzeyde tutulmaktadır. En yaygın olarak kullanılan katı yüzey ise aktif karbondur. Bu yöntemde, basınç, sıcaklık, VOC moleküler ağırlığı, VOC konsantrasyonu ve partikül ve nem miktarı gibi parametreler dikkate alınarak ölçüm gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılında çıkarılan Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik, insanlarda bağımlılık yapan uçucu maddeleri içeren ürünlerin kontrolünü sağlamayı, özellikle çocukların erişimini ve kullanımını önlemeyi ve toplumu bu maddelerin zararlı etkilerinden korumayı hedeflemektedir. Söz konusu yönetmelik, su bazlı yapıştırıcılar dışında yapıştırıcıların, eğitim faaliyetlerinde kullanılmasını yasaklamıştır. Yönetmelik ayrıca üretim ve satış yerleri ile bu ürünlerin eğitim faaliyetlerinde kullanıldığı yerlerin denetlenmesini zorunlu tutumuştur.

Bu yönetmelik kapsamında uçucu madde taşıyan ürünler şunlardır: tiner ve boya incelticileri, su bazlı olmayan yapıştırıcılar, solventler, cila ve boya çıkarıcıları, maket yapıştırıcıları, lastik tutkalları, sprey boyalar, yazı düzeltici sıvılar, cila ve vernikler, ayakkabı boyaları, kokulu silgiler, işaretleyici kalemler, resim boyaları, kokulu defterler, oyun hamurları, uçan balonlar, içinde uçucu madde bulunan diğer kırtasiye ürünleri, içinde uçucu madde bulunan diğer yapıştırıcılar ve teknik eğitim ürünleri.

Bu maddelerin üretimlerinin yapıldığı işletmelerde işverenler, çalışanların sağlığını tehdit eden kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçüm ve analizlerinin yapılmasını sağlamak zorundadır. Çalışanların kimyasal maddelere maruziyetlerini etkileyecek koşullarda bir değişiklik olursa, bu ölçüm ve analizlerin tekrarlanması gerekmektedir. Ölçüm sonuçları, yönetmelikte belirtilen sınırlar dikkate alınarak değerlendirilir.

 

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermekte ve faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. Uçucu organik bileşik VOC ölçümü veya diğer ölçümler konusunda daha ayrıntılı bilgileri kuruluşumuzdan talep edebilirsiniz.Uçucu Organik Bileşik VOC Ölçümü Testi Yaptırmak İstermisiniz