VinçMuayenesi

Vinç Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Vinç Muayenesi ve Kontrolleri

Vinç Muayenesi

Tarihte vinçler MÖ onuncu yıllarda Romalılar tarafından kullanılıyormuş. Bugüne ulaşan çizimlerden anlaşıldığı kadarı ile bu ilk vinç tasarımlarında, direğin tepesinde bir makara görülüyor. Makaradan geçen bir halat yüklere bağlanıyor ve köleler tarafından çevrilen bir ayak değirmeni yardımı ile yük havaya kaldırılıyor. Palanga ile çalışan ilk vinçler onbeşinci yüzyılda İtalya’da görülüyor. Ondokuzuncu yüzyıla gelindiğinde bu defa buhar gücü ile çalışan vinçler ortaya çıkıyor.

Vinçler, bugün kaldırma ve iletme ekipmanları arasına giren güçlü makinelerdir. Bunlar yükleri kaldırıp bir yerden başka bir yere aktarmaya yaramaktadır. Bugün gerek kullanım alanlarına, gerek boyutlarına ve gerekse çalışma sistemlerine bağlı olarak çok çeşitli türlere sahiptir.

İnşaat alanlarında, büyük iş fabrikalarında, tersanelerde işletmelere oldukça büyük imkanlar yaratan vinçler, ağır bir yükü yükseğe kaldırmak için uzun bir kol üzerine monte edilmiş makara ve halatlardan oluşan bir makinedir. Vincin kaldıracağı yüke bağlı olarak kolun uzunluğu ve halatların sarıldığı makara sayısı değişebilir. Bazı vinçler, ağır bir yükü kaldırma yanında, bunu dikey veya yatay düzlemde hareket ettirme özelliğine de sahiptir. Vinçler, üzerlerinde bulunan motorların yardımı ile bu hareketleri sağlar. Kol gücü ile çalışan atölye tipi vinçler ise daha düşük kaldırma kapasitesine sahiptir.

Ancak konu bir ağırlığın kaldırılıp bir yere taşınması olunca, işin tehlike boyutu da her zaman bulunmaktadır. Herhangi bir kazaya neden olmamak için vinçlerin düzenli kontrol altında bulundurulması gerekmektedir. Ama çoğu zaman vinçlerin ehliyetsiz veya eğitimsiz kişiler tarafından kullanılması ya da yanlış ve kusurlu kullanılması, bazen de düzenli bakımlarının ihmal edilmesi yüzünden beklenmeyen durumlar ile karşılaşılmaktadır.

Vinçlerin Kontrol ve Muayene Esasları

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işverenler, işletmelerinde kullanılacak makine ve teçhizatlarını seçerken, işyerindeki özel çalışma koşullarını ve sağlık ve güvenlik açısından tehlikeli durumları göz önünde bulundurmak ve bu makine ve teçhizatların kullanım sırasında bir tehlike oluşturmamasına dikkat etmek zorundadır. Ancak buna rağmen işverenler bu makine ve teçhizatların, çalışanların sağlık ve güvenliğinin tamamen tehlikesiz olmasını temin edemiyorsa, bu durumda en azından riskleri, kabul edilebilir bir seviyeye indirecek gerekli önlemleri almak zorundadır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., işletmelerin kaldırma ve iletme ekipmanları arasında bulunan vinçlerin düzenli kontrollerini gerçekleştirmekte ve tespit edilen hataları ve tehlikeli durumları işletmeye raporlamaktadır. Vinçlerin bu şekilde düzenli muayene edilmesi ile çalışanların ve işletmenin güvenliğini tehlikeye atacak veya işletmeye zarar verecek riskler için zamanında önlem alınmış olmaktadır.

Yukarıda sözü geçen yönetmelikte, işletmede kullanılan vinçlerin çeşitlerine ve özelliklerine göre, kontrol dönemleri ve kontroller sırasında dikkate alınacak kriterler ve ilgili standartlar yer almaktadır.

Vinçlerin muayeneleri sırasında dikkate alınan standartlar şunlardır:

  • TS 10116 Kaldırma ve taşıma makinaları - Vinçler - Muayene ve deney metotları
  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri
  • TS EN 13157+A1 Vinçler (krenler) - Güvenlik - Elle tahrik edilen kaldırma teçhizatı
  • TS ISO 4309 Vinçler - Tel halatlar - Muayene ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları
  • TS ISO 12480-1 Vinçler - Emniyetli kullanım - Bölüm 1: Genel

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahiptir. Her büyüklük ve kapasitede vinçlerin düzenli muayene hizmetlerini kaliteli, güvenilir ve hızlı bir şekilde vermektedir.

 

 Vinç Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz