EnerjiAnalizi(Harmonik)Ölçümü

Enerji (Harmonik) Ölçümü

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Enerji Analizi (Harmonik) Ölçümü Muayenesi ve Kontrolleri

Enerji Analizi (Harmonik) Ölçümü

Elektrik enerjisini tüketen cihazlarda düzenli olarak elektrik kalitesini ölçülmek, analiz etmek ve değerlendirmek gerekmektedir. Bu ölçümleme işine harmonik ölçüm denmektedir. Harmonik ölçüm işleri portatif veya sabit cihazlarla yapılmaktadır. Genelde büyük sanayi tesisleri, işletmelerinde sabit güç kalite analizörleri bulundurmakta ve elde edilen verileri bir bilgisayarda toplamaktadır. Sabit harmonik ölçüm cihazları, sistemde sürekli olarak ölçüm ve kayıt yapmakta ve bu şekilde işletmenin enerji kalitesini sürekli olarak göstermektedir.

Portatif veya sabit tip enerji kalite analizörleri ile ölçüm yapılarak enerjide kısa süreli gerilim düşme ve yükselmelerini, yüksek veya düşük gerilimleri, kısa süreli kesintileri, akım gerilim dalga formlarını, frekans değişimlerini, dengesizlik durumlarını ve daha birçok parametreyi incelemek mümkün olmaktadır.

Genel olarak düzenli ölçümler yapmak veya yeni kompanzasyon sistemi kurulumu için ölçüm yapmak istendiğinde portatif cihazlarla yapılan ölçümler yeterli olmaktadır. Kompanzasyon, akım ile gerilim arasında bulunan faz farkının en uygun değere getirmek ve sistemi olumsuz etkileyen reaktif yükleri sıfıra yaklaştırmak amacı ile yapılan çalışmalardır. Dünyada bir yandan enerji üretim maliyetleri yükselmekte bir yandan da elektrik enerjisine olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Özellikle elektrik enerjisinin en uygun koşullarda tüketilmesi bir zorunluluk halne gelmiştir.

Enerji Analizi, Harmonik Ölçümü Yaptırmanın Önemi

Portatif veya sabit harmonik ölçüm cihazları ile yapılan ölçümlerde bir takım parametreler elde edilmektedir. Bu değerler şunlardır: gerilim değerleri, akım değerleri, anlık gerilim düşmeleri ve yükselmeleri gibi gerilim anormallikleri, frekanstaki değişimler, akım ve gerilim dalga formundaki değişimler, akım, gerilim ve güç maksimum ve minumum değerleri, aktif güç, endüktif ve kapasitif reaktif güç, görünen güç, güç faktörü, toplam akım harmonik bozulma değeri, toplam gerilim harmonik bozulma değeri, ayrı ayrı akım harmonikleri, ayrı ayrı gerilim harmonikleri ve enerji durumu.

Ancak bütün bu değerleri elde etmek yeterli değildir. Önemli olan ölçümlerin doğru noktalarda ve doğru koşullarda yapılması ve doğru olarak değerlendirilmesidir.

Güç sistemlerinde akım ve gerilimin dalga şeklinin belli bir yapıda olması beklenmektedir. Ancak bu her zaman mümkün olamamaktadır. Harmonik, dalga şeklinin bozulmasıdır. Farklı frekansta olan sinyaller, akım ve gerilimin dalga şeklinin bozulmasına neden olmaktadır. Dalga şeklinin bozulmasında, yarı iletken elemanlarla yapılan anahtarlama ya da transformatör, ark fırınları, indüksiyon ocakları ve benzeri cihazların şebekeye bağlanması etken olabilir.

Harmonikler, jeneratörler, kondansatörler, transformatörler, elektrik motorları ve enerji iletim hatlarında fazladan enerji kayıplarına neden olmaktadır. Harmonikler, bazı durumlarda da güç sistem elemanlarına zarar vermekte ve devre dışı kalmasına neden olmaktadır. Bunun yanında harmonikler rezonans olmasına da meydan vermekte, bu ise aşırı akım ve gerilimlere neden olarak işletmedeki cihazlara zarar vermektedir.

İşletmelerde harmoniklerin etkilerini düşürmek için bir takım yöntemler uygulanmaktadır. Harmonik olumsuzluklarının incelenmesi ve etkilerinin ortadan kaldırılması için harmonikli sistemlerde ayrıntılı analizler yapmak gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin, bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili hususlar başlıklı ekinde (Ek-III), enerji analizleri ve harmonik ölçümü, tesisatlar konusuna girmektedir. Bu yüzden analiz ve ölçüm çalışmaları mutlaka elektrik mühendisleri, elektrik teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmalıdır.

Günümüzde çok sayıda test ve muayene kuruluşu, işletmelere enerji analizleri ve harmonik ölçüm hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. de, talep eden işletmelere enerji analizleri ve harmonik ölçüm hizmetlerini yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte sunmaktadır.

 

 Enerji Analizi (Harmonik) Ölçümü Yaptırmak İstermisiniz