OrtamHavaKalitesiÖlçümü

Hava Kalitesi Ölçümü

Uluslararası onaylı ve akredite;
Ortam Hava Kalitesi Ölçümü Hizmetleri

Ortam Hava Kalitesi Ölçümü

Ortam hava kalitesi, çalışma ortamları havasının temizliği ile ilgili bir konudur. Bu konunun karmaşıklığı, insanların farklı algılama özelliklerinden kaynaklanmaktadır. İnsanlar içinde bulundukları havadan farklı beklentilere sahip olduğu için, çalışma ortamı hava kalitesi için kesin sınırlar belirlemek çok da kolay değildir. Bu nedenle bu konudaki çalışmalar sırasında, kabul edilebilir hava kalitesi ifadesi kullanılmaktadır.

Kabul edilebilir hava kalitesi derken, bilinen kirleticilerin içinde bulunmadığı ya da standartlar ile belirlenen seviyeleri geçmediği, böyle bir ortamda bulunan insanların en azından yüzde 80 ve fazlasının herhangi bir rahatsızlık duymadığı hava kalitesi anlaşılmaktadır. Birçok araştırma sonucuna göre kapalı ortamlardaki kirleticilerin seviyesi, açık ortamlara göre daha yüksektir. İnsanların zamanlarının yüzde 90 gibi bir bölümünü kapalı ortamlarda geçirdiği düşünülürse, kirleticilerin bu ortamlardan uzaklaştırılamaması durumunda hava kalitesi düşer ve çalışanların sağlıkları olumsuz etkilenmeye başlar.

Ortam hava kalitesi sadece termal konfor açısından değil, çalışanların sağlıklı ve verimli olması açısından da önemlidir.

İşyerilerinde hava kalitesini kontrol için genelde iki yaklaşım tercih edilmektedir: havalandırma ve temizlik. Ancak dışarıdaki temiz havayı içeri vermeden önce, yani havalandırma öncesinde havanın filtre edilmesi de gerekmektedir.

Çalışma ortamlarında hava kalitesini bozan kirlilik kaynaklarının başında insan gelmektedir. Ayrıca ortamda bulunan sigara dumanı, soba dumanı, mobilyalar, halılar, temizlik için kullanılan maddeler ve çeşitli şekillerde kullanılan alet ve cihazlar da birer kirleticidir. Dış ortam kirleticileri ise havada bulunan polenler, tozlar, araba egzozları ve sanayi yoluyla havaya atılan kirleticilerdir.

Netice olarak hava kalitesi düşük olan çalışma ortamında kirleticilere maruz kalan çalışanlar, çeşitli enfeksiyonlar, alerji, zehirlenme ve yorgunluk gibi birçok sağlık problemleri yaşarlar. Bunu önlemenin yolu ise, çalışma ortamlarında bulunan nem, sıcaklık, hava hızı, karbondioksit, solunabilinir partikül maddeler, uçucu organik bileşikler (VOC), karbonmonoksit, ozon, azot oksitler, kükürtdioksit, radon, formaldehitler, bakteri sayısı gibi parametrelerin ölçülmesine bağlıdır. Bu ölçümler yapılarak çalışma ortamı hava kalitesinin durumu değerlendirilmelidir.

Ortam Hava Kalitesi Ölçümünün Kapsamı Nedir?

2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik esaslarına göre, işletmeler tarafından, çalışanların kullandıkları ortamların ve ekipmanların, belli aralıklarda ve belli yöntemlere uygun şekilde test ve muayene edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede çalışanların bulundukları ortamların, çalışanların sağlık ve güvenliklerine zarar vermemesi gerekmektedir.

Ayrıca 2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik gereğince hava kalitesinin ölçümlenmesi amacı ile yapılması gerekli birçok test ve analizler bulunmaktadır. Bu test ve analiz çalışmalarının amacı, bir yandan dışarıda solunan havanın temiz olmasını sağlarken bir yandan da çalışma ortamlarının hava kalitesini belirlemeye yöneliktir. İşte bunlardan birkaçı: gaz ve toz emisyonları, özel toz emisyonları, uçucu organik bileşikler (VOC) ve diğer organik emisyonların ölçümü, dış hava ve çalışma ortamlarında toz testleri (PM10, PM2,5 ve özel tozlar), anorganik ve organik kirleticilerin ölçümü, kirletici kaynaklarda ve dış havada koku ölçümü. Ortam havası temizlendikten sonra ölçülen mikroorganizmaların sayısı, çalışma ortamındaki mikroorganizmaların sayısından düşük olmalıdır.

Ortam hava kalitesinin ölçümlerinde esas alınacak birçok ulusal ve uluslararası standart bulunmaktadır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermektedir. Ayrıca bu faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. Ortam hava kalitesi ölçümü konusunda daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyulursa kuruluşumuz çalışanlarına başvurabilirsiniz.

 

 

 

 Ortam Hava Kalitesi Ölçümü Testi Yaptırmak İstermisiniz