IFSUluslararasıGıdaStandardıBelgelendirmesi

IFS Uluslararası Gıda Standardı Belgelendirmesi

Uluslararası onaylı ve akredite;
IFS Uluslararası Gıda Standartı Belgelendirmesi ve Sertifikasyon Hizmetleri

IFS Uluslararası Gıda Standardı Belgelendirmesi

IFS Uluslararası Gıda Standardı (International Food Standard), Global Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) çabaları ile ortaya çıkmıştır. Bu kuruluşun, uluslararası gıda ticareti alanında önemli bir yeri bulunmaktadır. GSFI, çok sayıda büyük çaplı perakende firması, üretici firmalar ve belgelendirme kuruluşlarının biraraya gelmesi ile kurulmuştur. İlk adımda Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’dan başlangıçta 40 civarında ticari işletme bu girişimde yerini almıştır. Bu kuruluşun en büyük amacı, gıda güvenliği standartlarını ve uygulamalarını tek bir çatı altında toplamak ve uluslararası geçerliliği olan bir yapıya kavuşturmaktır. İlk hedefi de küresel anlamda bir gıda güvenlik standardı hazırlamak ve işletmelerin piyasalara daha güvenilir gıda ürünleri sunmalarını sağlamaktır. Global Gıda Güvenliği Girişimi’nin çabaları sonucunda, 2000 yılında, Global Food Business Forum tarafından gıda güvenliği sistemi iyileştirilmiş ve IFS Uluslararası Gıda Standardı yayınlanmıştır. Bu standart ile anahtar kriterler tespit edilmiş ve gıda güvenlik standardı ölçülebilir hale gelmiştir.

IFS Uluslararası Gıda Standardı’nın amacı, gıda üreten ve işleyen firmaların, tüketicilere gıda güvenliği ve hijyen açısından uygun gıda ürünleri üretmesini sağlamaktır. Sektör koşullarında bu standart belli aralıklarla gözden geçirilmekte ve revize edilmektedir. 2012 yılı Ocak ayında standardın altıncı versiyonu yayınlanmıştır.

Bu şekilde, büyük gıda perakende şirketleri ve toptancı firmaları, kendileri için ortak bir denetim standardı olarak IFS Uluslararası Gıda Standardı’nı geliştirmiş olmaktadır. Böyece özel markalı ürünlerin Avrupa Birliği ve ulusal gıda yasaları ile aynı koşullarda olması garanti altına alınmış ve kalite gereklilikleri yerine getirilmiş olmaktadır. Bu standart, tarımsal üretimi takip eden gıdanın hazırlandığı ve işlendiği bütün aşamalar için kullanılabilir özelliktedir. Böyle olunca gıda üretimi yapan firmaların paketleme, depolama ve taşıma süreçlerini de kapsamaktadır. Ancak gıda ithalat eden firmalar ile işi sadece depolama, sevkiyat ve dağıtım olan işletmelere bu standart uygulanamaz.

IFS Uluslararası Gıda Standardı Neden Önemlidir?

Tedarikçi firma denetimleri yıllardır ticaret ve sanayide işbirliğinin önemli sabit bir parçası olmuştur. Tüketicilerin bilinç seviyelerinin yükselmesi ve üretici firmalardan daha daha ağır taleplerde bulunması, aynı zamanda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan ve gittikçe büyüyen tazminat taleplerinde bulunması, bu arada ticaretin gittikçe küreselleşmesi, gıda üretiminde tek tip bir kalite güvence standardının geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

Alman Perakendeciler Birliği ve çeşitli kooperatifler ve daha sonra Fransız Perakendeciler Birliği ve İtalyan Perakendeciler Birliği biraraya gelerek, kendi markaları için kalite ve gıda güvenlik standardı olan IFS Uluslararası Gıda Standardı’nı geliştirmişlerdir. Böyle bir çalışmanın yapılmasında büyük perakende zincirlerinin, kendi markaları ile üretim yaptırdıkları ürünlerin gıda güvenliğini sağlamak için, kendi kontrol sistemlerini kurmuş olmaları ve belli dönemlerde denetimler yaparak tedarikçi firmaların kalite ve gıda güvenliği gerekliliklerini izlemeye çalışmaları etkili olmuştur. Bu durumda her perakendeci firma denetimlerde farklı bakış açısına sahip olmakta, bu da üreticileri zor durumda bırakmakta ve uygulama güçlüğü çıkarmaktaydı. Denetimlerde ortak bir yaklaşım belirleme ve ortak bir standart oluşturma düşüncesi bu şekilde doğmuştur.

Esas olarak Almanya’da başlatılan standart oluşturma çalışmalarına, standardın dördüncü güncelleme çalışmaları sırasında Fransa, beşinci güncelleme çalışmaları sırasında ise İtalya katılmıştır.

IFS Uluslararası Gıda Standardı, bir yandan gıda güvenliğini sağlarken, bir yandan da üretici firmaların kalite seviyelerini denetlemektedir. Bugün sadece Avrupa ülkeleri değil, dünyanın birçok ülkesi bu standardı desteklemekte ve gıda güvenliği standardı olarak kullanmaktadır.

IFS Uluslararası Gıda Standardı’nın hedefleri şunlar olmuştur:

 • Tek tip değerlendirme sistemine sahip ortak bir standart oluşturmak
 • Akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarını ve denetçileri kabul etmek
 • Tedarik zincirinin bütününde, karşılaştırılabilir ve şeffaf olmak
 • Tarafların maliyetlerini düşürmek

Yukarıda adı geçen Perakendeci Birlikleri ve kooperatiflere üye olan bütün perakendeci şirketler ve toptancı firmalar bu standardı desteklemekte ve faaliyetleri sırasında IFS Uluslararası Gıda Standardı Belgesi aramaktadır.

IFS Uluslararası Gıda Standardı, GFSI Global Gıda Güvenliği Girişimi tarafından kabul edilen bir standarttır.

Şu anda perakendeci ve toptancı firmalara ürün tedarik eden bütün gıda üreticileri, IFS Uluslararası Gıda Standardı’na göre denetime tabi tutulmaktadır. Bu standart, gıda zincirinin birincil üretim aşaması hariç bütün halkalarına uygulanabilir özelliktedir.

IFS Uluslararası Gıda Standardı’nın Maddeleri Nelerdir?

IFS Uluslararası Gıda Standardı’nın son versiyonu, üç bölüm, yedi konu ve 98 tane gereklilikten oluşan bir kontrol listesinden meydana gelmektedir. Standardın yapılanması şu şekildedir:

 • Birinci bölüm, denetleme için temel gereklilikleri açıklamaktadır. Bu bölümde 46 gereklilik yer almıştır. Bu bölümde yer alan konular ise şu şekildedir:
  • Konu 1: Kalite Yönetim Sistemi (Risk yönetimi, HACCP standardı, prosedürler, dokümantasyon ve kayıtlar)
  • Konu 2: Üst Yönetim’in sorumluluğu
  • Konu 3: Kaynak yönetimi
  • Konu 4: Hizmet sağlama (üretim süreçleri)
  • Konu 5: Ölçme, analiz ve iyileştirmeler
 • İkinci bölüm, depolama ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Bu bölümde 39 gereklilik yer almıştır. Bu bölümde yer alan tek konu şudur:
  • Konu 6: Ürün teması, bakım, izlenebilirlik, haşere kontrolü, hijyen, yükleme alanı ve benzeri
 • Üçüncü bölüm, taşıma faaliyetleri ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Bu bölümde 13 gereklilik yer almıştır. Bu bölümde yer alan tek konu ise şudur:
  • Konu 7: Ambalaj ve taşıma

IFS Uluslararası Gıda Standardı İşletmelere Ne Kazandırır?

Gıda üreticileri IFS Uluslararası Gıda Standardı’na uygun üretim yaptıkları takdirde önemli kazanımlar elde etmektedir. Örneğin,

 • Tüketicilerin güveni artmaktadır
 • Ulusal ve uluslararası pazarlara öncelikli giriş imkanı vermektedir
 • Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ciddi rekabet avantajı yaratmaktadır
 • Uluslararası IFS veri bankasında tanınırlık yaratmaktadır
 • Denetim raporları herkese açık olduğundan şeffaflık artmaktadır
 • İşletmenin verimliliği yükselmektedir
 • Önemli gıda riskleri kontrol altına alınmış olmaktadır
 • Üretim hataları en düşük seviyeye çekilmiş olmaktadır
 • Gıda güvenliği, hijyen ve kalite gereklilikleri yerine getirilmiş olmaktadır
 • Sistem, uygunluk kriterleri bakımından ölçülebilir olmaktadır

IFS Uluslararası Gıda Standardı Belgelendirmesi Nasıl Yapılır?

IFS Uluslararası Gıda Standardı Belgesi almak isteyen işletmeler, önce IFS standardına uygun olarak gerekli dokümantasyon ve süreç koşullarını yerine getirmiş olmalıdır. Arkasından bu belgeyi düzenleme yetkisi olan akredite bir belgelendirme kuruluşu ile sözleşme imzalanır. Daha sonra belgelendirme kuruluşu denetçi görevlendirmesi yapar. Uzman denetçiler tarafından yapılan incelemeler sonunda işletmenin, IFS standardında açıklanan kriterlere uygun şekilde faaliyet gösterdiği anlaşılırsa, IFS Uluslararası Gıda Standardı Belgesi düzenlenir ve firmaya teslim edilir. Bu belgenin geçerlilik süresi bir yıldır.

Yukarıda da açıklandığı şekilde, IFS Uluslararası Gıda Standardı’nın en önemli özelliklerinden biri, sadece gıda üreticileri tarafından uygulanabilir olmasıdır. Tarımsal üretim aşaması, yani ürünlerin ekilmesi ve yetiştirilmesi aşaması bu standardın kapsamı dışındadır. Ayrıca üretilen gıdaların tüketiciye sunulması süreçlerinde, ürünlerin depolanması, sevkedilmesi ve perakendici firmalara dağıtılması faaliyetleri, sadece bu işi yapan firmalar tarafından gerçekleştiriliyorsa, bu firmalar da IFS standardının kapsamı dışındadır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., IFS Uluslararası Gıda Standardı belgelendirme çalışmaları ile ilgili tereddüt duyulan her konuda yardımcı olmaya hazırdır.

 

 IFS Uluslararası Gıda Belgesi Almak İstermisiniz