EMC Testi

EMC / EMI Testleri

Uluslararası onaylı ve akredite;
EMC Elektro Manyetik Uyumluluk Test Hizmetleri

EMC Testi

EMC ifadesi, İngilizce’de Electromagnetic Compatibility ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır ve elektromanyetik uyumluluk anlamına gelmektedir. Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 89/336/AT sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilen testler sonunda ürünler uygun bulunursa, testleri gerçekleştiren kuruluş tarafından bir uygunluk belgesi düzenlenmektedir.

Gelişen teknolojiler insan yaşamına birçok yenilik ve kolaylık getirmektedir. Özellikle elektrikli ve elektronik cihazlar artık yaşamın ayrılmaz birer parçası olmuştur. Daha yakın bir zamana kadar enerji ve veri iletimi kablolar ile sağlanırken artık bugün kablosuz iletim yöntemleri çok daha yaygındır.

Ancak yeni sistemler bir yandan insan sağlığına ve çevreye zarar verirken, diğer yandan birbirlerini de etkilemektedir. Elektrikli ve elektronik cihazların hemen hemen hepsi çalışırken çevreye bir miktar elektromanyetik enerji de yaymaktadır. Cihazların çalışırken etkilendiği bu enerjiye elektromanyetik girişim denmektedir. İşte cihazların elektromanyetik ortamda, bir girişime neden olmadan ya da bir girişimden etkilenmeden çalışmaya devam edebilmesine elektromanyetik uyumluluk denmektedir. Daha basit bir anlatımla elektromanyetik uyumluluk, bir cihazın çalışırken başka bir cihazı etkilememesi ya da onların çalışmasından etkilenmemesidir.

EMC testi, bu durumun belirlenmesi için yapılmaktadır. Elektromanyetik girişim problemleri bugün günlük yaşamın her anında görülmektedir. Cep telefonlarına gelen çağrıların radyo veya televizyon hoparlörlerinde yarattığı gürültü veya parazitlenme buna örnektir.

Bugün elektromanyetik uyumluluk üzerinde çok durulmaktadır. Uzay teknolojilerine, tıbba, çeşitli sanayi uygulamalarına ve otomotiv sektörüne kadar birçok sektör EMC standartlarına uymak zorundadır. Bu yönde birçok ulusal ve uluslararası standart geliştirilmiştir. Bu standartlar esas olarak cihazın çevresine yaydığı elektromanyetik enerjinin ya da çevreden etkilendiği enerjinin seviyesini sınırlamaktadır. Bu standartlarda açıklanan test çeşitleri ve yöntemlere uygun olarak elektromanyetik uyumluluk testleri yapılmaktadır.

EMC Testinin Kapsamı Nedir

Avrupa Birliği, yeni yaklaşım direktifleri kapsamında, makinaların ve elektrikli cihazların tabi olduğu şu yönetmelikleri çıkarmıştır:

      2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği

      2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD)

      2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)

Elektromanyetik uyumluluk testleri sırasında hem bu yönetmelikler hem de ilgili standartlar esas alınmaktadır.

Bu çerçevede elektrikli ve elektronik cihazların EMC testleri sırasında dikkate alınan standartlar şunlardır:

  • TS EN 61000-6-2 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 6-2: Genel standardlar - Endüstriyel çevreler için bağışıklık

      TS EN 61000-6-4 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 6-4: Genel standardlar - Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı

      TS EN 60601-1-2 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-2: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel özellikler - Tamamlayıcı standard: Elektromanyetik bozulmalar - Özellikler ve deneyler

      TS EN 55024 Bilgi teknolojisi cihazları - Bağışıklık karakteristikleri - Ölçme metodları ve sınırları

      TS EN 55014-1 Elektromanyetik uyumluluk - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler - Bölüm 1: Yayılım

      TS EN 55014-2 Elektromanyetik uyumluluk - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar, elektrik aletleri ve benzeri cihazlar için gereksinimler - Bölüm 2: Bağışıklık - Ürün aile standardı

      TS EN 62052-11 Elektrik ölçme donanımı(a.a.) - Genel kurallar, deneyler ve deney şartları - Bölüm 11: Sayaç

      TS EN 61326-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 1: Genel şartlar

 

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile test hizmetleri vermekte ve faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. EMC testleri veya diğer testler konusunda daha ayrıntılı bilgileri kuruluşumuzdan talep edebilirsiniz.EMC Testi Yaptırmak İstermisiniz

Şirketimiz uluslararası geçerli, akredite ve onaylı olarak uzman mühendis ve ekipmanlarımızla tüm teknolojik imkanlar kullanılarak EMC Testinizi yaptırmanız için en iyi seçim olacaktır, başvuru için online test başvuru formumuzu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Sizi en kısa sürede EMC Testi belgelendirmesi hakkında bilgilendireceğiz.