GüvenilirHizmet

Güvenilir Hizmet

TURCERT Belgelendirme
Kuruluşumuzun Güvenilir Hizmetleri

Güvenilir Hizmet

Müşteri memnuniyetinin oluşmasında en önemli faktörlerden biri güvenilir hizmettir. Müşteri memnuniyeti yaratabilen kuruluşlar, rakipleri ile çok daha kolay rekabet edebilirler. Çünkü satın aldıkları bir ürün veya hizmet ile ilgili beklentileri karşılanmış olan müşterileri elde tutmak ve onların yeniden ürün veya hizmet talep etmelerini sağlamak, kuruluşa yeni müşteriler kazandırmaktan çok daha kolaydır. Sadık müşteriler, o kuruluş ile bütünleşmiş, aralarında duygusal bir bağ oluşmuş müşterilerdir. Bu tür müşteriler o kuruluş hakkında çevresine olumlu tavsiyelerde bulunarak, kuruluşun tanınırlığına, imajına ve güvenilirliğine katkı sağlamış olmaktadır. Bu müşteriler, kuruluşun zor günlerinde bile kuruluşu terk etmeyecekleri için bir ürün veya hizmet üreten bütün kuruluşlar için müşteri bağlılığı yaratmak çok önemli bir konu haline gelmiştir. Müşteri bağlılığı yaratmak ise güvenilir hizmet vermekten ve bunu müşterilerine kabul ettirmekten geçmektedir.

Bu durum her çeşit ürün ve hizmet belgelendirme çalışmalarını yapan ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetlerini veren kuruluşlar açısından da son derece önemlidir. Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., müşteri memnuniyeti ve müşteri bağlılığı yaratma çabalarında güvenilir hizmet konusuna fazla önem vermektedir.

Güvenilir hizmet konusunda müşterilerin memnun edilemediği bir çalışma ortamında, o kuruluşun verimli olması, rakipleri ile mücadele edebilmesi ve ekonomik olarak büyümesi mümkün değildir. Rekabetçi piyasalarda firmalar, kazanmak için birbirleri ile rekabet ederler, yoksa müşteriler ürün ve hizmet satın alabilmek için rekabet etmezler. Bir firmanın rekabet ortamında öne geçmesini sağlayacak en önemli avantajlardan biri güvenilir hizmet sunmaktır.

Son yıllarda tüketicilerin tercihlerinde kalite ve güvenilir hizmete verilen önemin tespiti konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi ve güvenilir olması, müşterilerin o firmadan bir daha ürün veya hizmet almasında etkili olmaktadır. Firmaların rekabet koşullarındaki başarıları, sadık ve tatmin olmuş müşterilerin sayısını arttırması ve hizmet yeterliliğini sürdürebilmesine bağlıdır.

Güvenilir hizmet ifadesi, taahhüt edilen bir hizmeti, kusursuz, eksiksiz ve güvenilir bir şekilde yerine getirme becerisi olarak tanımlanabilir. Bu açıdan TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., kişi veya kuruluşlara güvenilir hizmet sunmayı taahhüt etmektedir. Yönetici ve çalışanların eğitimli, bilgili, deneyimli ve nazik olmaları ve müşterilerde güven duygusu uyandırma becerisine sahip olmaları, güvenilir hizmet yaklaşımının önemli kriterleridir. Aynı şekilde kuruluşun son teknoloji ürünü makine, araç ve gereçlerine sahip olması da güvenilir hizmet yaklaşımının önemli kriterleridir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., bu çerçevede hizmet talep eden müşterilere hızlı ve güvenilir hizmet verebilmek için, güçlü bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir teknolojik altyapıya sahiptir. Bu anlamda rekabet avantajı elde edebilmek, büyük ölçüde uzman, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna sahip olmaya bağlıdır. Ancak bunun yanında çalışanların elinde yeterli makina, alet, araç ve gereç de olmalıdır. Bu donanımlar teknolojinin gerisinde kalmışsa, güvenilir hizmet vermek mümkün değildir.

Kuruluşumuz TÜRCERT, müşterilerine sunduğu hizmetleri doğru, hızlı, kaliteli, eksiksiz ve güvenilir bir şekilde verebilmek için, bir yandan konusunda eğitimli, deneyimli ve sorumluluk duygusu olan çalışanlara sahip olmaya, diğer yandan en son teknoloji ürünü sağlam bir altyapıya sahip olmaya ağırlık vermiştir.

Kısaca bugün belgelendirme veya test ve muayene hizmetleri veren kuruluşlar arasında da yoğun bir rekabet söz konusudur. Bu rekabette avantajlı durumda olabilmek için müşterilere güvenilir hizmet sunmak gerekmektedir. Sunulan ürün veya hizmetlerden tatmin olmayan ve giden müşterilerin yerine yenisini bulmak çok daha maliyetli olmaktadır.