TranspaletMuayenesi

Transpalet Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Transpalet Muayenesi ve Kontrolleri

Transpalet Muayenesi

Transpaletler, elle yönlendirilen veya motor gücü ile kullanılabilen, paletlere konulan yükleri, içindeki hidrolik pompa sayesinde kaldırarak yatay bir düzlemde taşımaya yarayan araçlardır. Önlerinde iki çatal bulunur ve paletlerin üzerinde bulunan boşluklara bu çatallar girer. Daha sonra çatallar yukarı doğru kaldırılarak yükleme yapılmış olur. Aslına bakılırsa tekerlekli bir kriko gibidir.

Transpaletlerin taşıma sistemi iterek değil çekerek kullanıma uygundur. Yük taşımak için tasarlanmış olan transpaletlerin, kullanım amacına ve paletlerin ağırlıklarına ve boyutlarına paralel olarak farklı türleri bulunmaktadır. Örneğin, standart tip hidrolik transpalet, akülü hidrolik transpalet, ağır tonajlı hidrolik transpalet, dar ve geniş hidrolik transpalet, kısa ve uzun hidrolik transpalet, galvaniz ve paslanmaz hidrolik transpalet, makaslı hidrolik transpalet, terazili hidrolik transpalet gibi.

Genelde en fazla bir metre yükseklikteki paletleri taşımak için kullanılırlar. Uygulamada yanlış kullanımların önündegeçmek amacı ile, transpaletlerin taşıma kapasiteleri, üzerlerinde bulunan bir etikette gösterilmelidir. Taşıma kapasitesinin üzerinde yükleme yapılması halinde transpalet ve üzerindeki yükler zarar görebilir. Esas olarak yüklün ve transpaletin ağırlık merkezi aynı hizada olmak zorundadır.

Transpaletler, fazla yer kaplamadığı için ve daha esnek hareket kabiliyeti bulunduğu için, depolarda yükleri istiflemek için veya mağaza raflarına ürün yerleştirmek için ya da fazla ağır olmayan az sayıdaki yükü bir yerden başka bir yere taşımak için kullanılmaktadır.

Paletler, üzerinde bulunan yükün bir arada ve bir kerede taşınmasına imkan veren araçlardır. Paletler, taşıma ve istifleme işlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Genelde transpaletler yardımı ile taşınırlar. Genel oalrak tahtadan yapılırlar ama plastik palet ve oluklu mukavva palet çeşitleri de kullanılmaktadır. Son günlerde çevreci yaklaşımlar ve hijyen konusunda işletmeler daha hassas davrandıkları için tahta palet kullanımı giderek azalmaktadır. Üstelik oluklu mukkavva paletler ağırlık olarak da daha avantajlıdır.

Transpaletlerin Kontrol ve Muayene Esasları

Transpaletlerin yük kapasiteleri, paletlerin boyutları ve ağırlıkları itibariyle farklı olabilir. Eğer transpaletlere taşıyabileceği yükün üzerinde yükleme yapılırsa, yükler olması gerektiği şekilde tanspalete yüklenmezse, ya da motorlu transpaletler ehliyetsiz kişiler tarafından kullanılırsa, kaza yaşanması ihtimali her zaman vardır. Bunun yanında, transpaletler kaldırma ve iletme ekipmanları grubuna giren araçlardır ve ağır yükler için tasarlanmıştır. Eğer zamanında düzenli nakımları yaptırılmazsa, bu durumda istenmeyen durumlarla karşılaşma riski her zaman vardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına göre, işyerlerinde kullanılan transpaletlerin yapılan işe uygun olarak seçilmesi ve çalışanların sağlık ve güvenlikleri için bir tehlike teşkil etmemesi işverenlerin sorumluluğundadır. Bu yüzden işverenler transpaletleri yılda en az bir kere kontrol ve muayene ettirmek zorundadır.

Transpaletlerin kontrol ve muayeneleri sırasında esas alınması gereken standartlar şunlardır:

  • TS EN 280+A2 Yükseltilebilen seyyar iş platformları - Tasarım hesapları - Denge kriterleri - Yapım - Güvenlik - Muayene ve deneyler
  • TS EN 1495+A2 Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları
  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri
  • TS EN 13157+A1 Vinçler (krenler) - Güvenlik - Elle tahrik edilen kaldırma teçhizatı
  • TS EN 818-6+A1 Kısa baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - Bölüm 6: Zincir sapanlar - İmalatçı tarafından temin edilecek kullanım ve bakım bilgileri için teknik şartname

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahiptir. Her büyüklük ve kapasitede transpaletlerin düzenli muayene hizmetlerini kaliteli, güvenilir ve hızlı bir şekilde vermektedir.

 

 Transpalet Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz