AsansörMuayenesi

Asansör Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Asansör Muayenesi ve Kontrolleri

Asansör Muayenesi

Ondokuzuncu yüzyılda binalar en fazla beş altı katlı ve merdivenler kullanılarak çıkılabilen yükseklikte yapılmıştır. Ama binalar yüksek yapılmak istendikçe asansörlere duyulan ihtiyaç artmıştır. İnsanların can güvenliği için tehlike yaratmayan ilk asansörler ondokuzuncu yüzyıl ortalarında yapılmıştır. İlk asansör Amerikalı mucit Otis tarafından yapılmıştır. Bulduğu emniyet freni sistemi ile asansör yapmında bir devri başlatan Otis’in bu buluşu, binaların gökyüzüne doğru yükselmesinin önünü açmıştır. Bugün Otis firması 60 binden fazla çalışanı ve 150 yılı aşkın bir geçmişi ile dünyanın hemen hemen her ülkesinde hizmet vermektedir.

Asansörler bugün kaçınılmaz olarak yaşamın her anında var. Asansörler için en önemli konu ise emniyet ve güvenilirliktir. Hangi marka olursa olsun, ne amaçla kullanılıyor olursa olsun, bütün asansörlerin bu nedenle düzenli kontrol ve muayenelerinin yapılması ve insan sağlığı açısından bir tehlike taşımaması gerekmektedir.

İlk asansörlerin kullanılmaya başlanması ile birlikte, asansörlerin iniş ve çıkışlarını kontrol etmek ve kapılarını açıp kapatmak bir süre asansör görevlilerinin işi olmuştur. Bugünkü gibi insanların kabin içindeki düğmelere basarak asansörü kendi kendilerine yönlendirmeleri ondokuzuncu yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir. Asansörlerin bu ilk örnekleri çok yavaş çalışıyordu ve konutlarda veya birkaç katlı iş hanlarında kullanılıyordu.

Zamanla elektronik tekniği geliştikçe hızlı asansörler ve otomatik kontrol sistemleri geliştirilmiştir. Çok sonraları birden fazla asansörü birlikte yönetebilen otomatik komuta tabloları gelişmiştir. Son otuz yıldır yüksek binalarda bulunan asansörlerin tamamı tam otomatiktir.

Asansörlerin Kontrol ve Muayene Esasları

Kullanılan asansörler için en büyük tehlike düşme tehlikesidir. İnsan veya yük taşıyan bu asansörlerin düşmesi önemli can ve mal kayıplarına neden olabilir. Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler asansörleri işletenlere büyük sorumluluklar yüklemektedir.

2008 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği çıkarılmıştır. Asansörlerin, mal ve can güvenliği açısından tehlike yaratmadan çalışması gerekmektedir. Bu yönetmelikte, asansörlerin işletilmesi, bakımı, periyodik muayeneleri, garanti koşulları ve satış sonrası hizmetleri için gerekli koşullar yer almaktadır. Bu yönetmeliğe göre bütün asansörlerin, ilk defa hizmete girdiklerinde iki yıl sonra, sonrasında ise yılda bir defa kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

2013 yılında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çıkarılmıştır. Kaldırma ve iletme ekipmanları sınıfına giren asansörlerin insanların sağlık ve güvenliğini korumak açısından düzenli kontrol ve muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir. Bu yönetmeliğe göre bütün asansörlerin, her yıl en az bir defa kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

Bu kontrol ve muayeneleri yapmak üzere çok sayıda test ve muayene kuruluşu bulunmaktadır. Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. de asansörlerin düzenli kontrollarını yapmaktadır.

Söz konusu yönetmelikte ayrıca asansörlerin ne sıklıkta kontrol ve muayene edilmesi gerektiği ve bu sırada hangi standartlara uyulacağı da açıklanmıştır. Buna göre uyulması gerekli temel standartlar şunlardır:

  • TS EN 60204-32 Makinalarda güvenlik - Makinalardaki elektriksel cihazlar - Bölüm 32: Yük kaldırma makinaları için kurallar
  • TS ISO 12480-1 Vinçler - Emniyetli kullanım - Bölüm 1: Genel
  • TS EN 13000:2010+A1 Vinçler - Mobil vinçler
  • TS EN 1495/A2 Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları
  • TS EN 1757-2 Endüstriyel araçlarda güvenlik - Yaya tarafından kumanda edilen araçlar - Bölüm 2: Palet taşıyıcılar (transpaletler)

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., her kapasitede ve güçte asansörlerin kontrol ve muayene hizmetlerini, yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile ve kaliteli, güvenilir ve hızlı bir şekilde vermektedir.

 

 Asansör Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz