LejyonellaveHavuzKontrolü

Lejyonella ve Havuz Kontrolü

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Lejyonella ve Havuz Muayenesi ve Kontrolleri

Lejyonella ve Havuz Kontrolü

Legionella bir bakteri türüdür. Bu bakterinin neden olduğu hastalığa lejyoner hastalığı denmektedir ve akciğerleri etkileyen bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu hastalığa neden olan legionella bakterileri sularda ve toprakta yaşar. İlk olarak Amerikan Lejyonu Kongresi’ne katılan Amerikalı askerlerde bu hastalık ortaya çıkmıştır. 1976 yılında, önce ne olduğu anlaşılmayan bu hastalık, ölümlere de neden olmuştur. Sonradan bu hastalığa bir bakterinin neden olduğu anlaşılmış ve bundan sonra bu hastalık legionella olarak anılmıştır. Bu hastalık insandan insana geçmemektedir.

Bakteriler genel olarak nemli ortamlarda ve akıntılarda kolayca barınmakta ve çoğalmaktadır. Lejyonella hastalığına klima hastalığı dendiği olmaktadır. Çünkü bakteriler klima içinde kolayca yerleşmekte ve insan vücuduna girmektedir. Bu bakteriler klimada yaşayabiliyor ve yayılan havayı insanların soluması ile bünyeye yerleşebiliyor.

Ciddi ve ölümcül olabilen lejyoner hastalığına yakalanmamak için, dezenfekte edilmiş ortamlarda bulunmak ve kullanılan su sistemli cihazların bakımına özen göstermek gerekmektedir. Bu açıdan gıdaların su bulunan kısımlarına çok fazla dikkat etmek gerekmektedir. Kullanım suyunun en az yarım saat 70 derecede kaynatılması çok önemlidir. Klorlama yöntemi, kanser etkisi yüzünden bugün fazla tercih edilmemektedir. Bunun yerine etkili bir temizleme yöntemi olarak metalik iyonizasyon daha fazla kullanılanılmaktadır.

Aynı şekilde havuzlar için de en büyük tehlike bakteri oluşumudur. Güvenli ve sağlıklı bir havuzun olabilmesi için standartlara uygun olması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerekmektedir. Havuz suyunun özelliklerinin, standartlara uygun olması gerekmektedir. Su biyolojik olarak temiz olmalıdır. Mikroorganizmalardan arındırılmış olması ve hastalıklara neden olmaması gerekmektedir. Bu açından havuz suyunun kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik olarak sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir.

Lejyonella ve Havuz Kontrolü Nasıl Yapılır?

Lejyonella bakterilerinin yuvalandığı yerler genel olarak şunlardır: soğutma cihazlarında ve klimalarda, sıcak ve soğuk su sistemlerinde, su tanklarında, duş başlıklarında ve sıcak su musluklarında, termal banyolarda ve kaplıcalarda, oda nemlendirici cihazlarda, mekanik solunum cihazlarında. Legionella bakterisinin tesislerde ve bu sayılan noktalarda yerleşmesini önlemek için her işletmenin belli aralıklarda gereken kontrolleri ve ölçümleri yaptırması gerekirmektedir. Aynı şekilde yüzme havuzlarının bakım ve kontrolleri için süreçlerin belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir.

Lejyonella tehdidinin ve riskinin zamanında tespit edilebilmesi için, öncelikle işletmelerde kritik kontrol noktaları tespiti amacı ile keşif ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Arkasından mikroorganizma kontrolü gerçekleştirilmektedir. Bu sırada yerinde örnekler alınmakta, bu örnekler uygun koşullarda taşınmakta ve kültür metodu ile ya da PCR yöntemi ile legionella tespit ve sayım işlemleri yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılında, rutin koruyucu önlemlerin uygulanacağı ısıtma, merkezi soğutma ve havalandırma sistemi kullanılan işletmelerde uygulanmak üzere Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır.

Aynı şekilde suyu havuz kontrolü için de yerinde örnekler alınmakta, bu örnekler uygun koşullarda taşınmakta ve fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik havuz suyu analizleri gerçekleştirilmektedir.

Test ve muayene hizmetleri veren kuruluşlar aynı zamanda, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile çeşitli ölçüm, muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir. Bu kuruluşlar, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esasları gereğince akredite olan kuruluşlardır ve faaliyetlerini bu akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

 

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., de aynı şekilde ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak faaliyet sürdürmektedir. Yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte, işletmelere lejyonella ve havuz kontrol hizmetlerini vermektedir.Lejyonella ve Havuz Kontrolü'nden Faydalanmak İstermisiniz