RüzgarHızıÖlçümü

Rüzgar Hızı Ölçümü

Uluslararası onaylı ve akredite;
Rüzgar Hızı Ölçümü Hizmetleri

Rüzgar Hızı Ölçümü

Son zamanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla önem verilmeye başlandı. Bu çerçevede özellikle rüzgar enerjisi çok fazla kullanılmaktadır. Ancak önemli olan bu tür sistemlerde verimliliktir. Rüzgar enerjisi sistemlerinde verimliliğin ve yüksek düzeyde enerji üretmenin yolu, düzenli yapılacak ölçüm ve izleme çalışmalarından geçmektedir.

Rüzgar ölçümlerinin kaliteli ve standartlara uygun yapılması gerekmektedir. Ölçümler, rüzgar türbininin kurulacağı alanda birkaç noktada yapılmalıdır. Bilhassa yüksek güçlerde bir sistem kurulacaksa, doğru ve verimli bir yatırım yapmak için rüzgar ölçümlerini yaptırmak çok önemlidir.

Rüzgar ölçümlerinde, rüzgarın hızı, yönü, havanın sıcaklığı, nemi ve basınç düzeyi gibi birçok meteorolojik değişken esas alınmaktadır. Ayrıca sistemin kurulacağı yerin topografik özelliklerine göre ölçüm yüksekliği de belirlenmelidir.

Ölçümlerde kullanılacak meteorolojik ölçüm araçlarının türleri, sayısı ve yükseklikleri, tamamen ölçüm ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenir. Belli zaman aralıklarında ölçümler tekrarlanarak düzenli olarak kaydedilir. Bu veriler bir merkeze iletilir ve istatistiki olarak değerlendirlir.

Rüzgar ölçümlerinin, değişen mevsim koşullarının iyi değerlendirilmesi için en az bir yol boyunca yapılması gerekmektedir.

Rüzgar hızı ölçümleri yapılırken, rüzgar hız sensörü, rüzgar yön sensörü, hava sıcaklık sensörü, bağıl nem sensörü, basınç sensörü ve ölçüm kayıt cihazı gibi araçlardan yararlanılır. Rüzgar ölçümlerinde kullanılacak en önemli sensörler, anemometre ve yön sensörleridir. Bu cihazlar mutlaka kalibrasyon belgesine sahip olmalıdır.

Rüzgar ölçüm sistemleri, rüzgarın hızını ve yönünü belirlemek amacı ile üç farklı şekilde yapılabilir: Mekanik olarak (anemometre), ultrasonik yöntem ile ya da lazer tabanlı cihazlar ile. Bunların yanında farklı yöntemler de rüzgar ölçüm işinde kullanılmaktadır. Bu yöntemler ile rüzgar hızının değişimleri ve yönü hakkında sonuçlar elde edilmektedir.

Rüzgar Hızı Ölçümünün Kapsamı Nedir?

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2012 yılında, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı lisans başvurularına ilişkin ölçüm standardı tebliği çıkarılmıştır. Bu tebliğ, standart kapsamında yapılacak rüzgar ve güneş ölçümlerinin yapılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin esasları düzenlemektedir.

Tebliğe göre, rüzgar ölçüm istasyonlarında beş saniye aralıklarla şu değerlerin ölçülmesi veya hesaplanması gerekmektedir:

  • Rüzgar hızı için ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler
  • Rüzgar yönü için ortalama ve standart sapma değerleri

Diğer parametreler için ortalama, minimum ve maksimum değerlerin ise bir veya on dakikalık aralıklarla kayıdedilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmalar sırasında esas alınması gereken ulusal ve uluslararası standartların bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

  • TS EN 61400-1 Rüzgar türbinleri - Bölüm 1: Tasarım kuralları
  • TS EN 61400-2 Rüzgar türbinleri - Bölüm 2: Küçük rüzgar türbinleri
  • TS EN 61400-4 Rüzgar tirbünleri - Bölüm 4: Dişli çark kutuları için özel gereklilikler
  • TS EN 61400-12-1 Rüzgar türbinleri - Bölüm 12-1: Elektrik üreten rüzgar türbinlerinin enerji performansının ölçülmesi
  • TS EN 61400-12-2 Rüzgar türbinleri - Bölüm 12-1: Motor yuvası üzerinden rüzgar hızı ölçme sistemi ile çalışarak elektrik üreten rüzgar türbinlerinin güç performansı ölçmeleri
  • TS EN 61400-11 Rüzgar türbinleri - Bölüm 11: Akustik gürültü ölçüm teknikleri
  • TS EN 61400-13 Rüzgar türbinleri - Bölüm 13 : Mekanik yüklerin ölçümü
  • TS EN 61400-21 Rüzgar türbinleri - Bölüm 21: Şebekeye bağlı rüzgar türbinlerinde güç kalitesi karakteristiklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermekte ve faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. Rüzgar hızı ölçümü veya diğer ölçümler konusunda daha ayrıntılı bilgileri kuruluşumuzdan talep edebilirsiniz.Rüzgar Hızı Ölçümü Testi Yaptırmak İstermisiniz