OtoklavKontrolMuayenesi

Otoklav Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Otoklav Kontrol Muayenesi ve Kontrolleri

Otoklav Kontrol Muayenesi

Otoklav, sterilizasyon konusunda en etkili araçlardan biridir. İlk otoklav örneği olarak, onyedinci yüzyılın sonlarında icat edilen yemek pişirmeye yarayan basınçlı tencereler göterilmektedir (yani bugünkü düdüklü tencereler). Otoklav, ondokuzuncu yüzyılda mikrobiyolojide sterilizasyon amacı ile kullanılmıştır. Otoklavın çalışma prensibi, sterilizasyon işinin basınç altında doymuş su buharı ile gerçekleştirilmesidir. Sterilizasyon ortamında nem bulunmaktadır, bu nedenle sıcaklık transferi daha hızlı olmaktadır. İlk otoklav, suyun kaynama noktası olan 100 dereceden daha yüksek sıcaklıklara çıkarabilecek bir sterilizasyon tekniğine duyulan ihtiyaç üzerine icat edilmiştir.

Otoklav Fransızca bir kelimedir. Kendiliğinden anlamına gelen auto ile Latince anahtar anlamına gelen clavis sözcükleri birleştirilerek bu cihaza otoklav denmiştir. Çünkü otoklav, basınç yükseldiğinde, kapağın kazayla açılması ve buharın dışarı çıkmasını önlemek için, otomatik olarak kilitlenen bir cihazdır. Sterilizasyon sırasında mikroorganizmaların ölümü yüksek basınçtan değil, yüksek ısıya bağlı protein bozulmasından kaynaklanmaktadır.

Otoklavlar mikropları yok etmek için daha çok ameliyathanelerde ve laboratuvarlarda kullanılmaktadır. Bu arada meyve ve sebze konservesi işletmeleri de mikroplardan arındırmak için yaygın bir şekilde otoklav kullanmaktadır. Bu gıdaların ancak otoklavlarda sterilize edilerek dayanıklı duruma gelmeleri sağlanmaktadır.

Konserve sektöründe kullanılan otoklavlar sterilizasyon sırasında uygulanan basınç değerlerine göre normal otoklavlar, basınçlı soğutmalı normal otoklavlar ve yüksek basınçlı otoklavlar olarak gruplandırılmaktadır. Ayrıca çalışma tarzlarına göre otoklavlar, sürekli ve kesik çalışan otoklavlar veya sabit ve döner otoklavlar gibi gruplara ayrılmaktadır.

Özellikle büyük boyutlu teneke kutular, cam kaplar, alüminyum ve sentetik malzemeden yapılmış konserve kaplarındaki gıdaların sterilize edilmesi için yüksek basınçlı soğutmalı otoklavlar tercih edilmektedir.

Otoklav sterilizasyonunda esas yaklaşım, sterilize edilecek malzemelerin her noktasının belli bir ısıya sahip su buharı ile yeterli süre temas etmesini sağlamaktır.

Kullanım ihtiyacına bağlı olarak otoklavlar, farklı tiplerde üretilmektedir. Sterilizasyon ünitesi 54 litreden daha büyük olan otoklavlar EN 285 standartlarına tabidir ve büyük otoklav sınıfına girmektedir. Örneğin diş doktorlarının kullandığı otoklavlar küçük otoklav sınıfına girmektedir ve bunlar TS EN 13060 standardına tabidir.

Bütün bu özellikler göstermektedir ki otoklav basınçlı bir kaptır ve hangi tip otoklav kullanılıyor olursa olsun, güvenli çalışmaları için, kurallarına uygun üretilmiş ve kullanılıyor olması, ayrıca düzenli kontrol ve muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir.

Otoklavların Kontrol ve Muayene Esasları

Otoklavların etkin ve güvenli çalışmasının mutlaka düzenli aralıklarla test edilmesi gerekmektedir. Test ve muayene kuruluşları bunun için kimyasal indikatörler kullanmakta ve biyolojik testler uygulamaktadır. Kimyasal indikatörler sadece buhar penetrasyonunu ölçer ama sterilizasyonu ölçmezler. Biyolojik testlerde ise otoklavın sterilizasyon etkinliği ölçülmektedir.

Basınç özelliği nedeniyle, otoklavlar basınçlı kap ve tesisatlar grubuna girmektedir ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına tabidir. Bu yönetmelik gereğince otoklavların düzenli kontrol ve muayenelerinde şu sayılan standartlar esas alınmaktadır:

·         TS EN 285  Sterilizasyon - Buhar otoklavları - Büyük otoklavlar

·         TS EN ISO 11140-1 Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Kimyasal indikatörler - Bölüm 1: Genel özellikler

Genel olarak otoklavların kontrol ve deneyleri şu durumlarda yapılmak zorundadır:

  • Üretiminin tamamlandığı anda
  • Monte edilip kullanılmaya başlamadan önce
  • Bir değişiklik veya büyük bir onarımdan sonra
  • En az üç ay kullanılmaması durumunda
  • Herhalde düzenli olarak yılda bir defa

Birçok test ve muayene kuruluşu tarafından otoklavlar için cihaz kontrolü yanında maruziyet kontrolü ve yük kontrolü gibi kontroller yapılmaktadır. Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. de her çeşit otoklavların düzenli kontrol ve muayene hizmetlerini vermektedir. Kuruluşumuz, bu alanda yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahiptir.

 

 Otoklav Kontrol Muayenesi Uygunluk Raporu Yaptırmak İstermisiniz