Organik Gıda Sertifikası

ECO Food® Organik ve Doğal Gıda Belgelendirme Programı

ECOmark Ekolojik Belgelendirme Programı
ECO Food Organik ve Doğal Gıda Sertifikasyonu

ECO Food" Organik Gıda Belgesi

Alışılmış tarım uygulamalarının en kötü yönü, insan sağlığını kötü etkileyen ve çevre kirliliğine neden olan uygulamalar olmasıdır. Ekolojik tarım uygulamaları bu yüzden çok önemlidir, ancak ekolojik veya organik tarım uygulamalarının bugün geldiği seviyeye bakılacak olursa, bugün nereyse sekiz milyarı bulan dünya nüfusunun tarıma dayalı gereksinimlerini ve gıda maddesi ihtiyaçlarını sadece ekolojik tarım faaliyetlerinin karşılması beklenemez. Ancak diğer yandan, tarımsal ilaçların ve kimyasal maddelerin çok fazla kullanıldığı geleneksel tarım uygulamalarını kabul etmek de doğru değildir.

Bu yüzden ekolojik tarım uygulamaları ile birlikte, tarım ilaçlarının, sentetik gübrelerin ve kimyasal maddelerin kullanımında seçici olmak ve bunları daha az kullanmak, toprak verimliliğini ilke edinen sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında daha kabul edilebilir tarımsal üretim yöntemlerini dikkate almak gerekmektedir. Bugün iyi tarım uygulamaları olarak adlandırılan bu yöntemlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Ekolojik tarım uygulamaları ile elde edilen bitkisel ve hayvansal gıda maddeleri, daha çok tüketiclerin tercihleri doğrultusunda pazar imkanı bulmaktadır. Bu yüzden önem verilmesi gereken birinci konu tüketicilerin bilinçlenmesidir. Bugün sınırlı miktarda ekolojik üretim yapılsa da zaman içinde bunun artması beklenmektedir.

Ekolojik tarım uygulamaları, belli kriterleri ve koşulları olan, bütün üretim aşamalarının kontrol altında tutulduğu ve belgeli bir tarımsal uygulama yöntemidir. Kurallar zamanla değişebilir ve yeni kurallar ilave edilebilir. Bu yüzden yasal düzenlemelerin ve yerli ve yabancı standartların iyi bilinmesi ve takip edilmesi gerekmektedir.

Ekolojik tarım ürünleri ve gıda maddeleri talebi bugün için en fazla Avrupa ülkelerinde olmaktadır. Ancak iç pazar da gelişmesini sürdürmektedir.

Dünyada insan sayısının artması ve insanların beslenme konusunda daha seçici davranması, tarımsal üretime de farklı boyutlar getirmiştir. Zamanla mevcut tarımsal üretim, ihtiyacı karşılamakta yeterli olmayınca, üretimin artması için teknolojik imkanlar devreye girmiş ve sentetik gübreler, tarım ilaçları ve farklı etkileri olan kimyasallar üretimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu maddelerin bilinçsizce veya bilerek fazla kullanılması ise beraberinde çok büyük sağlık problemleri yaratmış ve doğa tahrip olmaya başlamıştır. Belki yeni uygulamalar ile tarımsal üretimde büyün artış sağlanmıştır ama diğer yandan insanlığın karşısına daha büyük sorunlar çıkmıştır.

Bugün artık geleneksel tarım uygulamalarından vazgeçmek bir zorunluluk olmuş durumdadır. Bu nedenle tarımsal faaliyetlerde bir anlamda başa dönüş söz konusudur. Ekolojik tarımsal üretim ve gıda maddeleri üretimi, bugün gelinen noktada bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bir yandan yeni yasal düzenlemeler yapılırken, bir yandan da yerli ve yabancı kuruluşlar yeni üretim sistemleri ve standartlarlar belirlemektedir. Kuruluşumuz tarafından geliştirilen ECO Food belgelendirme sistemi de bunlardan biridir.

ECO Food standardı, hem üretim ve hem de tüketim aşamalarında doğal çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen tarımsal ürünler ve gıda maddeleri üretilmesine imkan veren bir standarttır. Bu standart, dünyada ekolojik tarım, organik tarım ya da biyolojik tarım olarak adlandırılan sürdürülebilir bir tarım uygulaması ile tarımsal üretimde ve gıda maddeleri üretiminde kimyasal madde kullanımını en düşük seviyeye indirmeye ve aynı zamanda uygulanan tarımsal yöntemlerin çevre etkilerini kontrol altına almaya çalışmaktadır.

Bu şekilde faaliyet gösteren işletmeler ECO Food belgesi alarak kendilerini iç ve dış piyasalarda kanıtlamış olmaktadır.

ECO Food Belgesi Nasıl Alınır?

İşletmelerinde ECO Food standardını uygulayan üretici firmalar, kuruluşumuza müracaat ederek ECO Food belgesi talep edebilirler. İşletmeler ECO Food belgesini çeşitli nedenlerle talep edebilirler:

 • Tüketicilerin güvenilir gıdalara ulaşmalarını sağlamak
 • Tüketicilerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağlamak
 • Üretim faaliyetlerinde doğanın ekolojik dengesine zarar verilmediğini kanıtlamak
 • Doğal çevrenin sürekliliğini sağlayacak olan toprak, su ve hava kaynaklarını korumak
 • Ekolojik ürünler pazar payını arttırmak
 • Resmi kuruluşların denetimlerine hazırlıklı olmak

Tarımsal üretimde artık sürdürülebilir tarım ilkeleri öne çıkmaktadır. Tarımsal faaliyetler, insan sağlığını riske atmadan ve doğal kaynakların bozulmasına meydan vermeden planlanmalı, uygulanmalı ve denetlenmelidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bunun bilincindedir ve tarımsal uygulamalarını bu şekilde yönlendirmektedir. Ülkemizde ise bu konuda yeterinde yol alındığı söylenemez. Resmi açıdan mevcut tarım politikalarının, sürdürülebilir tarım politikalarına dönüşmesi gerekmektedir.

ECO Food standardı bu anlamda ciddi bir açığı kapatmaktadır.

Kuruluşumuz ECO Food belgesi talebini aldığı zaman üretici firma ile önce bir sözleşme yapmakta, arkasından denetim çalışmalarını başlatmaktadır. Denetimler sırasında firmanın ECO Food standartlarını ne ölçüde uyguladığı, faaliyetlerin her aşamasında izlenmekte ve görülen aksaklıklar veya sorunlar anında uyarılmaktadır. Gerekli durumlarda firmaya süre verilerek bu aksaklıkların giderilmesi istenmektedir.

Gerçekleştirilen denetimler sonrasında düzenlenen raporlar ışığında kuruluşumuz tarafından genel bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirme sonunda firmanın ECO Food belgesi almasına karar verilirse, söz konusu belge düzenlenerek firmaya teslim edilmektedir.

Bu belgeye sahip olan firmalar ürünleri üzerine ECO Food etiketi koyabilirler. Bu etiket şu sayılan durumları teyit etmektedir:

 • Gıda maddeleri doğal ortama zarar vermeden üretilmiştir.
 • Tamamen doğal koşullara uygun şekilde üretilmiştir.
 • Üretimde kullanılan tarımsal ilaçlar veya kimyasal maddeler, tamamen ilgili yasal düzenlemelerde ve bu ECO Food standardında belirlenen sınırlar içindedir.
 • Tüketildikten sonra atıklar doğal ortamda kısa sürede ve kendiliğinden yok olmaktadır.
 • Gıda maddelerinin ambalajında kullanılan malzemenin doğaya olumsuz bir etkisi yoktur.

Düzenlenen ECO Food belgesi üç yıl boyunca geçerli olmaktadır. Ancak firmanın her yıl ara denetimlerden geçmesi gerekmektedir. Bu denetimlerde uygunsuz bir durum tespit edilirse, hemen veya verilen süre içinde giderilmesi firmadan talep edilir. Verilen süre içinde aksaklık giderilmeyecek olursa düzenlenen ECO Food belgesi ve ECO Food etiketi kullanma izni iptal edilir. Aksi halde firma bu belgeyi kullanmaya devam eder.

 

Üç yılın sonunda firmanın yeniden genel denetimlerden geçmesi ve yeniden ECO Food belgesi alması gerekmektedir.