ÜrünBelgelendirme

Ürün Belgelendirme

Uluslararası onaylı ve akredite;
Ürün Belgelendirme ve Sertifikasyon Hizmetleri

Ürün Belgelendirme

Türk Standartları Enstitüsü 1960 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan standartlar Türk Standardı adını alır ve standardın ilgili Bakanlığı tarafında zorunlu kılınmadıkça uygulanması isteye bağlıdır.

Türk Standartları Enstitüsü’nün asıl görevi, çeşitli sektörlerde ihtiyaç duyulacak her türlü standardı hazırlamak veya hazırlatmaktır. Kendisi dışında hazırlanan ulusal veya uluslararası Standartları incelemer ve uygun bulduğu takdirde Türk Standartları olarak kabul edebilir. Ayrıca standartlar konusunda bilimsel teknik araştırmalar yapar, yabancı ülkelerdeki benzer çalışmaları takip eder ve gerekli durumlarda uluslararası standart kuruluşları ile işbirliği yapar.

Bunların yanında Türk Standartları Enstitüsü’nün bir görevi de standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek çalışmalar yapmaktır. Bu kapsamda kurulduğu günden bugüne ürün belgelendirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ilk TSE uygunluk belgesi, 1964 yılında bakır tel için verilmiştir. Bugünse yürürlükte olan yirmi bin civarında ürün belgesi bulunmaktadır. Aşağıda bu ürün belgelerinden birkaçı örnek olarak verilmiştir:

 • TSE Belgesi (Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi)
 • TSEK Belgesi (TSE Kritere Uygunluk Belgesi)
 • TSE Yıldız Belgesi (TSE Yıldız Kriterlerine Uygunluk Belgesi)
 • CB Deney Belgesi (elektroteknik sektöründe IECEE CB Belgesi)
 • EMC Belgesi (Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi)
 • TSE GYB Belgesi (Güvenli Yeşil Bina Belgesi)
 • G işaretinin ürünlerin üzerine iliştirilmesi
 • TSE Helal Uygunluk Belgesi
 • TSE Helal Kesim Belgesi (et ve et ürünlerinde bir partiye verilen helal kesime uygunluk belgesi)
 • TSE Güvenlik Belgesi

Ürün Belgelendirme Ne Demektir?

Bir ürün ve hizmet üreten firmalar, ürünlerinin özel standartlar ve ilgili normlara uygunluğunu kanıtlamak ve müşterileri için güvence sağlamak amacı ile ürün belgelendirmesi talep edebilirler.

Bir takım ürün belgelendirme sistemleri, o ürünün başlangıç deneylerini, ürün tedarikçi firmasnın kalite sistemlerinin değerlendirilmesini, fabrika kalite sistemlerinin denetlenmesini, fabrikadan ve serbest piyasadan alınan örneklerin kontrol edilmesini kapsamaktadır.

Ürün belgelendirme sistemleri TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi - Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar standardına uygun şekilde gerçekleştirilir.

ISO 17065 Standardı Nedir?

ISO 17065 standardı, belgelendirme kuruluşlarının yapacakları tarafsız belgelendirme çalışmaları sonucunda işletmelerin, tutarlı ve güvenilir bir şekilde çalışabilmek, ulusal ve uluslararası alanda kabullerini kolaylaştırmak ve bu şekilde uluslararası pazarda rekabet edebilmelerini sağlamak amacı ile geliştirmeleri gereken kuralları belirler.

Bu standart, ürün belgelendirme sistemi uygulayan firmalar için genel kriterleri göstermek amacı ile tasarlanmıştır. Kullanıldıkların sektörün özelliklerine göre özel kurallar içerebilir. Özel ürünleri özel standartlara veya diğer norm dokümanlara göre belgelendirme sistemleri, çoğu zaman kendi açıklayıcı dokümanlar hazırlanmasını gerektirebilir.

Ürün Belgelendirme Çalışmaları Hangi Yararları Sağlar?

İmalatçı firmalar için ürün belgelendirme sistemleri, üretilen ürünlerin imalat aşamalarından kullanım yerlerine kadar çok sayıda fayda sağlamaktadır. Örneğin,

 • Firmalar müşterilerin güvenini kazanır
 • Ulusal ve uluslararası pazarlarda firmaya rekabet avantajı kazandırır
 • Firmaların sürekli gelişmesine katkı sağlar
 • Hatalara ve ürün iadelerine neden olan kalitesizlik maliyetleri düşer
 • Kalite kontrol maliyetlerinde azalır
 • Ürüne bağlı işletme maliyetleri azalır
 • Standartlara uygun üretim yapılmış olur
 • Müşteriler güvenilir ürünlere ulaşmış olur

Üretim yapan işletmeler tarafından, ürün, süreç ve hizmet belgelendirme yeterliliğinin değerlendirme hizmetlerinde uygulanacak yolu belirlemek, bunların ilgili standart ve şartnamelere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak ve belli bir hizmet kalite seviyesi oluşturmak amacıyla ürün belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ürün belgelendirme çalışmaları ile ilgili tereddüt duyulan her konuda yardımcı olmaya hazırdır.

Kuruluşumuz bu kapsamda, CE İşareti Avrupa Uygunluk Belgesi, G İşareti Yapı Malzemeleri Uygunluk Belgesi, RoHS Belgelendirmesi, EurepGAP Belgelendirmesi, GlobalGap Belgelendirmesi, Organik Tarım Belgelendirmesi, İyi Tarım Uygulamaları Belgelendirmesi, GMP İyi Üretim Uygulamaları Belgelendirmesi ve FSC-COC Orman Yönetim Sistemi Belgelendirmesi hizmetleri vermektedir.

 

 Ürün Belgelendirme Faaliyetlerimizden Faydalanmak İstermisiniz

Ürün Sertifikasyonu

VEGAN / Vejetaryen Sertifikası Vegan tüketicilere diyet tercihlerine uygun ürünleri seçme fırsatı sunmakta ve şirketlerin hammaddelerinin, üretim...
SASO Suudi Arabistan Belgelendirme SASO Suudi Arabistan sertifikasyon programı, Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Örgütü (SASO) tarafından tasarlanmış...
E Belgesi - E işareti Belgelendirme Avrupa Birliği direktifleri veya Avrupa Ekonomik Komisyonu yasal düzenlemelerine gereğince, Avrupa pazarına motorlu araç...
GMP İyi Üretim Uygulamaları Belgelendirmesi İyi üretim uygulamaları, esas olarak kalite yönetiminin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Kısaca GMP olarak tanımlanan iyi üretim...
RoHS Belgelendirmesi Avrupa Konseyi tarafından 2003 yılı Ocak ayında kabul edilen 2002-95-EC sayılı yönerge ile, üretimi yapılan elektronik...
İyi Tarım Uygulamaları Belgelendirmesi Yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrede yaşamak her insanın hakkıdır. Ama doğayı korumak ve çevreyi sağlıklı tutmak da...
Organik Tarım Belgelendirmesi Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu’nun yaptığı tanımlamaya göre organik tarım, insanların, toprakların ve...
GlobalGap Belgelendirmesi GAP, iyi tarım uygulamaları anlamına gelmektedir ve İngilizce Good Agricultural Practices ifadesinin baş harflerinden...
CE İşareti Avrupa Uygunluk Belgesi CE işareti, Avrupa Birliği tarafından, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında yayınlanan Yeni Yaklaşım Politikası...
EurepGAP Belgelendirmesi Bugün gıda üreticileri, güvenli ve sağlıklı ürünleri, sorumlu bir şekilde yetiştirmek için bir mücadele içindedir. Yasal...
FSC-COC Orman Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Ormanlar ve ağaçlar olmadan sağlıklı bir çevrenin sürdürülmesinden bahsetmek mümkün değildir. Ormanların, havanın ve suyun...
G İşareti Yapı Malzemeleri Uygunluk Belgesi Bilindiği gibi CE işareti, Avrupa Birliği tarafından 1985 yılında yayınlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren...