SıvılaştırılmışPetrolGazlarıTankKontrolMuayenesi

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Tank Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Tank Kontrol Muayenesi vVe Kontrolleri

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Tank Kontrol Muayenesi

Sıvılaştırılmış petrol gazları veya likit petrol gazları (LPG), ham petrolün damıtılması ve parçalanması sırasında elde edilen, başlıca etan, etilen, bütean, propan, bütülen gibi gazların oluşturduğu hidrokarbonlar veya bu gazların karışımlarıdır. LPG aynı zamanda yeraltında bulunan doğal gaz birikimlerinden de elde edilmektedir. Fiziksel özelliklerinden yararlanarak günümüzde basınç altında sıvı olarak tanklara veya tüplere depolanmakta ve kolayca taşınabilmektedir. LPG, evlerden sanayiye, aydınlatmadan ısınmaya hatta taşıt araçlarına kadar çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bugün için vazgeçilmez bir enerji kaynağı haline gelmiştir denebilir.

LPG renksiz ve kokusuzdur. Ancak herhangi bir kaçak veya sızıntı durumunda farkedilebilmesi için, rafinerilerde elde edilirken özellikle içine koku karıştırılmaktadır. Ülkemizde kullanılan LPG gazının karışımında yüzde 30 oranında propan, yüzde 70 oranında bütan bulunmaktadır. LPG yüzde 92 yanma verimine sahiptir.

Haberlerde duyulanan aksine, kullanım koşullarına ugun kullanıldığı zaman LPG tehlikeli bir yakıt değildir. LPG kaynaklı kazalar veya kayıplar, genelde yetkisiz ve eğitimsiz işletmelerin yaptığı montajlar, kalitesiz malzeme kullanılması, kullanım ömrünü tamamlamış tankların ve yedek parçaların kullanılması ve servislerin yeterince denetlenmemesi yüzünden meydana gelmiştir. Son yıllarda kaliteli otogaz dönüşüm servislerinin artması, buralarda çalışan eğitimli personelin çoğalması, kaliteli ürünlerin üretilmesi ve ithal edilmesi ile yaşanan kazalarda ciddi azalmalar olmuştur.

Sıvılaştırılmış petrol gazları tankları artık ECR 6701 olarak belirlenmiş güvenlik kriterlerini karşılamaktadır. Bu sistem, tankın basıncı yükselince gazı by pass yolu ile dışarı atmakta veya akış borusunda bir yırtık veya kopma meydana geldiği ve akış debisi yükseliği zaman gazı tamamen kesmektedir. Ayrıca tanklar darbelere karşı dayanıklı olarak imal edilmektedir.

Dünyada LPG’nin motorlu araçlarda kullanılmaya başlandığı tarih 1940’lı yıllardır. Bugün otuzdan fazla ülkede 4 milyondan fazla araç sahibi tarafından LPG kullanılmaktadır. Ülkemizde motorlu araçlarda LPG kullanımına1995 yılında izin verilmiştir. LPG, benzine alternatif bir yakıt olarak kullanılmaktadır. LPG ile çalışan ilk motorlu araç 1975 yılında Rusya’da yapılmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri LPG kullanım oranını 2020 yılına kadar yüzde 10’a çıkarmayı hedelemektedir. Bizde ise bu oran bugün yüzde 12 civarındadır.

Sıvılaştırılmış petrol gazları tanklarının güvenli kullanılmaları için, kuruluş ve işletim faaliyetlerinin kurallara uygun yapılması ve düzenli kontrol ve muayenelerinin zamanında yaptırılması gerekmektedir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Tanklarının Kontrol ve Muayene Esasları

2013 yılına çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde sıvılaştırılmış petrol gazları tankları basınçlı kap ve tesisatlar başlıklı maddesinde ele alınmıştır. Bu çerçevede dikkate alınması gereken standartlar şunlardır:

 • LPG ve benzeri sıvılaştırılmış gaz tankları (yerüstü) için
  • TS EN 1442+A1 Tüpler - Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için
  • TS 1445 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - Taşıma Kuralları
  • TS 1446 Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) - Depolama kuralları
  • TS EN 12817 LPG donanımı ve aksesuarları - Muayene ve yeterliliğinin yeniden değerlendirilmesi
  • TS EN 12819 LPG donanımı ve aksesuarları - Muayane ve yeterliliğinin yeniden değerlendirilmesi
 • LPG ve benzeri sıvılaştırılmış gaz tankları (yeraltı) için
  • TS EN 12817
  • TS EN 12819
 • Kullanımdaki LPG tüpleri için:
  • TS EN 1440 LPG ekipmanları ve aksesuarları - Taşınabilir yeniden doldurulabilir LPG tüplerinin periyodik muayenesi

Çok sayıda test ve muayene kuruluşu gibi kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. de sıvılaştırılmış petrol gazları tanklarının periyodik kontrol ve muayene hizmetlerini vermektedir. Kuruluşumuz, bu alanda yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahiptir.

 

 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Tank Kontrol Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz