ManyetikParçacık

Manyetik Parçacık

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Manyetik Parçacık Muayenesi ve Kontrolleri

Manyetik Parçacık

Manyetik parçacık muayene yöntemi ya da manyetik parçacıkla muayene yöntemi, yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir başka tahribatsız muayene yöntemidir. Bu yöntemde muayene edilecek malzemenin yüzeyine, manyetik bir akım uygulanmaktadır. Yüzeyde bulunan hatalar, bu manyetik akım karşısında, konumlarına bağlı olarak, bir kaçak akım meydana getirir. Bu arada muayene edilen malzemenin yüzeyine ferromanyetik tozlar serpilir. Bu tozlar kaçak akımlar tarafından çekilerek hatalı bölgelerin üzerinde toplanır. Bu şekilde yüzeydeki hatalar ortaya çıkarılmış olur. Bu yöntemin çalışması için malzemenin mutlaka ferromanyetik olması gerekmektedir.

Manyetik parçacık muayene yönteminin uygulama adımları şu şekildedir: ön temizlik, gerekiyorsa malzeme üzerinde mıknatıslık özelliğini yok etme, mıknatıslama akımının uygulanması, ferromanyetik tozların dökülmesi, inceleme, değerlendirme ve raporun hazırlanması.

Eğer mıknatısın herhangi bir noktasına bir çentik açılacak olursa, manyetik kuvvet çizgileri bu çentiği dolaşarak yoluna devam eder. Bunun nedeni elektrik akımının kendine daha az direnç gösteren yolları tercih etmesidir. Şimdi bu çentiğin açıldığı noktaya bir miktar demir tozu dökülecek olursa, bu bölgede mıknatıslanma olacak ve bu noktada demir tozları elektrik akımının geçmesine yol açmış olacaktır. Manyetik parçacık muayene yöntemi bu prensibe göre çalışmaktadır. Malzeme üzerinde demir tozu kalan kısımlar, malzemenin hatalı bölgelerini gösterecektir.

Manyetik Parçacık Muayene İle İlgili Standartlar

Manyetik olabilme özelliği bulunan bütün malzemelerin ve kaynak dikişlerinin yüzeydeki veya yüzeye yakın bölgelerdeki çatlak ve hata kontrolleri için manyetik parçacık muayene yöntemi uygulanmaktadır.

Bugün manyetik parçacık muayene yöntemini ya da manyetik parçacıkla muayene yöntemini uygulayan ve değerlendiren birçok test ve muayene kuruluşu bulunmaktadır. Önemli olan bu çalışmaların TS EN ISO 9712 Tahribatsız muayene - NDT personelinin kalifikasyonu ve belgelendirme - Genel özellikler standardına uygun (önceki TS 7477 EN 473 standardı) MT1 ve MT2 belgesi sahibi makine mühendisleri tarafından gerçekleştirilmesidir.

Yapılacak manyetik parçacıkla muayene işlemlerinin güvenilir ve sağlıklı sonuçlar vermesi için işlemlerin standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu yöntemin uygulanmasında başvurulan standartlar şunlardır:

  • TS EN ISO 9934-1 Tahribatsız muayene - Manyetik parçacık muayenesi - Bölüm 1: Genel ilkeler
  • TS EN ISO 9934-2 Tahribatsız muayene - Manyetik parçacık muayenesi - Bölüm 2: Tespit ortamı
  • TS EN ISO 9934-3 Tahribatsız muayene - Manyetik parçacık muayenesi -Bölüm 3: Teçhizat
  • EN 1369 Dökümler - Manyetik parçacık muayenesi
  • EN 10228-1 Dövme çeliklerin tahribatsız muayenesi - Bölüm 1: Manyetik parçacık muayenesi
  • TS EN ISO 10893-5 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 5: Yüzey kusurlarının tespiti için dikişsiz ve kaynaklı ferromanyetik çelik boruların manyetik parçacık muayenesi (önceki TS EN 10246-12 standardı)
  • TS EN ISO 3059 Tahribatsız muayene - Penetrantla muayene ve manyetik parçacıkla muayene - İnceleme şartları
  • TS EN 1330-7 Tahribatsız muayene - Terimler- Bölüm 7: Manyetik parçacık muayenesinde kullanılan terimler
  • TS EN ISO 17638 Kaynakların tahribatsız muayenesi - Manyetik parçacık muayenesi
  • TS EN ISO 23278 Kaynakların tahribatsız muayenesi - Kaynakların manyetik parçacıkla muayenesi - Kabul seviyeleri

Boyutu büyük malzemeler veya parçalar için çok yüksek mıknatıslama akımları gerekebilir. Ayrıca muayene edilecek malzeme yüzeyinin çok pürüzlü olması, sonucu olumsuz etkileyen bir faktördür. Eğer yüzeyde kaplama veya boya varsa bunun kalınlığı da muayene sonuçlarını olumsuz etkilemektedir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., tahribatsız muayene hizmetleri kapsamında manyetik parçacık muayene hizmetlerini yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte sunmaktadır.

 

 Manyetik Parçacık Testi Yaptırmak İstermisiniz