TeknikÖlçümlerveDeğerlendirme

Teknik Ölçümler ve Değerlendirme

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Teknik Ölçümler ve Değerlendirme Muayenesi ve Kontrolleri

Teknik Ölçümler ve Değerlendirme

Her sektörden işletmeler mal ve hizmet üretimleri sırasında bir takım teknik cihazlar ve ekipmanlar kullanmaktadır. Bu cihazların doğru kurulmuş olmaları ve doğru çalışmaları ve çalışmaları sırasında çalışanların ve işletmenin can ve mal güvenliklerine zarar vermemesi gerekmektedir. Bu durum ise ancak yapılacak teknik ölçümler ve değerlendirmeler ile ortaya çıkar.

Örneğin çalışanların, kullandıkları ekipmanların mekanik titreşimleri yüzünden ya da yüksek gürültü çalışmaları yüzünden korunmaları gerekmektedir. Bunu sağlamak ve ortaya çıkacak sağlık ve güvenlik risklerinin önüne geçmek için, çalışanların karşı karşıya kaldıkları mekanik titreşim ve gürültü seviyesinin ölçümlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bir başka örnek, aydınlatma armatürleri, jeneratörler, elektrikli motorları ve transformatörler gibi elektrik ile çalışan araçlardır. Bu araçlar işletmelerin en yoğun kullandıkları elektrikli araçlardır. Bu cihazların çalışma sırasında gerilim altında olmayan metal parçalarının bir iletken aracılığı ile toprakla birleştirilmesi gerekmektedir. Bir elektrik kaçağı olması durumunda, insan yaşamını riske sokan bu topraklama işinin doğru yapılması ve bunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

İşletmelerin ofis ve üretim tesislerinin bir yangın tehlikesine karşı her zaman hazırlıklı olmaları gereklidir. İşletmenin faaliyet alanına ve kapasitesine bağlı olarak dizel veya elektrikli yangın pompalarının, yangın hortumlarının, yangın odasının, yangın kollektörlerinin, pompa panolarının kurulu olması ve bunların çalışır vaziyette olmaları çok ömemlidir. Ama bunun yanında bugüne kadar kullanmaya ihtiyaç duyulmasa bile belli aralıklarla yangın tesisatı ve hortum ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

Yukarıda sayılanlar yanında çok daha farklı teknik ölçümlerin yapılması ve değerlendirilmesi için çok sayıda test ve muayene kuruluşu bulunmaktadır. Bu arada kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. de aşağıda sayılan ölçümleri ve muayeneleri yapmakta ve uygun bulunanlar için uygunluk raporu düzenlemektedir:

 • Topraklama ölçümü
 • Paratoner ölçümü
 • Elektrik panosu ölçümü
 • Katodik koruma ölçümü
 • Hata akımı koruma düzenleri ölçümü (kaçak akım rölesi test işlemleri)
 • Elektrik iç tesisat muayene uygunluk raporu
 • Süreklilik testleri
 • İzolasyon ve yalıtkanlık testi
 • Topraklama tesisi kontrolü ve ölçümü
 • İletkenlerin akım taşıma kontrolü
 • Çevrim empedansı ölçümü
 • Termal kamera görüntüleme hizmeti
 • Enerji analizi (harmonik) ölçümü
 • Elektromanyetik alan ölçümü
 • Havalandırma ve klima tesisatı ölçümü
 • Yangın tesisatı ve hortum ölçümü

Teknik Ölçümler ve Değerlendirmenin Önemi

Bu sayılan teknik ölçümler ve değerlendirmeler, işletmeler açısından öncelikle çalışanların can güvenliği ve sağlığı açısından, daha sonra işletmenin mal ve ekipmanlarının güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2003 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsayan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği büyük ölçüde bu amaca hizmet etmektedir. Söz konusu yönetmelik aynı zamanda 2009 yılında yayınlanan 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’ne de uygun şekilde hazırlanmıştır.

Bu yönetmelik esaslarına göre iş ekipmanlarının bakım, onarım ve düzenli kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen koşullarda ve dönemlerde yapılmak zorundadır. Teknik ölçümler ve değerlendirmelerde ayrıca, bunları üreten firma verileri ile bilim ve tekniğin gereklilikleri de dikkate alınmak zorundadır.

İş ekipmanlarının günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık ölçüm ve değerlendirmeleri, öncelikle ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçı firmaların belirlediği şekilde, yetkili servisler tarafından ya da işyeri tarafından görevlendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. yukarıda sayılan ve benzeri her türlü ölçüm ve değerlendirme hizmetlerini yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte sunmaktadır.

 

 Teknik Ölçümler ve Değerlendirme Yaptırmak İstermisiniz

Teknik Ölçüm ve Değerlendirmeler

Yangın Tesisatı ve Hortum Ölçümü Basitçe ifade etmek gerekirse, yanma olayı için üç faktörün birarada olması gerekir: ısı, oksijen ve yanıcı maddeler....
Havalandırma Ve Klima Tesisatı Ölçümü Merkezi iklimlendirme ve havalandırma sistemleri, bugün kapalı alanların bulunduğu alışveriş merkezlerinden fabrika tesislerine...
Elektromanyetik Alan Ölçümü Gün boyunca çok sayıda elektrikli araç kullanılmaktadır. Cep telefonları, bilgisayarlar, mikrodalga fırınlar, buzdolapları,...
Enerji Analizi (Harmonik) Ölçümü Elektrik enerjisini tüketen cihazlarda düzenli olarak elektrik kalitesini ölçülmek, analiz etmek ve değerlendirmek...
Termal Kamera Görüntüleme Hizmeti Termal kamera bir görüntüleme sistemidir. Bu sistemde görüntüleme yöntemi, gözle görülmeyen infrared (kızılötesi) enerjiyi (yani...
Çevrim Empedansı Ölçümü Bir elektrik tesisinin düzgün ve sürekli çalışmasını sağlamak için ölçümlerin düzenli ve doğru bir şekilde yapılması çok önemli...
İletkenlerin Akım Taşıma Kontrolü Elektrik enerjisini veya ısı enerjisini geçiren cisimlere fizikte iletken madde denmektedir. Elektrik iletkenliği, bir cismin...
Topraklama Tesisi Kontrolü ve Ölçümü Topraklama işlemi, elektrik ile çalışan cihazların herhangi bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı, gövdelerinin bir iletken...
İzolasyon/Yalıtkanlık Testi Normal olarak bir çalışma ortamında gerilim bulunan bölümler ve gerilim bulunmayan bölümler arasında bir yalıtım sağlanmalıdır....
Süreklilik Testleri Yaşam alanlarında, üretim tesislerinde ya da elektriksel güvenliğin sağlanması gereken her alanda topraklama konusu büyük önem...
Elektrik İç Tesisat Muayene Uygunluk Raporu Bir sanayi tesisi, alışveriş merkezi, konut, cami, sinema, tiyatro ya da hastane gibi elektrikli cihazların bulunduğu yerlerde,...
Hata Akımı Koruma Düzenleri Ölçümü Bir elektrik devresinde normal olarak elektrik akımı fazdan girer ve nötrden çıkar. Düzgün çalışan bir elektrik devresinde...
Katodik Koruma Ölçümü Metallerin büyük bir kısmı hava ve su ile temas ettiği zaman korozyona uğrar. Kısaca kemirilir, yani oksitlenir veya diğer...
Elektrik Panosu Ölçümü Elektriğin kontrollü ve güvenli kullanılması esastır. Özellikle işletmelerde elektrik kullanan bütün ekipmanların ve elektrik...
Paratoner Ölçümü Paratoner veya halk arasında bilinen adıyla yıldırımsavar, havada oluşan elektrik yükünü toprağa aktarmak için kullanılan bir...
Topraklama Ölçümü Toprağın elektrik akımı geçerken gösterdiği tepkiye toprak direnci denmektedir. Topraklama ölçümü, bu direnci ölçmek için,...