AZOTEXGüvenilirTekstilBelgelendirmesi

AZOTEX Belgelendirmesi

Uluslararası onaylı ve akredite;
AZOTEX Güvenilir Tekstil Belgelendirmesi ve Sertifikasyon Hizmetleri

AZOTEX Güvenilir Tekstil Belgelendirmesi

Ekoloji demek, daha yaşanabilir, güvenli ve temiz bir çevre demektir. Teknolojinin gelişmesi ve yeni tekniklerin ortaya çıkması güzel ama bunlar çevre kirliliğini de yanında getirmiştir. Başta farkedilmeyen ve önemsenmeyen bu durum kısa sürede ozon tabakasının incelmesine, yeşil alanların azalmasına, hava ve su kirliliğinin artmasında ve daha birçok olumsuz durumlara neden olmuştur. Bu durum karşısında, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün ülkeler ve kuruluşlar, tehlikenin varlığına dikkat çekmeye ve duyarlı bir kamuoyu yaratmaya başlamışlardır. Bu çerçevede bir yandan sanayileşme ve kalkınma sürdürülürken, bir yandan da çevreyi koruyacak yeni önlemler düşünülmeye başlanmıştır.

Şurası bir gerçektir ki, doğanın kirlenmesinden önce alınacak önlemlerin maliyeti, kirlenen doğanın önceki durumuna getirilmesi maliyetinden çok daha azdır. Ama daha önemlisi bozulan ekolojik dengenin yine önceki durumuna getirilmesi o kadar da mümkün değildir. Bu nedenle artık herkes, doğa korunarak sanayileşmenin nasıl sürdürülebileceği konusunda kafa yormaktadır.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından 1987 yılında yayınanan ISO 9000 Kalite Standartları Sistemi, sanayicileri çevre açısından düşünmeye zorlamıştır. Bu şekilde hammaddenin en düşük miktarda kullanılması, iş süreçlerinde enerji kullanımının düşürülmesi, temiz enerji kaynaklarına yönelinmesi, insan sağlığına zarar vermeyen paketleme malzemelerinin kullanılması, ambalaj malzemelerinin doğada kolayca yok edilmesi gibi konular daha çok tartışılmaya başlanmıştır. Bu çabalar belli sektörlerde değil her sektörde faaliyet gösteren bütün işletmeciler tarafından gösterilmeye başlanmıştır.

Bu süreçte ülkemiz açısından en önemli sektör olan tekstil sektörü de derinden etkilenmiştir. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan tekstil firmaları için tekstil ürünlerinin ekolojik olarak üretilmeleri, aranan bir koşul haline gelmiştir.

Bugün çokça kulağa çalınan ekolojik tekstil veya eko tekstil ifadeleri, elyaf olarak elde edilmesinden bitmiş bir ürün haline gelinceye kadar bütün üretim aşamalarında çevre gözetilerek üretilen, kullanılması sırasında insanlara zarar vermeyen ve kullanıldıktan sonra atılacak olan ürünün yeniden geri kazanımının mümkün olduğu ve doğada kısa sürede zararsız ürünlere dönüşebilen ürün anlamına gelmektedir.

Azotex Standardı Ne Demektir?

Ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilir doğa koşullarının sağlanması insanlar ve toplumlar için gittikçe daha önemli bir durum almıştır. Bu dengenin sağlanmasında, üretilen ürünlerin doğa ile uyumlu olması ve insan sağlığına zarar vermemesi önemli bir noktadır. Bu düşüncelerden yola çıkan İntersistem Teknik Sertifikasyon kuruluşu (IFS), Azotex standardını geliştirmiştir. Azotex standardı, bu kapsamda üretilen ürünlerin doğada yok olabilmesi için gerekli yapılanmayı sunmaktadır.

Azotex standardının temel hedefi, doğada yok olabilen ve tehlikeli kimyasallar, azo boyarlar, kanserojen maddeler, ağır metaller, zararlı fiziksel ve biyolojik unsurlardan içermeyen ürünleri tespit etmektir. Bu şekilde tüketicilere hizmet edilmiş olmaktadır. Azo boyar maddeler, tekstilde kullanılan boyanın ürüne tam yerleşmesini sağlamaktadır.

Günümüzde bilinçlenmiş tüketiciler artık sağlıklarını düşünerek ekolojik ve organik ürünleri kullanmak istemektedir. Üretici firmaların da pazarda yer edinebilmeleri için belirlenmiş standartlara uygun üretim yapmaları gerekmektedir. Bugünün üretim anlayışının temelinde yatan, üretim yapan firmaların ürettiklerini değil insanların istediğini üretmek zorunda olmalarıdır. Ekolojik ve sağlıklı üretim yapan firmalar pazar paylarını ve kazançlarını yükseltmeye başlamışlardır.

Ekolojik olmayan tekstil ürünlerinde sağlıksız ürünler, belli standartlar çerçevesinde test edilmekte ve ayrılmaktadır. Azotex standardı, kullandığı test kriterleri ve yöntemleri ile tekstil ürünlerinde bulunan zararlıları kontrol altına almaya çalışmaktadır.

Azotex Standardının Özellikleri

Azotex standardının üç temel yaklaşımı bulunmaktadır: üretim ekolojisi, insan ekolojisi ve atık ekolojisi.

Özellikleri itibariyle tekstil sektöründe çok fazla su, hava, kimyasal madde ve enerji tüketilmektedir. Tekstil ürünlerine tüketiciler tarafından talep edilen renk, doku, tutum ve benzeri özelliklerin kazandırılması amacı ile, çeşitli miktar ve koşullarda kimyasal maddeler ve boyar maddeler uygulanmaktadır. Üretim ekolojisi ağırlıklı olarak bu işlem aşamalarında ortaya çıkan, doğaya ve insan sağlığına zararlı unsurlarla ilgilenmektedir. Ekolojik tekstil üretiminde daha çok doğal lifler ve pamuk tercih edilmektedir. Özellikle pamuk, doğal kaynaklı bir lif olması, hava geçirgenliğine sahip olması, nem çekme özelliğinin bulunması ve hijyenik özelliklere sahip olması açısından önemlidir. Ancak pamuk bol su, sentetik gübre ve zirai ilaç kullanımı gerektirdiği için, ekolojik açıdan zararlı olduğu söylenebilir.

İnsan ekolojisi, hazır giyimin insanlara olan etkilerini kapsar. Tekstil ürünlerinin deri yoluyla insanlara teması, solunum veya sindirim yoluyla zarar verebilmektedir.

Atık tekonolojisi ise, kullanımı biten tekstil ürünlerinin zararlı maddeler oluşurmadan geri dönüşümünün mümkün olması veya doğada kolayca yok olabilmesi esaslarına dayanmaktadır.

Azotex Test Kriterleri Neleri Kapsamaktadır?

Azotex test kriterlerinin kapsamı şu şekilde açıklanabilir:

      Kanser yapma özellikleri olan maddeler, sağlığa zararlı azo boyar maddeler, hammaddeye renk veren maddeler ve ilgili yasa ve yönetmelikler tarafından kullanımı yasaklanan maddeler.

      Ağır metaller, yumuşatıcılar ve ilgili yasa ve yönetmelikler tarafından kullanımları sınırlanmış olan maddeler.

      İlgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmayan veya durumu yasal düzenlemeler ile belirlenmiş olmayan, ancak insan sağlığı açısından kullanılmasından şüphe duyulan maddeler.

      Ne oldukları bilinmeyen veya allejik özellikler taşıyan boya maddeleri.

      Organik kalay bileşenleri ve pestisitler. (Pesisitler, zararlı organizmaları önlemek, kontrol altına almak veya zararlarını gidermek amacı ile kullanılan maddelerdir).

      İnsan sağlığını etkileyecek renk hastalığı gibi unsurlar ve cilde zararı omayan pH değeri.

Azotex standardında bu sayılan test kriterleri için test koşulları ve olması gereken değerler yer almaktadır.

Kısaca Azotex standartları, tekstil ürünlerinde istenmeyen zararlı içerik ve yapıdaki maddeleri tanımlamakta ve bu maddelerin tespit edilmesi için test kriterleri ve yöntemlerini uluslararası kabul gören standartlar ile ortaya koymaktadır.

Azotex Güvenilir Tekstil Belgelendirme Çalışmaları

Azotex belgelendirme çalışmaları ve testleri, mevcut yasal düzenlemelerin ışığında tekstil ürünlerinde kontrol ve güven sağlayan niteliktedir ve üretici firmaların ve tüketicilerin ürün ve yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynar.

Azotex Güvenilir Tekstil Belgesi, insan sağlığı ve doğanın korunması bakımından nitelikli tesktil ürünlerinin üretim ve satışı için bir kanıttır. Bu belge, tekstil ürünlerinin, standardın öngördüğü kriterlere uygun olduğunun belirlenmesi için gerekli kontrollerin yapılmasını zorunlu kılması bakımından çok önemlidir.

Azotex standardı uygunluk testleri ve belgelendirme çalışmaları için üretici firmanın, bir başvuru formu ve ürün örnekleri ile birlikte bir belgelendirme kuruluşuna başvırması gerekmektedir. Yapılacak testlerin kapsamı, test örneğinin kendine özgü özelliklerine, belirlenen amaca ve üretim süreçlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ürünler test edildikten ve sonuçların Azotex standardı koşullarını karşıladığı görüldükten sonra Azotex Güvenilir Tekstil Belgesi düzenlenerek firmaya teslim edilir.

Azotex standardı, tekstil sektöründe üretim yapan firmalar için tasarlanmıştır ve Azotex Belgesi bu sektörde çalışan firmalara verilmektedir. Faaliyet alanları itibariyle bu belgeyi talep edebilecek firmalar şunlardır: tekstil firmaları, hazır giyim firmaları, deri giyim firmaları, kumaş üreticileri, tekstil ithalatçı firmaları, tekstil ihracatçı firmaları ve ayakkabı imalatçıları.

Azotex standardı, ülkemizin yasal düzenlemeleri ile de paralellik göstermektedir. Bu açıdan yasal düzenlemeler yakından takip edilir ve gerekli zamanlarda gerekli güncellemeler yapılır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., Azotex Güvenilir Tekstil belgelendirme çalışmalarını, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak gerçekleştirmektedir.

 

 AZOTEX Belgesi Almak İstermisiniz