KaldırmaveİletmeEkipmanları

Kaldırma ve İletme Ekipmanları

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Kaldırma ve İletme Ekipmanları Muayene Ve Kontrolleri

Kaldırma ve İletme Ekipmanları

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut koşulların iyileştirilmesi için işveren ve çalışanlara düşen görev, yetki, sorumluluk ve hak ve yükümlülükleri düzenlemek amacı ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2012 yılında, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanuna dayanılarak da 2013 yılında İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çıkarılmıştır.

Bu yönetmeliğin temelinde, Avrupa Birliği’nin 2006/42/EC sayılı Yeni Makine Emniyeti Direktifi yer almaktadır.

Bu yasal düzenlemelerde genel olarak kaldırma makineleri, kabul edilen en ağır yükün en az bir buçuk katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldırma ve havada tutabilme gücüne sahip olan ve bu yüke dayanıklı ve yeterli frenleri bulunan makineler olarak tanımlanmıştır.

Kaldırma makineleri, çalışmaya başlamadan önce, bu makineleri kullanan kişiler tarafından kontrol edilmek zorundadır. Ayrıca bu makinelerin çelik halatları, zincirleri, kancaları, frenleri ve otomatik durdurucuları, bu konuda yetkili ve uzman teknik bir eleman tarafından üç ayda bir kontrol edilmek zorundadır. Bu şekilde yapılan kontroller sonrasında bir kontrol belgesi düzenlenmesi ve özel bir dosyada saklanması gerekmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili konuları açıklayan ekinde (Ek-III) periyodik kontrole tabi iş ekipmanları başlığı altında, kaldırma ve iletme ekipmanları ile ilgili olarak şu esaslar yer almaktadır:

 • Standartlarda aksine bir kriter bulunmadığı takdirde, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldırabilir ve havada tutabilir. Ayrıca kaldırma ve iletme ekipmanlarının, bu yüke dayanıklı yük frenleri bulunmak zorundadır.
 • Kaldırma ve iletme ekipmanlarının düzenli kontrolleri, makine mühendisleri, makine teknikerleri ya da yüksek teknikerler tarafından yapılmalıdır. Eğer bu düzenli kontroller tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılacak ise, bu durumda, kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından yapılmalıdır.

Söz konusu yönetmelik ekinde, bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanlarının düzenli kontrol kriterleri ve kontrol süreleri gösterilmiştir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., işletmelerin kaldırma ve iletme ekipmanlarının düzenli kontrollerini gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede verilen hizmetler şu kaldırma ve iletme ekipmanlarını kapsamaktadır:

 • Vinç muayenesi
 • Mobil vinç muayenesi
 • Platform muayenesi
 • Transpalet muayenesi
 • Forklift muayenesi
 • Caraskal muayenesi
 • Araç kaldırma lifti muayenesi
 • Asansör muayenesi
 • Yük asansörü muayenesi
 • Lift muayenesi

İş yerlerinde yaşanan kazaların büyük bir kısmı makinelerin ve teçhizatlarının düzenli bakımlarının yaptırılmamasından kaynaklanmaktadır. Ölümle de sonuçlanan bu tür olayların önüne geçmek ve çalışanların can güvenliğini sağlamak, işletmelerin birinci önceliğidir.

İşletmeler bu sorumluluklarını yerine getirirken, çalışmaları sırasında tehlike yaratan riskli makinelerin, gerekli koşullara sahip olup olmadıklarını, düzenli aralıklarla kontrol ettirmek zorundadırlar. Bir şekilde çalışmaları riskli bulunan makineler kısa sürede onarılmalı ve bu süre içinde kullanılması durdurulmalıdır.

Söz konusu yönetmelik, düzenli kontrollerin yapılması ile ilgili bir takım ilave koşullar da öngörmektedir.

Kuruluşumuz, kaldırma ve iletme ekipmanlarının düzenli kontrollerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esasları doğrultusunda yapmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak bu kontrolleri yapmakta ve rapor düzenlemektedir. Bu kontrollerin akredite olmayan bir test ve muayene kuruluşuna yaptırılması bir değer ifade etmemektedir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahiptir. Her çeşit kaldırma ve iletme ekipmanlarının düzenli kontrol hizmetlerini kaliteli, güvenilir ve hızlı bir şekilde vermektedir.

 

 Kaldırma ve İtme Ekipmanları Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz

Kaldırma İletme Ekipman Muayenesi

Lift Muayenesi Liftler genel olarak kaldırma ve iletme ekipmanları anlamına gelmektedir. Bu tanıma vinçler, mobil vinçler, kule vinçler,...
Yük Asansörü Muayenesi Asansörler, ilk olarak, konutlarda ve işyerlerinde kullanılmadan önce, ondokuzuncu yüzyılda, özellikle maden ocaklarında...
Asansör Muayenesi Ondokuzuncu yüzyılda binalar en fazla beş altı katlı ve merdivenler kullanılarak çıkılabilen yükseklikte yapılmıştır. Ama...
Araç Kaldırma Lifti Muayenesi Otomotive sanayii geliştikçe bu sanayide kullanılan makineler ve teçhizatları da aynı paralelde gelişmektedir. Araç kaldırma...
Caraskal Muayenesi Caraskalların en büyük özelliği, kaldırdıkları yükü istenilen bir konumda herhangi bir güce ihtiyaç duymadan tutabilmesi ve bu...
Forklift Muayenesi Çeşitli büyüklükte ağırlıkların bir yeden bir taşınması veya bir noktada istiflenmesi amacı ile kullanılan forkliftler, kaldırma ve iletme...
Transpalet Muayenesi Transpaletler, elle yönlendirilen veya motor gücü ile kullanılabilen, paletlere konulan yükleri, içindeki hidrolik pompa...
Platform Muayenesi Kaldırma platformları, yapılan işin gereklerine uygun şekilde üretilen ve çalışmaların güvenlik içinde ve uygun ergonomik...
Mobil Vinç Muayenesi Mobil vinçler, işletmelerin faaliyet şekline göre, çalışma alanlarında yükleme, tahliye ve aktarma işlerini yapabilen,...
Vinç Muayenesi Tarihte vinçler MÖ onuncu yıllarda Romalılar tarafından kullanılıyormuş. Bugüne ulaşan çizimlerden anlaşıldığı kadarı ile bu ilk...