LPGDepolamaTankıKontrolMuayenesi

LPG Depolama Tankı Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
LPG Depolama Tankı Kontrol Muayenesi ve Kontrolleri

LPG Depolama Tankı Kontrol Muayenesi

Akaryakıt fiyatlarının önlenemeyen yükselişi karşısında insanlar alternatif yakıtlara ilgi göstermeye başlamıştır. Bunlar arasında en dikkat çekeni LPG’dir. Basit bir ifade ile sıvılaştırılmış petrol gazıdır (İngilizcede bu anlama gelen Liquefied Petroleum Gas ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır). LPG, ham petrolün rafinerilerde damıtılması sırasında ya da petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilmektedir. LPG, basınç altında sıvılaştırılan, kokusuz, renksiz, havadan ağır olan ve yanıcı bir gazdır. Ancak bir sızıntı durumunda, gaz kaçağını hemen anlamak amacı ile rafineride üretim sırasında özellikle koku verilmektedir. Ülkemizde kullanılan LPG gazının bileşiminde yüzde 70 bütan, yüzde 30 propan bulunmaktadır. Sıvı durumda bulunan bir litre LPG gaza dönüştüğünde, normal koşullarda 250 litre kadar gaz hacmine ulaşmaktadır. LPG doğalgazın aksine havadan ağır bir gazdır. Bu yüzden bir sızıntı olduğunda birikir ve aşağı çöker.

Kullanım şartlarına ugun kullanıldığı zaman LGP, tüketicilerin güvenle kullanabileceği bir yakıttır. Genel olarak doğalgazın sağladığı bütün yararları LPG de sağlamaktadır. Üstelik basit bir kimyasal yapıya sahip olduğu için diğer enerji kaynaklarına göre daha çevreci bir yakıt olarak kabul edilmektedir. LPG, ürettiği birim enerji başına havaya çok daha az karbondioksit salınımı yapmaktadır. Diğer yakıt türlerine göre sağlanan ısı değeri daha yüksek ve verimlidir.

Esas olarak LPG, sanayiden konutlara kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle tüpgaz, otogaz ve dökme LPG olarak kullanılmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri, otomotiv yakıtı olarak LPG kullanım oranını 2020 yılına kadar yüzde 2’den yüzde 10’a çıkarmayı hedelemektedir. Ülkemizde otomotiv yakıtı olarak LPG’nin pazar payı yüzde 12 civarındadır. Yani Avrupa Birliği hedeflerini geçmiş durumdadır.

Yakıt tüketimi çok fazla olan işletmelerin bu ihtiyacını karşılamak için ya da belli bir bölgeye hitap eden tüp dolum tesislerinin yüksek miktarda yakıt talebini karşılamak için sanayi tipi depolama tankları kullanılmaktadır.

LPG depolama tanklarının güvenli çalışmaları için, kuruluş ve işletim faaliyetlerinin kurallara uygun yapılması ve düzenli kontrol ve muayenelerinin zamanında yaptırılması gerekmektedir.

LPG Depolama Tanklarının Kontrol ve Muayene Esasları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde LPG depolama tankları basınçlı kap ve tesisatlar başlıklı maddesinde ele alınmıştır. Bu çerçevede LPG depolama tankları için dikkate alınması gereken standartlar şu şekilde açıklanmıştır:

 • LPG ve benzeri sıvılaştırılmış gaz tankları (yerüstü) için
  • TS EN 1442+A1 Tüpler - Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için
  • TS 1445 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - Taşıma Kuralları
  • TS 1446 Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) - Depolama kuralları
  • TS EN 12817 LPG donanımı ve aksesuarları - Muayene ve yeterliliğinin yeniden değerlendirilmesi
  • TS EN 12819 LPG donanımı ve aksesuarları - Muayane ve yeterliliğinin yeniden değerlendirilmesi
 • LPG ve benzeri sıvılaştırılmış gaz tankları (yeraltı) için
  • TS EN 12817
  • TS EN 12819
 • TS 2025 Buhar kazanları işletme - Muayene ve bakım genel kuralları
 • Kullanımdaki LPG tüpleri için:
  • TS EN 1440 LPG ekipmanları ve aksesuarları - Taşınabilir yeniden doldurulabilir LPG tüplerinin periyodik muayenesi

Yerüstü veya yeraltı kullanılan LPG ve benzeri sıvılaştırılmış gaz tankları için 10 yılda bir, kullanımdaki LPG tüpleri için her yıl kontrol ve muayene yaptırmak zorunludur.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. her çeşit LPG depolama tanklarının düzenli kontrol ve muayene hizmetlerini vermektedir. Kuruluşumuz, bu alanda yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahiptir.

 

 LPG Depolama Tankı Kontrol Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz