AydınlatmaÖlçümleri

Aydınlatma Ölçümleri

Uluslararası onaylı ve akredite;
Aydınlatma Ölçümleri Ölçümü Hizmetleri

Aydınlatma Ölçümleri

İşletmelerde çalışma ortamlarında çalışanların verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, görsel işlerin daha rahat ve kolay yapılmasına imkan yaratmak ve uygun bir görüş alanı oluşturmak için çalışma ortamında yeterli bir aydınlığın olması gerekmektedir. İşletmeler için güvenli bir çalışma ortamı yaratmak en öncelikli bir konudur. İş güvenliği koşullarının iyileştirilmesi ve işyerindeki tehlikelerin görünür hale gelmesi ancak iyi aydınlatılmış çalışma ortamlarında mümkündür.

İyi aydınlatılmış bir ortamın görsel etkisi muhakkak ki fazladır. Ancak çalışanların kendilerini daha iyi hissetmeleri için de çalışma ortamındaki ışık seviyesinin yeterli olması gerekmektedir. Başta da söylendiği gibi işyerlerinde aydınlatma, çalışanların ve dolayısıyla işletmenin vermililiğini büyük ölçüde etkilemektedir.

İşletmelerde aydınlatmanın yapılan işe uygun olması, işyerlerinde iş kazalarının önlenmesi açısından önemli bir faktördür. Aydınlatmanın yeterli olup olmadığını anlamak için ortamda ışık şiddeti ölçümleri yapılmaktadır. Çeşitli test ve muayene kuruluşları tarafından tarafsız ve bağımsız olarak gerçekleştirilen bu ölçüm sonuçlarına göre eğer ortamın aydınlatması güvenli bir çalışma için yeterli bulunmazsa, mutlaka gerekli önlemler alınmalıdır.

Aydınlatma konusunda genel yaklaşım, elverdiğince gün ışığından yararlanmaktır. Bu sağlanamadığı takdirde diğer aydınlatma araçlarına başvurmak gerekmektedir. Her durumda kurulacak aydınlatma siteminin gün ışığı kullanımı ile dengeli olması gerekmektedir. Bu durum hem çalışanların göz sağlığı açısından hem de işletmenin maliyetleri açısından önemlidir.

Aydınlatma Ölçümlerinin Kapsamı Nedir?

Mevcut aydınlatma sisteminde aydınlatma şiddeti ve aydınlığın çalışma ortamında dağılım şekli, çalışanların işlerini hızlı, güvenli ve rahat bir şekilde yapması ile doğru orantılıdır. Aydınlatma şiddeti yükseldikçe yapılan işin ayrıntıları o kadar ortaya çıkar. Bu da çalışanların hata yapma ve iş kazasına uğrama riskini azaltmaktadır. Yapılan birçok araştırmada, çalışanların performanının artmasında, yeterli aydınlanma sağlanmış çalışma ortamlarının etkisinin yüksek olduğu görülmüştür.

Aydınlatma ölçümleri, işletmelerin çalışma ortamlarındaki ışık şiddetinin uygun ve yeterli olup olmadığını tespit etmek için yapılmaktadır. İşletmelerin, faaliyet gösterdikleri sektöre ve faaliyet alanlarına bağlı olarak doğru aydınlatılması gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına göre, işletmeler tarafından, çalışanların kullandıkları ortamların ve ekipmanların, belli aralıklarda ve belli yöntemlere uygun şekilde test ve muayene edilmesi bir zorunluluktur. Bu kapsamda yapılan ölçümler arasında aydınlatma veya ışık şiddeti ölçümleri de bulunmaktadır. Bu ölçümlerde esas alınacak birçok ulusal ve uluslararası standart bulunmaktadır. Aydınlatma ölçümleri yapılırken dikkate alınan birkaç standart şu şekildedir:

·         TS EN 12464-1 Işık ve aydınlatma - Çalışma yerlerinin aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı çalışma alanları

·         TS EN 12464-2 Işık ve aydınlatma - Çalışma yerlerinin aydınlatılması - Bölüm 2: Bina dışı iş yerleri

·         ISO 8995-1:2002 (CIE S 008/E:2001) Lighting of workplaces - Part 1: Indoor

·         ISO 8995-3:2006 (CIE S 016/E:2005) Lighting of workplaces - Part 3: Lighting requirements for safety and security of outdoor workplaces

·         COHSR-928-1-IPG-039 Measurement of lighting levels in theworkplace - Canada occupational safety and health regulations, Part VI

·         ISO/FDIS 8995-2:2005-09 Lighting of workplaces - Part 2: Outdoor

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermektedir. Ayrıca bu faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. İşyeri ortam ölçümleri arasında yapılan aydınlatma ölçümleri konusunda daha ayrıntılı bilgiler, kuruluşumuz çalışanlarından talep edilebilir.Aydınlatma Ölçümleri Testi Yaptırmak İstermisiniz