TarafsızHizmet

Tarafsız Hizmet

TÜRCERT Belgelendirme
Şirketimizin Tarafsız Hizmet Anlayışı

Tarafsız Hizmet

Genel anlamı ile tarafsız olmak, olaylar ve gelişmeler karşısında taraf tutmamak ve yansız kalmak becerisidir. Tarafsız olmak, belli bir yerde ve belli bir zamanda, belirlenmiş tutum ve düşünceler arasında tercih yapmamak becerisidir. Günlük konuşma dilinde ise tarafsız kalmak, genelde kararsız olma, çekimser kalma veya tepkisiz kalma gibi durumları ifade etmek için de kullanılmaktadır.

Tarafsız kalmak, büyük oranda zıt görüşlere bir arada yer vermeyi, gerçeği yansıtmayı ve nesnel kalmayı içermektedir. Bu konu, uzmanlar açısından görüş farkları yaratmaya devam etmektedir. Çünkü bir kısım kişiler, görüş belirtmemenin, bir anlamda yaşanan gerçeğe rıza göstermek olduğunu ve dolaylı yoldan taraf tutmak anlamına geldiğini söylemektedir. Bir kısım kişilere göre ise mutlak anlamda tarafsız kalmak mümkün değildir.

Tarafsızlık, içinde bulunulan duruma göre farklı anlamlar taşıyabilir. Konumuz ile ilgili olarak çeşitli ürün ve hizmet belgelendirme çalışmaları sırasında ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme faaliyetlerinde sonuçlar, standartlar ile belirlenmiş kriterlere ve esaslara uygunluk bakımından değerlendirildiği için, bilimin doğası gereği tarafsız bir bakış açısı gerektirmektedir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ahlak prensipleri çerçevesinde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine değer vermekte ve kişi veya kuruluş bütün müşterilerine bağımsızlık ve tarafsızlığını taahhüt etmektedir.

Pratikte tarafsız kalmak ve tarafsız davranmak aynı anlamda kullanılısa da aslında teoride birbirilerinden farklı kavramlardır. Tarafsız kalmak, iyi ile kötüye ya da haklı ile haksıza eşit uzaklıkta durmak, yani ortada kalmak durumudur. Bir anlamda yanlışları görmezden gelmek demektir. Bu durumda haklının hakkı yenmiş olmakta, haksıza ise prim verilmiş olmaktadır. Bu durumda tarafsız kalmaya çalışırken gerçekte taraflı davranılmış olmaktadır. Tarafsız davranmak ise, olaylar karşısında adil olmaya çalışmak demektir. Adil olmak demek, eşit olmak anlamına gelmemektedir. İyi ile kötüyü ya da haklı ile haksızı, kişilere ve onlara olan yakınlık derecesine bakmadan ayırt etmek, yani doğruyu bulmak demektir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., bu çerçevede tarasız davranmayı ahlaki bir ilke olarak kabul etmiştir. Bu yüzden de tarafsız davranabilmek için, çeşitli ürün ve hizmet belgelendirme hizmetlerini ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetlerini veren şirket yöneticilerinin ve çalışanlarının, bu çalışmalar kapsamında söz konusu ürünlerin tasarım çalışmalarını yapan, üreten, montaj çalışmalarını yapan, tedarikçisi olan, satın alan veya bakım hizmetlerini veren firma olamayacağını kabul etmiştir. Hizmet verilen alanlarda bu şekilde taraf durumunda olmak, verilen hizmetlerin tarafsız olmasına gölge düşüreceğinden, kuruluşumuz TÜRCERT bu konuda hassasiyet göstermektedir.

Aslına bakılırsa, TÜRCERT’in uyguladığı ISO 17020 standardı da bunu gerektirmektedir ve ISO 17020 belgesine sahip olmak bu hassasiyetin bir kanıtıdır. Ayrıca ISO 17020 standardı esaslarında göre TÜRCERT’in, yukarıda sayılan taraf firmaların yetkili temsilcisi de olması mümkün değildir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., sahip olduğu ISO 17020 Belgesi ile, çeşitli ürün ve hizmet belgelendirme çalışmaları sırasında ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme faaliyetleri sırasında, müşterilerine karşı bağımsız ve tarafsız olmayı taahhüt etmektedir.

Bu şekilde bağımsızlık ve tarafsızlık taahhüdü ile kuruluşumuz TÜRCERT, kurulduğu günden bugüne sektördeki rakipleri ile mücadesinde kendisini her zaman bir adım öne çıkarmaktadır. TÜRCERT, bu firmalar dışında hiçbir şekilde faaliyetleri ile ilgili olarak, koşulların gerektirdiği ölçüde başka hiçbir kuruluşun etkisi altında olmamaya, hiçbir kuruluştan görüş, öneri veya talimat almamaya ya da hiçbir kuruluşa fayda sağlayacak bir davranış içinde olmamaya önem vermektedir.