TopraklamaÖlçümü

Topraklama Ölçümü

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Topraklama Ölçümü Muayenesi ve Kontrolleri

Topraklama Ölçümü

Toprağın elektrik akımı geçerken gösterdiği tepkiye toprak direnci denmektedir. Topraklama ölçümü, bu direnci ölçmek için, toprak direnci test cihazı kullanılarak yapılan bir ölçüm şeklidir. Elektrik tesisatlarında elektrik akımı taşıyan iletkenler üzerinde bulunan veya bu iletkenler ile toprak arasında olması gereken direnç yalıtkanlık direncidir. Zamanla iletkenlerin bozulması, kısa devre yapmasına veya kaçak olmasına neden olmaktadır. Bu durum insan sağlığı açısından tehlikelidir. Böyle bir durum ile karşılaşmamak için tesisata enerji verilmeden önce mutlaka yalıtkanlık kontrolü yapmak gerekmektedir.

Topraklama ölçümleri yapmak için topraklama ölçüm cihazı kullanmak gerekmektedir. Bu cihazlarla toprağın yalıtkanlık direnci ölçülür. Bu cihazlara topraklama kaçak ölçüm cihazları denmektedir. Özel olarak üretilen bu cihazlar ile topraklama tesisatının yeterli olup olmadığı veya hatta bir kaçak bulunup bulunmadığı tespit edilir.

Topraklama ölçümleri elektrik mühendisliği eğitimi olan ve topraklama konusunda belgesi bulunan teknik yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Toprak, en fazla kullanılan iletken olan bakır ve benzeri iletkenlere daha göre zayıf bir iletkendir. Ancak toprak alan ne kadar büyük olursa, direnç düşer ve toprak iyi bir iletken şekline dönüşebilir. Bu yüzden sistemdeki iletkenler ile toprak arasında bir direnç olmalıdır. Toprak direnci ne kadar düşük olursa, topraklama direnci de o oranda düşük olur.

Topraklama Ölçümü Yaptırmanın Önemi

2003 yılında yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, işyerlerinde çalışanlar açısından sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri açıklamaktadır. Bu amaçla yönetmelikte, şu üç temel konuda genel prensipler ve esaslar yer almaktadır:

  • Mesleki risklerin önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ve olası risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların ve temsilcilerinin eğitilmesi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması ve bu konuda katılımlarının sağlanması
  • Yaş, cinsiyet ve özel durumları yüzünden özel olarak korunması gereken çalışanların çalışma koşulları

Bu çerçevede işverenler, yapılan iş ile ilgili her konuda çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak zorundadır. İşverenlerin bu konuda işyeri dışında uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alıyor olması, bu yöndeki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Bunun yanına çalışanların da iş sağlığı ve güvenliği konusunda yükümlülükleri vardır, ancak bu yükümlülükler de işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Topraklama sistemleri üretim tesislerinde, binalarda ve fabrikalarda güvenliğin sağlanması bakımından çok önemli sistemlerdir. Eğer sistemde herhangi bir toprak elektrodu bulunmuyorsa, çalışanların güvenliği tehlikede demektir ve makine ve ekipmanların bundan zarar görme ihtimali yüksektir. Topraklama yapılmamış bir makine veya ekipman ile temas eden çalışanlar, sistemden hata akımları alabilir ve bu akımların gücüne bağlı olarak ölüm veya sakat kalma olayları meydana gelebilir. Bu güvenliğin sağlanabilmesi için mutlaka düzenli olarak topraklama ölçümlerinin yapılması gerekir.

Piyasada Meger olarak bilinen topraklama kaçak ölçüm cihazları, topraklama tesisatının yeterliliğini ya da mevcut kurulu topraklama tesisatında bulunan kaçakları ölçmek amacı ise kullanılmaktadır. Bu cihazları geliştiren firmanın adı Meger olduğu için topraklama cihazlarına da Meger denmektedir. Meger cihazı belli oranda voltaj üretmekte ve bunu hatta vermekte ve bu yöntemle ölçüm yapmaktadır.

Elektriğin şakaya gelir tarafı yoktur. En küçük bir dikkatsizlik bile ciddi tehlikelere neden olabilir. Bu nedenle işyeri güvenliğinin profesyonel ekipler tarafından yapılacak ölçümlerle sağlanması gerekmektedir. Elektrik hatlarının bulunduğu noktalarda kaçak varsa, bu durumun kısa zamanda belirlenmesi ve önlem alınması gerekir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. topraklama ölçüm ve değerlendirme hizmetlerini yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte sunmaktadır.

 

 Topraklama Ölçümü Uygunluk Raporu Yaptırmak İstermisiniz