Eğitim

Eğitim ve Eğitim Sertifikasyonu

Uluslararası geçerli ve akredite;
Yönetim Sistemleri ve Standart Eğitim Hizmetleri

Eğitim

Hangi belgelendirme sistemi olursa olsun bütün sistemlerde iki konu çok önemlidir: üst yönetimin sahiplenmesi ve eğitim. Eğer üst yönetim sistemi sahiplenmiyorsa bir gelişme kaydetmek mümkün değildir. Ancak sadece üst yönetimin sistemi sahiplenmesi de tek başına anlamlı değildir. İşletme içinde her kademeden çalışanın, en üst seviye yöneticilerden en alt seviyede çalışanlara kadar sistem konusunda bilgili ve eğitimli olmaları da gerekmektedir. Bu ise ancak eğitimle olur.

Eğitim, çalışanların, işletme içinde bir değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış şekillerini geliştirdiği süreçlerin bütünüdür. Sistemlerin kurulması sırasında ya da kurulan sistemlerin sürdürülebilir olmasında, üst yönetimin ve çalışanların bilinçli olmaları çok önemlidir. Hangi sistem kurulacak olursa olsun, öncesinde bütün çalışanlara verilecek eğitimler, çıkılan yolda hızlı yok alınması açısından çok önemlidir. Her bir sistem içinde farklı standartlar bulunmaktadır. Bu standartların ilkeleri, kriterleri ve prensipleri doğru bilinmezse, daha baştan başarılı olmanın önü kesilmiş olur.

Eğitimler Nasıl Sağlanmaktadır?

İşletmelerin daha başarılı olmaları, etkin iş modelleri kurulmasına ve daha iyi yönetilmelerine bağlıdır. Ama diğer taraftan ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan ve yayınlanan standartlara uygun faaliyet göstermelerine de bağlıdır. Bu standartların uygulanması ise belli bir bilgi birikimi yanında, uzmanlık gerektiren bir konudur. Sadece yüzeysel bilgilendirmeler ile standartların öğrenilmesi, işletmede kurulması ve yönetilmesi mümkün değildir. Belgelendirme kuruluşlarının büyük bir kısmı, bu yönde firmalara yardımcı olmak amacı ile çeşitli kalite ve yönetim sistemleri veya farklı birçok belgelendirme çalışmaları konusunda eğitimler vermektedir. Verilen bu eğitimler sayesinde firma yönetimi olsun bütün çalışanlar olsun, öncelikle kurulmak istenen sistem konusunda bilinçlenmiş olmaktadır.

Eğitimlerin Kapsamı Nedir?

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., sadece belgelendirme çalışmaları değil, talep eden firmalara belgelendirme eğitimleri de vermektedir. Verilen bu eğitimler ile, ilgili standartların ne şekilde oluşturulduğu, kimin tarafından tasarlandığı, hangi amaca hizmet ettiği, bu standartların ilke ve prensiplerinin neler olduğu ve genel olarak yapısının ne olduğu açıklanmakta, ayrıca tek tek maddelerin üzerinden geçilerek standardın nasıl kuruluacağı ve nasıl yönetileceği bilgileri aktarılmaktadır.

Çünkü ilgili standartların işletmede kurulması birinci aşamadır. Söz konusu standardın uygulamaya alınması ve sürdürülebilir olması ikinci aşamadır. Bu standarın belgesinin alınması ise üçüncü aşamadır. Eğitimler sırasında adım adım bütün bu aşamaların üzerinden geçilmekte ve gereklilikleri açıklanmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından temel olarak, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi Eğitimi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi, ISO 50001 Eneri Yönetim Sistemi Eğitimi ve GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Eğitimi verilmektedir.

Bunlar dışında da akredite olduğumuz diğer bütün kalite sistemleri, yönetim sistemleri, ürün belgelendirme, üretim belgelendirme, gıda belgelendirme ve sektörel belgelendirme çalışmaları ile ilgili eğitimler de verilmektedir.

Bu eğitimlerin tamamında kuruluşumuz, firmaların rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmalarına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Firmaların sürdürülebilir bir başarı çizgisi yaratmaları, ilgili standartların ve süreçlerin temelinde yatan ilkeleri, politikaları, prensipleri ve kavramları iyi anlamalarına ve özümsemelerine bağlıdır. Kuruluşumuz güçlü bir kadro ile firmalara bu desteği vermeye çalışmaktadır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., bütün yönetici ve çalışanları ve güçlü altyapısı ile firmalara, ihtiyaç duyabileceği bütün kalite ve yönetim sistemleri ile ilgili eğitimleri vermektedir.

 

 Sistem Eğitimlerimizden Yararlanmak İstermisiniz

Eğitimler

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi Son yıllarda gıda güvenliği konusu, bütün ülkeler tarafından, insan sağlığı ve ekonomik boyutları yüzünden gittikçe daha...
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi Doğanın korunması ve çevreye önem vermek konusunda farklı görüş ve anlayışlar söz konusudur. Bu farklılığın temelinde...
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı bir sistemdir. Bu sistem müşteri tatminini hedef almakta ve müşteri...
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi Eğitimi Ülkemizde tıbbi cihazlar sektörü yeni bir sanayi kolu olmasına rağmen hızlı gelişme göstermektedir. Tıbbi cihazlar...
OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi Yaşanan iş kazaları yüzünden çalışanlar yaralanmakta hatta yaşamlarını kaybetmektedir. Bunun yanında çeşitli sanayi...
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi İnternet ve bilgisayar ağları bu kadar yaygınlaştıkça, bilgi güvenliğini sağlamak da çok önemli bir hal almıştır. Ancak...
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi Müşteri memnuniyeti konusu, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçek yükünü ifade etmektedir. Bütün firmalar, müşterilere...
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi Enerjinin bilinçsiz ve sorumsuzca fazla kullanılması sonucunda, doğal kaynaklar hızla tükenmekte, çevre kirlenmekte ve...
GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Eğitimi İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practices, GMP), 1990’lı yıllarda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından...