Gözetim

Gözetim

Uluslararası onaylı ve akredite;
Gözetimler ve Tedarikçi Denetimi Hizmetleri

Gözetim

Gözetim hizmetlerinin en büyük amacı, firmalarının yapacakları ticarette, hem satıcı tarafın hem de alıcı tarafın mağdur olmasının önüne geçmektir. Bu açıdan gözetim hizmetleri satıcı veya alıcı, her iki tarafa da bir takım önemli avantajlar sağlamaktadır.

Ürünlerin talep edilen ve beklenen özellikte olmaması, doğal olarak üretici firmanın elini zora sokacaktır. Özellikle ülke dışına mal gönderen ihracatçı firmaların veya üke dışından mal getiren ithalatçı firmaların gereksiz emek, zaman ve maliyet kayıplarının önüne geçilmiş olmaktadır. Ayrıca gözetim hizmetleri veren kuruluşların düzenleyecekleri belgeler, uluslararası anlaşmazlık durumularında kabul gören ve delil olarak kullanılanılabilen belgelerdir ve bu durum alıcı firmalara büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu tür belgeler sayesinde alıcı firmalar, ürünlerin miktar ve kalitesi ile ilgili olarak güvence almış olmaktadır.

Aynı zamanda gözetim kuruluşları tarafından düzenlenen bu belgeler, ihthalatçı firmalar açısından da, ürünlerin miktarı ve paketlenme, etiketlenme ve yüklenme gibi koşullarının uygunluğu bakımından güvence unsuru olmaktadır.

Kısaca, alıcı ve satıcı firmalar arasında yapılan sözleşme koşullarına bir nedenle uyulmaması durumunda ortaya çıkması muhtemel anlaşmazlıkların çözümünde, güvenilir ve hizmet verdiği alanda uzman bir kadroya sahip olan gözetim firmalarının düzenleyeceği raporlar, her iki tarafa da büyük avantajlar sağlamaktadır.

Gözetim Hizmetlerinin Kapsamı Nedir?

Gözetim, test ve muayene hizmetleri veren çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile birçok ölçüm, test, muayene, kontrol ve gözetim hizmetleri vermektedir. Bu kuruluşlar, faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır ve bu standart gereğince akreditasyon yetkisi almış olan kuruluşlardır. Bütün faaliyetlerini bu yetki çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Bu kuruluşların verdikleri gözetim hizmetlerin birkaçı şunlardır:

 • LVD testi
 • EMC testi
 • Hava mikrobiyolojisi testi
 • Temiz oda testi
 • İş hijyeni ölçümleri
 • Çevre analizleri
 • Uçucu organik bileşik VOC ölçümü
 • İşyeri ortam ölçümleri
 • Dozimetrik gürültü ölçümü
 • İSG ölçümleri
 • Frekans ölçümleri
 • Zehirli gaz ve buhar analizi
 • Toz maruziyet analizi
 • Solunabilir toz ölçümü
 • Titreşim ölçümü
 • Termal konfor ölçümü
 • Işık şiddeti ölçümü
 • Kimyasal ölçümler
 • Ortam hava kalitesi ölçümü
 • VOC ölçümü
 • Gürültü maruziyet ölçümü
 • Rüzgar hızı ölçümü
 • Kimyasal madde maruziyet ölçümü
 • Ortam gaz ölçümleri
 • Aydınlatma ölçümleri
 • Toz ölçümü
 • Kişisel gürültü maruziyet (LEX, 8 saat)
 • Çalışma ortamı gürültü ölçümü
 • El kol titreşimi kişisel maruziyet ölçümü
 • Tüm vücut titreşimi kişisel maruziyet ölçümü

Bu sayılan hizmet çeşitlerinin her biri, üretimi yapılan ürünlerin üretim aşamalarında veya üretim koşullarında gözlenmesi gereken, çeşitli test, kontrol, ölçüm ve değerlendirmeleri yapılan faaliyetleridir. Her bir faaliyet kendi içinde yasal düzenlemeler ile getirilen veya ulusal veya uluslararası standartlar ile konulan, belli kriterlere, koşullara ve değerlere uymak durumundadır. Bu değerlendirmelerin dışında bir sonuç alındığından gözetim hizmetlerini veren kuruluş uygunluk belgesi düzenlemeyecektir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., de aynı şekilde ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Herhangi bir ölçüm, kontrol ve değerlendirme faaliyetini, yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte müşterilerine sunmaktadır. Çalışmalar sonunda, yapılan çalışmanın özellik ve gereklerine uygun şekilde, gözetim hizmeti talep eden firmalara, malzeme sertifikaları, ölçü kontrol raporları, uygunsuzluk raporları, uygunsuzluğun giderilmesine ve tekrarlanmaması yönelik alınması gerekli önlem raporları, tahribatsız muayene raporları, hidrostatik test raporları ve benzeri rapor ve belgeler teslim edilmektedir.

 

 

 Gözetim Hizmetlerimizden Yararlanmak İstermisiniz